NATO kaujas medicīnas kursa vadītājs: sekmīgai dzīvību glābšanai nepieciešami vienoti standarti

Izglītība
Sargs.lv
Image
NATO Speciālo operāciju Kaujas medicīnas simulācijas un TCCC instruktoru kursa vadītājs doktors Džons Torress/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Karavīra prasmes sniegt medicīnisko palīdzību savam ievainotajam biedram kaujas laukā var izšķirt ne tikai uzdevuma izpildes kvalitāti, bet arī to, vai viņa ievainotais biedrs atgriezīsies mājās pie ģimenes dzīvs. Kā pierādījusi realitāte dažādos militārajos konfliktos, laiks, kurā jāpaspēj sniegt tūlītēja medicīniskā palīdzība ievainotajam, mērāms no dažām sekundēm līdz pāris minūtēm. Apkopojot dažādu konfliktu gaitā gūto pieredzi un labākos paņēmienus pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, NATO dalībvalstīs jau ilgāku laiku medicīniskās palīdzības sniegšanā un karavīru apmācībā izmanto starptautiski atzīto Kaujā cietušo taktiskās medicīniskās palīdzības (Tactical Combat Casualty Care (TCCC) standartu. Ja līdz šim pēc šī standarta Latvijā tika apmācīti tikai Nacionālo bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienības karavīri, tad jau drīzumā šo standartu pārņems arī citas Nacionālo bruņoto spēku regulārās vienības. Kādas ir TCCC priekšrocības, par to sarunā ar “Sargs.lv” stāsta NATO Speciālo operāciju Kaujas medicīnas simulācijas un TCCC instruktoru kursa vadītājs doktors Džons Torress.

Kas īsti ir TCCC?

Tā ir kaujas taktiskā medicīniskā aprūpe, proti, tas ir zināšanu un tehniku kopums, kā sniegt pirmo palīdzību karavīriem, kuri atrodas tiešā kaujas laukā, panākot, ka viņi ir spējīgi ar ierobežotiem līdzekļiem un ārkārtīgi limitētā laikā, izglābt maksimāli daudz dzīvību, vēl atrodoties kaujas zonā.

Šīs zināšanas un prasmes nav svarīgas tikai un vienīgi militārpersonām, bet arī civilajiem mediķiem, jo šos pašus paņēmienus, piemēram, žņauga uzlikšanu vai brūču tamponēšanu var izmantot arī civilie mediķi. Ja speciālists zina, kā ar šīm lietām apieties, viņš ir spējīgs izglābt dzīvības.

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Šobrīd Latvijā notiekošajā starptautiskajā TCCC instruktoru kursā tiek gatavoti speciālisti, kuri šīs zināšanas tālāk nodos citiem karavīriem. Kāpēc tas ir svarīgi no NATO perspektīvas?

Ir svarīgi, lai šī kursa studenti ar laiku kļūtu par TCCC instruktoriem. Šī sistēma, līdzīgi kā citas, palīdz uzturēt vienotu standartu sistēmu visā NATO. Mums visiem jābūt spējīgiem strādāt vienotā platformā. Ieguvums no šī apmācību kursa ir tāds, ka šeit sagatavotie instruktori varēs apmācīt ne tikai karavīrus, bet arī civilos mediķus. Tas nodrošina, ka šīs prasmes tiks izplatītas un nodotas tālāk. Jo vairāk cilvēku pratīs sniegt palīdzību šādos ekstrēmos apstākļos, jo spējīgāki šie speciālisti būs un vairāk dzīvību tiks izglābtas.

Dažkārt dažādu valstu bruņotajos spēkos pirmās palīdzības sniegšanas apmācību programmas var atšķirties. Vai NATO iekšienē par pamatu ir izvēlēta TCCC apmācību programma, jeb aizvien tiek lietotas nacionālās apmācību programmas?

Kad mēs sākām ieviest vienoto TCCC apmācību sistēmu un paņēmienus, tad sapratām, ka alianses dalībvalstīs ir daudz dažādu medicīniskās palīdzības apmācību programmu. Daudzējādā ziņā to elementi bija ļoti līdzīgi TCCC, tomēr galvenā problēma bija tā, ka katrā nacionālajā programmā tika izmantots atšķirīgs aprīkojums, pielietotas atšķirīgas tehnikas un atšķirīgas ziņošanas formas. Tas nozīmē, ka vienas valsts karavīriem vai mediķiem šo, it kā sīko atšķirību dēļ, bija ļoti grūti sadarboties ar citu valstu mediķiem un karavīriem. Bija grūti izprast, ko viņi dara, bija grūti apieties ar savu partneru aprīkojumu, jo karavīri un mediķi vienkārši nebija apmācīti to lietot. Tagad vairums NATO dalībvalstu ir pieņēmušas TCCC standartus, kas nozīmē, ka tām ir tāds pats aprīkojums, tie paši apmācību standarti un tā pati speciālistu sagatavošanas programma. Tas nozīmē, ka, lai kurā NATO dalībvalstī neatrastos karavīrs vai mediķis, viņš spēs kvalitatīvi glābt dzīvības, jo viņš varēs efektīvi sadarboties ar saviem alianses valstu kolēģiem. Viņš spēs strādāt pēc vieniem un tiem pašiem standartiem, būs apmācīts izmantot vienu un to pašu aprīkojumu, kā arī spēs sagatavot un aizpildīt vienotu ziņojumu formu. Šādi dažādās ekstrēmās situācijās mēs panāksim maksimāli labāko iespējamo rezultātu.

