Foto: NAA Kājnieku nodaļas komandieru kurss Venstpils novadā