"Sargs.lv" skaidro: kādas ir valsts aizsardzības dienestā iesaukto jauniešu tiesības un pienākumi

Latvijā
Sargs.lv
Ādažu bāzē notiek valsts aizsardzības dienesta karavīru Vecāku diena
Foto: štvrsž. Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija

Šī gada 23. janvārī notiks pirmā atlase valsts aizsardzības dienesta (VAD) obligātajam iesaukumam, kuru organizēs pēc nejaušības principa, atlasot proporcionālu skaitu no visiem  Latvijas reģioniem un valsts pilsētām. Uz katru Latvijas Republikas pilsoni, kurš atbilst VAD likumā noteiktajiem iesaukšanas kritērijiem, attiecas VAD likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

Kāda Latvijas jauniešu grupa ir pakļauta atlasei valsts aizsardzības dienestam?

Valsts aizsardzības dienesta likums paredz, ka VAD būs pakļauti pilsoņi — vīrieši — viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību (izņemot augstāko izglītību), viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Lai sasniegtu pašreizējos valsts aizsardzības mērķus ir pietiekami, ka obligātā kārtā tiek iesaukti vienīgi vīrieši. Šī iemesla dēļ obligāts sieviešu iesaukums VAD nav nepieciešams.Valsts aizsardzības militārajā dienestā brīvprātīgi var pieteikties pilsoņi — vīrieši un sievietes — no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam.

Līdz 2027. gadam VAD netiks iesaukti pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs ir paziņojuši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Image
Ādažu bāzē notiek valsts aizsardzības dienesta karavīru Vecāku diena. / Foto: štvrsž. Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija
Ādažu bāzē notiek valsts aizsardzības dienesta karavīru Vecāku diena. / Foto: štvrsž. Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija

Vai iesaucamajiem ir tiesības atlikt dienesta izpildi uz vēlāku laiku?

VAD dienestu var atlikt iesauktie pilsoņi, kuri svarīgu iemeslu dēļ vēlas pildīt valsts aizsardzības dienestu citā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 26 gadu vecumam.

Starp likumā noteiktajiem kritērijiem, kuru dēļ pilsoņi var atlikt dienestu VAD, tiek minēti sekojošie: iegūta stipendija augstskolā; sporta izlases dalībnieki, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, personām svarīgi ģimenes apstākļi un citi iemesli.

Aizsardzības ministrija sekos līdzi, vai nav mainījušies apstākļi, kuru dēļ iesaucamajam tika atlikts valsts aizsardzības dienests. Ja atlikšanas pamats zudis, pilsoni iesauc valsts aizsardzības militārajā dienestā vai alternatīvajā dienestā.

Image
Ādažu bāzē notiek valsts aizsardzības dienesta karavīru Vecāku diena. / Foto: štvrsž. Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija
Ādažu bāzē notiek valsts aizsardzības dienesta karavīru Vecāku diena. / Foto: štvrsž. Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija

Kādas sankcijas skar VAD iesaucamo pilsoni par izvairīšanos no dienesta?

Ja iesaucamais bez attaisnojoša iemesla neierodas uz noteiktajām veselības pārbaudēm, var tikt piemērots administratīvais sods - brīdinājums vai naudas sods līdz 350 eiro.

Gadījumā, ja iesaucamais neierodas lēmumā noteiktajā dienesta vietā, Militārā policija var viņu nogādāt dienesta vietā piespiedu kārtā vai iesaucamajam var tikt piemērots naudas sods no 50 līdz 5000 eiro apmērā.

Par izvairīšanos no valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes pilsoni var saukt pie atbildības Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

“Sargs.lv” atgādina, ka brīvprātīga pieteikšanās dienestam nenozīmē, ka pēc noteikta laika pilsoņi var pārdomāt un savu pieteikumu atsaukt, atsakoties no dienesta pienākumu izpildes.Šī elektroniskās pieteikuma anketas aizpildīšana vien jau tiek uzskatīta par saistību uzņemšanos pret valsti, tātad – apzinātu, izsvērtu un atbildīgu pilsoņa lēmumu!

Image
Jaunizveidotā Militārās policijas Zemessardzes vienības zemessargi uzsāk dienestu Ādažu bāzē / Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Jaunizveidotā Militārās policijas Zemessardzes vienības zemessargi uzsāk dienestu Ādažu bāzē / Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Kādas ir iesaucamo tiesības uz kompensācijām un sociālajām garantijām par dienestu VAD?

VAD karavīram, kurš dienesta izpildei pieteicies brīvprātīgi un pildīs 11 mēnešu dienestu NBS vienībā, ikmēneša kompensācijas ikdienas izdevumiem plānota 600 EUR, savukārt VAD iesauktā ikmēneša kompensācijas ikdienas izdevumiem – 300 EUR.

VAD karavīriem, kuri dienestu pildīs Zemessardzē vai apgūs augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka kursu, kompensācijas apmēru aprēķinās proporcionāli par dienām, kurās tiks pildīts dienests. Atvaļināšanās kompensācija pēc dienesta beigām – 1100 EUR.

VAD karavīriem, kuri pildīs 11 mēnešu dienestu, tiks nodrošināta ēdināšana un dzīvošana kazarmās, apmaksāta veselības aprūpe. Atsevišķos gadījumos tiek plānots dot iespēju arī iegūt autovadītāja apliecību atbilstoši specializācijai.

Darba devējam ir pienākums saglabāt darba vietu un arī koledžu, un augstskolu studentiem studiju vieta tiek saglabāta.

Image
Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzē nozares profesionāļi iepazīstina ar to, kāda būs valsts aizsardzības dienesta karavīra ikdiena un sadzīves apstākļi. / Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija
Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzē nozares profesionāļi iepazīstina ar to, kāda būs valsts aizsardzības dienesta karavīra ikdiena un sadzīves apstākļi. / Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Kādas būs to pilsoņu saistības, kuri būs pabeiguši valsts aizsardzības dienestu?

No valsts aizsardzības militārā dienesta atvaļināto rezerves karavīru piecus gadus pēc valsts aizsardzības militārā dienesta pabeigšanas var iesaukt uz kārtējām militārajām mācībām reizi gadā uz laiku līdz septiņām dienām. Pēc pieciem gadiem no valsts aizsardzības militārā dienesta atvaļināto rezerves karavīru var iesaukt uz militārajām mācībām atbilstoši vispārējai kārtībai, kāda noteikta rezerves karavīriem.

Valsts aizsardzības civilo dienestu beigušās personas tiks ieskaitītas rezervistos un turpmāk viņas varēs iesaukt uz kārtējām un pārbaudes civilā dienesta mācībām iegūto zināšanu un iemaņu uzturēšanai un pilnveidošanai.

Image
Foto: Aizsardzības ministrija
Foto: Aizsardzības ministrija

Dalies ar šo ziņu