Latvijā notiks militāro mācību cikla “NAMEJS 2022” pavasara posms

Militārās mācības
Sargs.lv
Sauszemes spēku Mehanizētās brigādes karavīrs mācību "Nemejs 2021" laikā
Foto: št.vsrž. Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija

No 18. aprīļa līdz 27. maijam Latvijā norisināsies militāro mācību cikla “NAMEJS 2022” pavasara posms ar vairākām tajā apvienotām starptautiskām mācībām: “Defender Europe”, “Knight Legion”, “Swift Response”, “Summer Shield” un Igaunijas Aizsardzības spēku lielākajām militārajām mācībām “Hedgehog”.

“NAMEJS 2022” pavasara posma mācību kopējais mērķis ir pilnveidot nacionālo un sabiedroto spēku vienību integrāciju aizsardzības uzdevumu veikšanai, tajā skaitā praktiski trenējot Latvijas un NATO komandvadības elementu sadarbību, nodrošinot uzņemošās valsts atbalstu, veicot kopīgus taktiskos lauka vingrinājumus ar kaujas šaušanu un veicinot pārrobežu sadarbību.

Dalībai mācību “NAMEJS 2022” pirmajā posmā Latvijā ieradīsies militārās vienības no ASV, Čehijas, Polijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Igaunijas. Bez tam, mācību uzdevumus kopīgi pildīs sabiedroto karavīri, kas NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā pašlaik dislocēti Latvijā rotācijas kārtībā, pārstāvot 10 nācijas - Albāniju, Čehiju, Itāliju, Islandi, Melnkalni, Kanādu, Poliju, Slovākiju, Slovēniju un Spāniju.

Sabiedroto valstu vienības mācībās būs pārstāvētas ar sauszemes mehanizētajām vienībām, artilēriju, aviācijas un desanta apakšvienībām, kā arī operacionālās plānošanas elementiem, apgādes un nodrošinājuma vienībām. “NAMEJS 2022” pavasara posma mācībās sabiedroto valstu kopējais personāla skaits būs aptuveni 3000, un no tiem liela daļa piedalīsies visās posma mācībās. Mācībās sadarbība tiks organizēta arī ar alianses komandvadības līmeni – NATO daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” štābu  un  NATO daudznacionālās divīzijas “Ziemeļaustrumi” štābu    

“NAMEJS 2022” pirmā posma mācību komandvadības nodrošināšanā, uzņemošās valsts atbalsta pasākumos, taktiskajos lauka vingrinājumos un treniņos no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kopumā piedalīsies aptuveni 2700 karavīri un zemessargi no Apvienotā štāba, Speciālo operāciju pavēlniecības, Mācību vadības pavēlniecības, Nodrošinājuma pavēlniecības, kā arī no Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Jūras spēkiem, Gaisa spēkiem, Štāba bataljona, Militārās policijas un Zemessardzes četrām reģionālajām brigādēm.

Mācības sāksies ar uzņemošās valsts atbalsta uzdevumu veikšanu, jau no 18.aprīļa sākot nodrošināt sabiedroto valstu militāro vienību ienākšanu un izvietošanu Latvijā uz mācību laiku.

Mācības “NAMEJS 2022” notiek saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku mācību gada plānu. Latvijas likumos noteiktā kārtībā mācību organizēšana Latvijā ir apstiprināta ar 2022.gada 9.februāra Ministru kabineta rīkojumu. Nodrošinot uzņemošās valsts atbalstu, iesaistās ne tikai Nacionālie bruņotie spēki, bet atbilstoši visaptverošas valsts aizsardzības principiem tiek aktivizēta un pilnveidota sadarbība ar civilajām institūcijām un struktūrām visos Latvijas novados. Arī civilā sektora uzņēmēji un privātpersonas sniedz dažāda veida atbalstu ienākošo alianses spēku uzņemšanai un pamatvajadzību nodrošināšanai.

Starptautisko militāro mācību regulārai norisei Latvijā un citās alianses dalībvalstīs, un sabiedroto valstu plašai iesaistei šādās mācībās ir būtiska loma, lai praktiski trenētu un stiprinātu NATO sauszemes, gaisa un jūras spēku vienību sadarbību stratēģiskā, operacionālā un taktiskā līmenī, demonstrējot NATO kolektīvās aizsardzības spējas un gatavību aizsargāt katru alianses dalībvalsti no visu veidu drošības draudiem.

Mācību cikla “NAMEJS 2022” laikā no 18. aprīļa līdz 27. maijam visos novados notiks Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un militārās tehnikas pārvietošanās pa valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem. Savukārt Ādažu poligonā plānota artilērijas kaujas šaušana, radot salīdzinoši lielā apkaimē dzirdamu, bet īslaicīgu troksni. Mācību uzdevumu veikšanai periodiski notiks arī dažādu militāro lidaparātu, tostarp kaujas helikopteru “AH-64 Apache” lidojumi Latvijas gaisa telpā.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju informētību, turpmākajās nedēļās Nacionālie bruņotie spēki atbilstoši publiskos aktuālo informāciju par uzņemošās valsts atbalsta uzdevumiem un sabiedroto ienākšanu, kā arī par mācību aktivitātēm dažādos Latvijas novados. 

Nacionālie bruņotie spēki aicina visus Latvijas iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militārajām mācībām valsts teritorijā, jo tās ir vērstas uz mūsu valsts aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.

Dalies ar šo ziņu