Aizsardzības industrijas gada balvas pētniecībā aktualizē starptautiskās sadarbības nozīmi

Uzņēmējdarbība un inovācijas
DAIF Latvija
Image
DAIF Latvija
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

7.oktobrī Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija ("DAIF Latvija") pasniedz Aizsardzības industrijas gada balvas izglītībā un pētniecībā. Federācija ar Latvijas Drošības un aizsardzības klastera (DAK) atbalstu šādas balvas pasniegs jau otro reizi, un šogad starpnozaru žūrija vērtēja izglītības un pētniecības iestāžu izvirzītos labākos 2019. gada darbus. Īpaša uzmanība pievērsta četriem pētījumiem, kuri ir nozīmīgi Latvijas aizsardzības nozarei, militārās pētniecības un industrijas izaugsmei. 

Kā norāda "DAIF Latvija" valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele, aizsardzības industrijas balva ļauj apzināt un motivēt pētniekus strādāt arvien mērķtiecīgāk Latvijas un straptautiskās drošības vajadzībām. "Drošība ir Latvijas un Eiropas pastāvēšanas pamatā. Par to liecina gan reģionālie konflikti, starptautiskais terorisms, elektroniskā karadarbība, migrācijas krīzes un šobrīd arī vīrusa Covid-19 radītā globālā pandēmija. Ja sabiedrība ir drošībā, aug ekonomika un labklājība, mums ir iespējas sekot lieliem mērķiem, piemēram, zaļākai un digitālākai ekonomikai, kā ar'nodrošināt labāku izglītību un veselības aprūpi," saka E. Egle.

Pēc žūrijas vērtējuma 1. vietu un 1500 eiro prēmiju iegūst Rīgas Stradiņa universitātes Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks profesors Māris Taube par pētījumu "Līderisma rīki pašnāvību novēršanai". Kā atzīmēja aizsardzības un drošības nozaru pārstāvji žūrijas sēdē - pašnāvību problēma ir aktuāla visā pasaulē. Jo īpaši tā ir aktuāla militārpersonām, kuras piedalījušās starptautiskās operācijās un valsts iekšējās drošības nodrošināšanā iesaistītajām amatpersonām (policisti, ugunsdzēsēji, robežsargi, ieslodzījuma vietu personāls). Turklāt pētījuma tvērumu un rezultātus ir iespējams izmantot arī, strādājot ar citām riska grupām.
Image
Māris Taube
Prof. Māris Taube. Publicitātes foto
Prof. Māris Taube. Publicitātes foto

Pētījums ir arī NATO Zinātniskās ekselences balvas ieguvušā projekta "Militārā pašnāvība" turpinājums, kas koncentrējas uz militāro līderu lomas stiprināšanu pašnāvību novēršanai NATO dalībvalstu militārajās struktūrās. Prof. Taubes ieguldījums ir augsti novērtēts NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas ietvaros, un Latvijas pienesums NATO dalībvalstu psiholoģiskās un psihiskās palīdzības dienestu darbībai.

2 .vietu un 1000 eiro prēmiju iegūst Rīgas Stradiņa universitātes Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra pētniece doktorante Darja Ņesteroviča - jauna zinātniece par pētījumu ‘’Militāro apavu valkāšanas biomehāniskie aspekti un to saistība ar apakšējo ekstremitāšu pārslodzes traumām’’.

Pētījuma pielietojamība un aktualitāte ir vērojama gan militārpersonām, gan amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm - policisti, robežsargi, ugunsdzēsēji. Atzinīgi vērtējama arī starptautiskā sadarbība NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas projekta "Muskulo-skeletālo ievainojumu samazināšana" ar ASV, Beļģijas, Kanādas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas, Slovēnijas un Spānijas pētniekiem, kas balstās uz Darjas Ņesterovičas pētijumā veiko muskulo-skeletālā traumatisma aprēķiniem.
Image
DAIF Latvija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Savukārt 3. vietu un 500 eiro prēmiju iegūst Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieki Mg. sc. ing. Gatis Šūpols un Mg. sc. comp. Gatis Gaigals par pētījumu "Radio frekvenču skeneris (ANTE)", kas veikts sadarbībā ar SIA "DATI Group".  Atzinīgi vērtēta pētījuma pielietojamības perpektīva un ietekme kā uz drošību, tā potenciāli arī uz uzņēmējdarbību. Globālā konkurētspēja pieprasa aktīvi investēt inovācijās, tāpēc ir gandarījums, ka biznesa un institūta pārstāvji vienojušies kopdarbā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ‘’Tehnoloģiju pārneses programmas ietvaros’’.

