Premjerministre izveido īpašu komiteju saistībā ar Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomisko attīstību un drošības stiprināšanu

Nozares politika
LETA
Austrumu pierobežas ceļa pārrakšana
Foto: virsseržants Aleksejs Oņegins/NBS

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) izdevusi rīkojumu par īpašas tematiskās komitejas saistībā ar Latvijas austrumu pierobežas sociālekonomisko attīstību un drošības stiprināšanu izveidošanu, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Komiteja nepieciešama, lai risinātu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definētās nacionālo interešu telpas - austrumu pierobežas - attīstības un drošības jautājumus, jo īpaši attiecībā uz drošības situāciju Eiropas Savienības austrumu pierobežā pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, un attīstības iespēju mērķtiecīgu izmantošanu, kā arī veicinātu koordinētu starpnozaru plānošanu, tai skaitā pilnveidotu rīcības plāna projektu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.-2027.gadam.

Komiteju vadīs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV). Komitejā darbosies finanšu ministrs, satiksmes ministrs, izglītības un zinātnes ministre, iekšlietu ministrs, zemkopības ministrs, kultūras ministre, klimata un enerģētikas ministrs, aizsardzības ministrs un ekonomikas ministrs.

Komitejas uzdevums ir nodrošināt koordinētu rīcības plāna projekta izstrādi Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.-2027.gadam, sniedzot priekšlikumus plāna projekta saturiskai pilnveidošanai un vienojoties par atbalstāmiem risinājumiem pirms plāna projekta iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā.

Komitejai arī uzdots izskatīt citus attīstības plānošanas dokumentu projektus un normatīvo aktu projektus, kuri skar Latvijas austrumu pierobežas attīstības un drošības jautājumus un kuros nepieciešama integrēta starpnozaru plānošana teritorijās, tai skaitā veicinot ekonomisko aktivitāti un nodrošinot publisko pakalpojumu (piemēram, izglītības, kultūras, sociālo pakalpojumu) sniegšanas vietu sasniedzamību austrumu pierobežā atbilstoši demogrāfiskajām tendencēm un drošības aspektam, un vienoties par atbalstāmiem risinājumiem pirms tiesību aktu projektu iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā;

Vēl tai uzdots izskatīt attīstības plānošanas dokumentu projektus un normatīvo aktu projektus, kuri skar citu reģionālās politikas mērķteritoriju attīstību, ievērojot Reģionālās attīstības likumā noteiktos nosacījumus un koordinējot reģionālo un nozaru politiku atbilstoši teritoriju attīstības uzdevumiem un iespējām.

Komitejas vadītājam ne retāk kā reizi gadā jāiesniedz Ministru kabinetā informācija par komitejas paveikto mērķu sasniegšanā un turpmāk iecerēto darbību.

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Sabiedrisko attiecību nodaļa, pirmajā austrumu pierobežas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sanāksmē sāktas diskusijas par rīcības plāna pilnveidošanu Latvijas austrumu pierobežas attīstībai.

Ministre Inga Bērziņa (JV) klātesošos iepazīstināja ar līdz šim paveikto un plānoto darbu rīcības plāna pilnveidošanai.

Komitejas sēdes dalībnieki vienojās, ka nozaru ministrijas iesūtīs VARAM priekšlikumus plāna paplašināšanai ar to kompetencē esošajiem nozaru politikas risinājumiem, ko skatīs nākamajā komitejas sēdē 4.jūnijā.

Dalies ar šo ziņu