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Vai TCCC apmācību programma un medicīniskās palīdzības sniegšanas tehnika tiek regulāri atjaunota un papildināta?

TCCC burvība ir tā, ka visi dzīvības glābšanas paņēmieni, kas ir šajā programmā tiek izmantoti, pastāvīgi tiek uzlaboti. Šai programmai ir zinātniska pieeja. TCCC komitejā ir ārstu un mediķu grupa, kas skatās uz jaunākajiem pētījumiem un pastāvīgi vērtē, vai līdz šim lietotās medicīniskās palīdzības sniegšanas tehnikas dod labāko iespējamo rezultātu. Ja ir nepieciešams, šie standarti tiek atvērti un laboti. Šāda standartu pārskatīšana notiek ne mazāk kā reizi gadā, kas ļauj būt pārliecinātiem, ka mūsu rīcībā ir labākā tehnika, labākās prasmes un labākie materiāli, lai izglābtu maksimāli daudz dzīvību.

Cik svarīga TCCC ieviešanā ir sadarbība ar civilajām medicīniskajām augstākās izglītības iestādēm? Vai jauno ārstu un ārstu palīgu sagatavošanā var izmantot TССС standartus?

Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo karavīri savu darbu nevarēs kvalitatīvi paveikt bez civilā medicīniskā personāla atbalsta. Savukārt civilie mediķi savu darbu nevarēs kvalitatīvi veikt bez militāro mediķu atbalsta. Apvienojot šīs divas izpratnes un apgūstot vienotu programmu vienotā vidē, abas puses viena otru daudz labāk sapratīs.

Militārie speciālisti šajā jomā var palīdzēt sagatavot civilos mediķus, savukārt civilie mediķi - sagatavot karavīrus. Tikai tā mēs varam būt pārliecināti, ka gadījumā, ja mūsu valstis, nedod Dievs, piemeklē karš, mums būs vajadzīgs civilo mediķu atbalsts. Savukārt viņiem šādās situācijās jābūt spējīgiem sadarboties un darīt savu darbu kopīgā platformā un ar līdzīgu aprīkojumu, kāds ir militārajiem mediķiem.

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Kā vērtējat Latvijas TCCC instruktoru un instruktoru kursa kursantu sniegumu, ņemot vērā, ka te tiek sagatavoti ne tikai NBS instruktori, bet arī NATO un NATO partnervalstu bruņoto spēku militārie mediķi?

Šis ir mans pirmais brauciens uz Latviju. Mēs ar Latvijas speciālistiem esam sadarbojušies iepriekš, tomēr šī ir pirmā reize, kad mēs strādājam ar tik lielu skaitu jauno speciālistu. Ir ļoti patīkami redzēt praksē gan TCCC instruktoru zināšanas, gan prasmes medicīniskās palīdzības sniegšanas apmācībā. Viņu sniegums ir fantastisks. Turklāt jāuzteic ne tikai instruktori, bet arī kursanti. Mani patīkami pārsteidz gan viņu zināšanas, gan entuziasms apgūt TCCC palīdzības sniegšanas tehniku.

Image
TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: TCCC instruktoru kurss Speciālo operāciju mācību centrā/Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Vai pēc šī kursa ir pamats gaidīt, ka Latvijā arī turpmāk tiks sagatavoti ne tikai pašmāju, bet arī NATO un alianses partnervalstu speciālisti?

Domāju, ka tas ir tikai sākums daudz plašākai starptautiskai sadarbībai. Jūs pilnīgi noteikti redzēsiet, ka šurp brauc speciālisti no citām valstīm gan mācīties, gan sagatavot Latvijas TCCC speciālistus. Savukārt Latvijas speciālisti arvien vairāk dosies uz citām valstīm apmācīt turienes jaunos speciālistus. Tā ir šīs sistēmas galvenā burvība – līdzko visi paņēmieni, tehnikas un procedūras ir standartizētas, šīs zināšanas un prasmes var nodot tālāk.

Dalies ar šo ziņu