"Aizsardzības industrijas gada balvu izglītībā un zinātnē" žūrijā pārstāvēti "DAIF Latvija" sadarbības partneri. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju pārstāv deputāts Raimonds Bergmanis, "DAIF Latvija" pārstāv valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele, Aizsardzības ministriju pārstāv Industrijas un pētniecības atbalsta nodaļas vecākā eksperte Inta Spriņģe, Iekšlietu ministriju pārstāv Nozares politikas departamenta direktors Gatis Švika, Ārlietu ministrijas pārstāves - Drošības politikas departamenta direktora vietniece un Starptautisko operāciju un krīžu noregulējuma nodaļas vadītāja Inga Jansone un NATO un Eiropas drošības politikas nodaļa, Drošības politikas departamenta otrā sekretāre Katrīne Ozoliņa-Žukovska,  Ekonomikas ministriju pārstāv Nozaru politikas departamenta direktora vietnieks Gatis Silovs, Izglītības un zinātnes ministriju pārstāv Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperte Dagnija Butāne.

Pētniecisko darbu aktualitāti un atbilstību aizsardzības nozarei šī konkursa izpratnē raksturoja septiņi kritēriji, kurus vērtēja punktu skalā no 1 līdz 10 - ietekme uz aizsardzības nozares attīstību un vadības pilnveidi, atbilstība noteiktu aizsardzības spēju attīstības nodrošināšanai, aktualitāte un pausto ideju pielietojums praksē, oriģinalitāte un radoša pieeja problēmas izpētē, kvalitāte darbā paustajiem secinājumiem un rekomendācijām, sasaiste ar aizsardzības nozares definētajām vajadzībām, citi žūrijas locekļiem nozīmīgi papildu kritēriji.

"DAIF Latvija" aicina pētniekus arī turpmāk aktīvi iesaistīties starptautiskos pētniecības projektos un sadarboties ar industriju, lai stiprinātu Latvijas un starptautisko drošību. 

Balvu pasniegšanai tiešraidē līdzi sekot var ikviens interesents "DAIF Latvija" Facebook lapā - federacija.lv vietnē YouTube https://www.youtube.com/watch?v=96JOUci4d-M&feature=youtu.be

"DAIF Latvija" ir vienīgā drošības un aizsardzības industriju un zinātni pārstāvošā organizācija nacionālā un starptautiskā līmenī. Federācijā apvienojušies vairāk nekā 70 uzņēmumu, universitāšu un asociēto biedru – ārvalstu militārie ražotāji. Nacionālā līmenī tā aktīvi sadarbojas ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un LR Saeimu. Starptautiski "DAIF Latvija" pārstāv Latvijas industriju NATO Industrijas padomnieku grupā un Eiropas Aizsardzības aģentūras konsultatīvajās struktūrās, kā arī nodrošina divpusēju sadarbību ar atbilstošām organizācijām ārvalstīs.

"DAIF Latvija" īsteno Eiropas Savienības fonda projektu Nr.3.2.1.1/16/A/001 „Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide’’. Latvijas Drošības un aizsardzības klasterī (DAK) šobrīd apvienojušies vairāk nekā 30 uzņēmumu un četras augstākās izglītības iestādes.  DAK mērķi ir radīt priekšnosacījumus uzņēmumu eksporta, inovāciju un produktivitātes pieaugumam. DAK ietvaros specializācija noteikta šādās attīstības jomās – kiberaizsardzība un viedie materiāli.

Dalies ar šo ziņu