Sācies devītais Eiropas kiberdrošības mēnesis

Sabiedrība
Sargs.lv/ENISA
Image
Kiberdrošība
Foto: Pixabay.com

Eiropas Savienībā (ES) sācies devītais ikgadējais Eiropas kiberdrošības mēnesis, kas iedzīvotāju vidū popularizē drošību tiešsaistē. Kiberdrošības mēneša rīkotāji norāda - pēdējo divu gau laikā kiberdrošības problemātiku īpaši saasinājusi Covid-19 pandēmija, liekot Eiropas iedzīvotājiem daudz lielākā mērā

Covid-19 pandēmija ir izgaismojusi kiberdrošības nozīmīgumu. Lai iedzīvotāji spētu apzināties riskus un efektīvi reaģēt uz kiberdraudiem, izglītošana digitālās drošības jomā patlaban ir svarīgāka nekā jebkad.

Šāgada Eiropas kiberdrošības mēneša kampaņa atkal pievērsīsies drošības jautājumiem ikdienas digitalizācijā, ko paātrinājusi Covid-19 pandēmija. Mudinot cilvēkus: “Domā, pirms klikšķini!”, 2021. gada kampaņa iezīmē divus kiberdrošības tematus, kas palīdz ES iedzīvotājiem atpazīt kiberdraudus un būt tiem gataviem.

Pirmā temata centrā ir moto “Mājās esi kiberdrošībā!”, un tajā tiek sniegti padomi, kā saglabāt kiberdrošību, veicot darījumus, sazinoties, strādājot vai mācoties tiešsaistē. Tiks doti padomi par labu ikdienas kiberhigiēnu tiešsaistē.

Otrajā tematā tiek nodrošinātas “Pirmās palīdzības” vadlīnijas par rīcību kiberincidenta gadījumā. Šā temata mērķis ir mudināt iedzīvotājus uz labāku izpratni par izplatītākajiem kiberdraudiem un sniegt padomus, kā rīkoties, ja cilvēks apkrāpts, iepērkoties tiešsaistē, ja ir apdraudēta kredītkartes un/vai bankas konta drošība vai uzlauzts sociālo mediju konts. Cietušie intervijās un videomateriālos dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem.

“Kiberuzbrukumi apdraud uzņēmumus, kritisko infrastruktūru, datus un demokrātijas funkcionēšanu. Kibernoziedznieki izmanto pat visniecīgākās mūsu digitālās vides vājās vietas. Eiropas kiberdrošības mēneša kampaņas mērķis ir palīdzēt ikvienam apgūt prasmes, kas vajadzīgas, lai sevi un savu dzīvesveidu aizsargātu pret kiberdraudiem. Kampaņas moto “Domā, pirms klikšķini!” (“Think Before U Click”) šogad ir aktuālāks nekā jebkad, " atzīst Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins.

“Šogad Eiropas kiberdrošības mēneša kampaņa sniedz ES iedzīvotājiem informāciju, ko viņi var izmantot ikdienā, un padomus, kā sevi pasargāt no kiberdraudiem. Mēs apvienojam spēkus ar dalībvalstīm un ES iestādēm, lai uzlabotu izpratni par šiem draudiem un veidotu uzticamu un kiberdrošu Eiropu,” saka ES Kiberdrošības aģentūras izpilddirektors Juhans Lepassārs.

Ikgadējo kiberdrošības izpratnes uzlabošanas kampaņu koordinē Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) un atbalsta Eiropas Komisija, ES dalībvalstis, Eiropols, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis un vairāk nekā 300 partneri no publiskā un privātā sektora. Mēnesi ilgā kampaņa popularizē jaunākos kiberdrošības ieteikumus, kas veido uzticēšanos tiešsaistes pakalpojumiem un palīdz iedzīvotājiem aizsargāt savus personīgos, finanšu un profesionālos datus tiešsaistē. 

Ik gadu visu oktobri Eiropas kiberdrošības mēnesis pulcē ES iedzīvotājus, dalībvalstis, Eiropas Komisiju, ES struktūras un valdības organizācijas, privātā sektora un akadēmisko aprindu pārstāvjus, lai popularizētu veselīgus kiberdrošības ieradumus ar moto “Domā, pirms klikšķini!”. Visā Eiropā un ārpus tās tiek rīkoti pasākumi tiešsaistē, to skaitā mācības, konferences, viktorīnas, prezentācijas un valsts mēroga kampaņas, kuru mērķis ir  uzlabot izpratni par kiberriskiem un dalīties ar informāciju par jaunākajām vadlīnijām un veidiem šo risku mazināšanai.

Šogad Eiropas kiberdrošības mēnesis norisinās kopā ar Eiropas kiberdrošības turnīru (ECSC), un 2021. gada ECSC uzvarētāju komanda būs šā gada Eiropas kiberdrošības mēneša kampaņas vēstnieki

Kampaņas oficiālā tīmekļvietne ir  cybersecuritymonth.eu. Tīmekļvietne darbojas kā kiberdrošības informācijas centrs, un tajā ir iekļauta lapa, kur reģistrēt izpratnes uzlabošanas pasākumus, kuros var piedalīties plaša sabiedrība, un lejupielādei pieejami īpaši dalībvalstu kampaņas materiāli visās vietējās valodās (visās 24 ES oficiālajās valodās) un kampaņas vizuālās vadlīnijas. Eiropas kiberdrošības mēneša laikā notiks arī kiberdrošības viktorīna, kurā lietotājiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas, un būs pieejama interaktīva karte, kurā attēlotas iesaistītās valstis un sniegta informācija par katrā valstī pieejamajiem pakalpojumiem, kas ļauj kiberuzbrukuma upuriem ziņot par incidentu un saņemt padomu.

Dalies ar šo ziņu