ES varētu lemt par aptuveni 100 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai, kompensējot atbalstu Ukrainai

Nozares politika
LETA
Latvija Ukrainā nogādā pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas “Stinger”
Foto: Latvija Ukrainā nogādā pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas “Stinger" / srž. Ēriks Kukutis / Aizsardzības ministrija

Provizoriski plānots, ka Eiropa Savienība (ES) varētu lemt par aptuveni 100 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai, lai segtu izdevumus, kas radušies atbalstot Ukrainas armiju.

Valdība šodien iepazinās ar informatīvo ziņojumu "Par finansējumu Eiropas Miera mehānisma ietvaros Latvijas valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai".

Ziņojumā teikts, ka saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem Aizsardzības ministrija (AM) sniedza steidzamu atbalstu Ukrainai, nosūtot tai akūti nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus.

ES dalībvalstis iepriekš vienojās par kopumā 3,6 miljardu eiro atvēlēšanu, lai daļēji kompensētu radušos izdevumus visām iesaistītām Eiropas Savienības valstīm, kuras sniedz atbalstu Ukrainai.

Tā rezultātā Latvijas AM regulāri iesniedz informāciju ES institūcijām, kādi materiāltehniskie līdzekļi un kādā apjomā tika nosūtīti Ukrainai, kā arī šāda informācija tiek sniegta Finanšu ministrijai sagatavojot un saskaņojot Ministra kabineta rīkojumu projektus "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai" un Ministru kabineta sēdēs tos apstiprinot.

Lai saņemtu finanšu līdzekļus no ES, atbilstoši ES noteiktajam mērķim, nepieciešams veikt apropriāciju izmaiņas Aizsardzības ministrijai kārtējam gadam, lai segtu izdevumus par līdzekļu atjaunošanu, tai skaitā par iepriekšējā perioda izdevumiem, valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem.

Provizoriski tiek plānots, ka ES varētu tikt pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu ar mērķi segt izdevumus valsts aizsardzības spēju attīstībai un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai, kas līdz 2026. gadam var pārsniegt 100 miljonu eiro apmēru.

Patlaban ir iesniegti un apstiprināti dokumenti Eiropas Komisijas atbildīgās institūcijās par aizsardzības nozares sniegto atbalstu Ukrainas armijai 2022. gada pirmajā ceturksnī.

Izskatot dokumentus Eiropas Komisija pieņēma lēmu par daļēju finansējuma piešķiršanu procentuālā sadalījumā 2023.-2025. gadā. Finansējuma apmērs šajā sniegtās palīdzības paketē provizoriski var pārsniegt 50 miljonus eiro.

Dalies ar šo ziņu