Rīgas pašvaldība veidos Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldi

Latvijā
LETA
Militārā karte
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Lai uzlabotu civilās aizsardzības sistēmas efektivitāti galvaspilsētā, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja šodien lēma veidot Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldi Rīgas pašvaldībā, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

Aizsardzības sistēmas efektivitātes izvērtēšana Rīgā tika sākta šī gada pavasarī, pēc gūtās pieredzes gan Covid-19 pandēmijas laikā, gan sākoties karadarbībai Ukrainā. Pašlaik Rīgā civilās aizsardzības plānošana un rīcība krīzes situācijās ir viena no daudzām Rīgas pašvaldības policijas funkcijām.

Civilā aizsardzība un ar tās nodrošināšanu saistītie izaicinājumi ir starpnozaru jautājums, kas sniedzas ārpus pašvaldības policijas kompetences. Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā iesaistās daudzas pašvaldības institūcijas.

Lai efektīvi koordinētu pašvaldības iestāžu sadarbību un pārziņā esošos resursus, kā arī stiprinātu pašvaldības kapacitāti novērst civilās aizsardzības riskus un reaģēt krīzes situācijās, paredzēts izveidot jaunu pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību - Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldi.

Jaunā pašvaldības struktūrvienība būs tieši pakļauta Rīgas pilsētas izpilddirektoram, un varētu tikt izveidota līdz šī gada novembrim. Kopējais darbinieku skaits šajā pārvaldē varētu sasniegt 12. Pārvaldes komanda tiks veidota, gan pārceļot no Rīgas pašvaldības policijas tos darbiniekus, kuri jau šobrīd strādā ar civilās aizsardzības jautājumiem, gan piesaistot jaunus jomas ekspertus.

Jaunās pārvaldes galvenie darbības virzieni būs civilās aizsardzības sistēmas uzturēšana, krīzes situāciju vadība, pilsētvides un kritiskās infrastruktūras monitorings, līdzdalība viedās pilsētas risinājumu ieviešanā, digitalizācijas procesu sekmēšanā, lēmumu pieņemšanas procesa automatizācijā, kā arī sadarbības veicināšana civilās aizsardzības ietvaros. 

Sākotnēji paredzēts, ka Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldes prioritāte būs civilās aizsardzības kapacitātes celšana. Ar laiku pārvaldes pārziņā esošo funkciju klāstu paredzēts papildināt ar pilsētvides pakalpojumu uzraudzību.

Par Civilās aizsardzības un pilsētvides uzraudzības pārvaldes izveidošanu vēl būs jālemj domei.

Dalies ar šo ziņu