Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija uzsāks valsts aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanu

Izglītība
Sargs.lv
Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Lai valsts aizsardzības mācības pasniegšanai visās Latvijas skolās sagatavotu atbilstošas kvalifikācijas pedagogus, jau šoruden Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā plāno uzņemt pirmos studentus jaunā profesionālā bakalaura izglītības studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”. To absolvējot, jaunais speciālists mācību iestādē varēs pasniegt divus priekšmetus –  gan sportu, gan valsts aizsardzības mācību.

Jaunizveidotajā programmā studenti apgūs gan zināšanas pedagoģijā, gan militārajā jomā, līdz ar to pēc sekmīgas studiju programmas pabeigšanas absolventi iegūs divas kvalifikācijas – gan sporta, gan valsts aizsardzības mācības skolotājs. Tajā pašā laikā viņi arī būs tiesīgi strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzā un skolēniem interešu izglītības jomā.

Plānots, ka 1. un 2. studiju gadā pārsvarā būs jāapgūst vispārizglītojošie skolotāja kvalifikācijas un informācijas tehnoloģiju studiju kursi, bet 3. un 4. studiju gadā notiks padziļinātāka specializācija tādās kvalifikācijās kā sporta un veselības skolotājs, kā arī valsts aizsardzības mācības skolotājs.

Kvalifikācija “valsts aizsardzības mācības skolotājs” piedāvās specifisku studiju saturu, kas būs unikāls gan Latvijas, gan Eiropas kontekstā. Tiks apgūtas arī dažādas militārās pamatprasmes, piemēram, ierindas un ieroču mācība, kā arī lauka kaujas iemaņas. Liela daļa no kvalifikācijas studijām paredzētas Nacionālo bruņoto spēku mācību vietās, tajā skaitā militārajos mācību poligonos.

Image
VAM skolotājs
Publicitātes foto

Savukārt kvalifikācijā “sporta un veselības skolotājs” tiks apgūtas veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomu īstenošanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. To vidū arī veselīga dzīvesveida, drošības un daudzveidīgu fizisko aktivitāšu metodika, piemēram, āra un piedzīvojumu aktivitāšu, sporta spēļu, slēpošanas, deju, vingrošanas, vieglatlētikas vingrinājumu un peldēšanas metodika. Studiju laikā tiks apgūtas arī nometņu organizatora prasmes.

Jaunajā studiju programmā var iestāties un par valsts aizsardzības mācības skolotāju var kļūt ikviens Latvijas Republikas pilsonis, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un sekmīgi absolvējis vispārizglītojošo vai profesionālo vidusskolu. Tāpat studentam jāatbilst LR Zemessardzes likuma 14. panta “Uzņemšana Zemessardzē” prasībām, jo studiju laikā jauniešiem tiks piedāvāta iespēja iestāties Zemessardzē vai kļūt par rezerves karavīru.

Jau ziņots, ka no 2024. gada valsts aizsardzības mācība vispārizglītojošajās mācību iestādēs būs kā obligāts priekšmets. Lai visās vidusskolās un profesionālajās mācību iestādēs nodrošinātu šī priekšmeta pasniegšanu, nepieciešams vairāk nekā 200 kvalificētu pasniedzēju.

Kā iepriekš rakstīja portāls “Sargs.lv”, pilotprojekta ietvaros valsts aizsardzības mācību kā izvēles priekšmetu vairākās Latvijas vidusskolu 10. un 11. klasēs un profesionālo izglītības iestāžu 2. un 3. kursā jaunieši var apgūt jau divus mācību gadus.

2018. gada septembrī to kā izvēles priekšmetu varēja apgūt kopumā 13 Latvijas izglītības iestādēs. Taču šajā mācību gadā skolu skaits sasniedzis 53, valsts aizsardzību apgūst jau 1018 skolēnu, salīdzinot ar 162 pilotprojekta pirmajā gadā.

Image
jaunsargi
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Valsts aizsardzības mācību ir tiesīgs īstenot jaunsargu instruktors, kurš ieguvis vai iegūst augstāko izglītību un skolotāja kvalifikāciju.

Jau pašlaik vairāki esošie jaunsargu instruktori – valsts aizsardzības mācības pasniedzēji paralēli darbam arī studē. Piemēram, jaunsargu instruktore no Daugavpils Inta Gaidele-Ivanova, ar kuru portāls “Sargs.lv” tikās pirms kāda laika. Viņa valsts aizsardzības mācību pasniedz vairākās Daugavpils skolās, kā arī Daugavpils Būvniecības tehnikumā un paralēli studē Daugavpils universitātē, lai iegūtu arī pedagoga kvalifikāciju.

Turklāt par valsts aizsardzības mācības skolotāju var kļūt jebkura persona, kas ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību, tai skaitā arī jau esošie skolotāji, piemēram, sporta, kā arī Nacionālo bruņoto spēku karavīri, zemessargi vai rezerves karavīri. Tādā gadījumā ir jāslēdz darba līgums ar Jaunsardzes centru un paralēli jāapgūst aizsardzības ministrijas noteiktie kvalifikācijas un Jaunsardzes centra organizētie kursi – par drošības noteikumiem jauniešu nodarbībās, piemēram, darbojoties ar mazkalibra ieroci. Civilpersonām vēl papildus jāiziet militārā pamatapmācība, piemēram, brīvprātīgo rezervistu vai Zemessardzes pamatapmācības kursos.

Vairāk par jauno studiju programmu iespējams uzzināt 26. starptautiskajā izglītības izstādē “Skola 2020”, kas no 28. februāra līdz 1. martam norisināsies Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, kā arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas organizētajās atvērto durvju dienās šī gada 24. martā un 9. maijā plkst. 12:00.

Studiju programmas kopsavilkums:
18 valsts budžeta vietas
Studiju ilgums – 4 gadi pilna laika klātienē
(4,5 gadi nepilna laika neklātienē)
Garantēta prakses un darba vieta
Studiju maksa: 1600 EUR studiju gadā
Iespēja saņemt mācību maksas kompensāciju, ja:

Uzsākot darba gaitas Jaunsardzes centrā, students pretendē
uz mācību izdevumu kompensāciju 100% apmērā, kas nav
jāatlīdzina, ja Jaunsardzes centrā ir nostrādāti vismaz 3 gadi.

Dalies ar šo ziņu