Zemessardzes inženieri veiks caurtekas demontāžu Viesītes pagastā

NBS
Sargs.lv
Sprādziens
Foto: štāba virsseržants Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija

30. jūlijā Jēkabpils novada Viesītes pagastā Zemessardzes 3. Latgales brigādes inženieri, piesaistot Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Inženieru rotu un Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienību veiks AS “Latvijas valsts meži” teritorijā esošās caurtekas demontāžu ar spridzināšanas metodi.

Lai turpinātu attīstīt Zemessardzes kaujas inženieru spējas, Zemessardzes brigāžu Inženieru rotas veic personāla teorētisko un praktisko apmācību dažādu objektu demontāžā ar spridzināšanas metodi. Šāda spridzināšanas apmācība notiek ciešā sadarbībā ar civilajām organizācijām, kuru rīcībā ir pieejami nojaukšanai paredzēti objekti, kas atbilst apmācību mērķiem.

Demontāžas darbi plānoti saimnieciskajai darbībai neatbilstošā AS “Latvijas valsts meži” objektā. Tie tiks veikti, atsaucoties uz AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales struktūrvienības lūgumu un pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku un AS “Latvijas valsts meži” savstarpējo vienošanos.

Pirms spridzināšanas darbu īstenošanas ir veikta risku novērtēšana – analizēti laikapstākļi, apvidus un norīkoti atbilstoši kvalificēti karavīri un zemessargi.

Spridzināšanas darbi notiks atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 579, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus. Objekta demontāža ir saskaņota ar Jēkabpils novada pašvaldības būvvaldi.

Iedzīvotāju ievērībai!

Nacionālie bruņotie spēki aicina Viesītes pagasta iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgu troksni demontāžas darbu laikā.

Demontāžai paredzētais AS “Latvijas valsts meži” objekts atrodas norobežotā teritorijā, un Zemessardzes 3. Latgales brigāde nodrošinās tā perimetra apsardzi, lai novērstu nepiederošu personu tuvošanos.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret Zemessardzes aktivitātēm, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju stiprināšanu.

Dalies ar šo ziņu