NBS poligonos labiekārto vidi – stāda kokus un rūpējas par ugunsdrošības pasākumiem

Latvijā
Sargs.lv
Image
meži
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Lai Nacionālo bruņoto spēku poligonu teritorijās saglabātu, aizsargātu un iespēju robežās atjaunotu vidi, regulāri tiek stādīti koki, kā arī gādāts par preventīvajiem pasākumiem ugunsnelaimju novēršanai. Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo meža zemju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu veic Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC). Tajā informē – šogad meža atjaunošanā iestādīti jau vairāk nekā 40 tūkstoši egļu un priežu ietvarstādu.

Kā stāsta Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Vides un poligonu pārvaldības departamenta vadītāja Daina Galaktionova, 2020. gada pavasarī veikta meža atjaunošana poligonā “Lāčusils” Alūksnes novadā, iestādot 30 tūkstošu egļu ietvarstādu, savukārt poligonā “Meža Mackeviči” Daugavpils novadā – 12000 priežu ietvarstādu.

Image
meži
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Tāpat tiek gādāts, lai Nacionālo bruņoto spēku poligonos līdz minimumam samazinātu ugunsbīstamību, tāpēc tiek veikti vairāki nozīmīgi ugunsdrošības preventīvie pasākumi – gan īpašu ugunsdrošības mineralizēto joslu sagatavošana, gan ūdens ņemšanas vietu ierīkošana.

Image
meži
Foto: Inese Pilābere, VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departaments

 

Ādažu poligonā ugunsdrošības josla izveidota vairāk nekā 150 kilometru garumā, savukārt poligonā “Lāčusils” un “Meža Mackeviči” – 50 kilometru kopgarumā. Meža ugunsdrošībai izveidotas arī ūdens ņemšanas vietas – septiņas poligonā “Lāčusils”, bet “Meža Mackeviči” – sešas ūdens ņemšanas vietas. Papildus tiek veikta arī esošo meliorācijas sistēmu atjaunošana un uzturēšana, piemēram, grāvju pārtīrīšana, caurteku ievietošana un citi darbi.

 

Image
meži
Foto: Inese Pilābere, VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departaments
Foto: Inese Pilābere, VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departaments

“Sargs.lv” jau iepriekš rakstījis, ka koku audzes atjaunošana Nacionālo bruņoto spēku poligonos visā Latvijā notiek regulāri, un koku stādīšanas talkās mēdz piedalīties arī karavīri un Aizsardzības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu civilie darbinieki.

 

Image
meži
Foto: Rasa Ziediņa, VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departaments
Foto: Rasa Ziediņa, VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departaments

Tā, piemēram, 2019. gada rudenī notiekošajā talkā Ādažu poligonā tika iestādīts apmēram 21 tūkstotis jauno priedīšu. Toreiz meža atjaunošanā piedalījās arī Nacionālo bruņoto spēku un Kanādas bruņoto spēku pārstāvniecības Latvijā karavīri, zemessargi un aizsardzības sektora darbinieki.

 

Image
meži
Foto: Rasa Ziediņa, VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departaments
Foto: Rasa Ziediņa, VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departaments

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir atbildīgs par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu tajos, kā arī valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšanu,  centralizēto iepirkumu veikšanu AM un NBS vajadzībām un materiāltehnisko līdzekļu apgādi.

 

Dalies ar šo ziņu