Valdība apstiprina valsts aizsardzības mācības ieviešanu

Izglītība
LETA
VAM nometnes audzēkņi
Foto: Gatis Dieziņš

No nākamā mācību gada vidējās izglītības programmā tiks iekļauta obligāta valsts aizsardzības mācības (VAM) īstenošana, paredz grozījumi vispārējās vidējās izglītības standartā, ko otrdien pieņēma valdība.

VAM būs viens no Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursiem. Tā apguve notiks astoņas mācību stundas vienu dienu mēnesī divus secīgus mācību gadus. Kursa apgūšanai paredzētas 112 mācību stundas.

Skolas varēs pašas izvēlēties, vai īstenot VAM papildus esošajai skolēnu slodzei vai uz citu mācību priekšmetu mācību stundu apjoma. Ja skolēnu mācību snieguma dinamika pasliktināsies, skolas vadītājs varēs mainīt stundu skaitu kursā, pēc nepieciešamības to palielinot.

Izglītības un zinātnes ministrija skaidro, ka šāds variants izvēlēts, jo katrā izglītības iestādē tiek veidoti mācību plāni ar atšķirīgu stundu skaitu, ņemot vērā padziļināto kursu piedāvājumu. 

VAM īstenošana notiks pēc Jaunsardzes centra izstrādātas mācību programmas un skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtības, to īstenos jaunsargu instruktori.

Saeima 2018.gadā pieņēma lēmumu, ka no 2024.gada 1.septembra valsts aizsardzības mācība kā obligāts mācību priekšmets tiek ieviesta visās izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējo un profesionālo vidējo izglītību.

Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt patriotismu un sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas, veidojot Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir būtiski visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Dalies ar šo ziņu