Kiberaizsardzības izcilības centrs: Nepieciešams ieguldīt 5G tīklu drošībā

Ārvalstīs
Sargs.lv/CCDCOE
Image
Foto: CCDCOE
Foto: CCDCOE

NATO apvienotā kiberaizsardzības izcilības centra (CCDCOE) rīkotajā seminārā par 5G tīkla drošību eksperti secinājuši, ka nepieciešami daudznacionāli centieni NATO ietvaros, lai nodrošinātu komerciālo un militāro 5G tīklu piegādes ķēdes un tīkla drošību.

NATO izstrādājusi un ieviesusi pamatprasības telekomunikācijām, taču vēl visas alianses mērogā jāizstrādā militārā līmeņa kritēriji piegādes ķēdes un publisko un privāto 5G tīklu drošībai. Nepieciešama visaptveroša izpratne par 5G ievainojamību, draudiem un riskiem visas alianses un partneru ietvaros. Stratēģisko lēmumu pieņēmējiem, komandieriem un virsniekiem labi jāapzinās drošības riski, kas saistīti ar 5G tīkliem NATO misijās un operācijās.

Šis pētniecības projekts tika uzsākts šī gada sākumā un tiks pabeigts šī gada laikā. Pētījuma ziņojumos tiks ietverti ieteikumi drošiem veidiem, kā alianses militārajām struktūrām darboties, izmantojot komerciālos un privātos 5G tīklus, galveno uzmanību pievēršot lietošanas gadījumu un scenāriju izstrādei īpašos operacionālajos apstākļos. Pētījumā tiek apzinātas pierādījumos balstītas ievainojamības un riski, tai skaitā tādi, kas rodas no atvērtā pirmkoda programmatūras un savstarpējas savietojamības ar komerciālo pakalpojumu sniedzēju tīkliem un sistēmām, un identificē procedūras un metodes šādu risku mazināšanai.

NATO apvienotā kiberaizsardzības izcilības centra komanda visa gada garumā turpinās pētniecības mērķu pilnveidošanu, pulcējot ekspertus no dažādām NATO struktūrām, partnervalstīm, kā arī akadēmiskajām aprindām un rūpniecības nozares.

Dalies ar šo ziņu