Zemessardzes AMII rota – aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem eksperti NBS

NBS
Sargs.lv
Image
bilde
Foto: Līga Neimane/Jaunsardzes un informācijas centrs

Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII) rota ir vienīgā Nacionālo bruņoto spēku vienība, kas sniedz atbalstu personāla aizsardzības un informācijas menedžmenta jautājumos, masu iznīcināšanas ieroču pielietošanas vai toksisku industriālo materiālu noplūdes gadījumos. Intervijā ziņu portālam “Sargs.lv” vienības komandieris kapteinis Jānis Mucenieks norāda – ikvienam karavīram un zemessargam zināšanas, kā lietot aizsardzības līdzekļus, pasargājot sevi un citus no masveida iznīcināšanas ieročiem, ir pamatu pamats.

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII) rotas galvenais uzdevums ir reaģēt uz masu iznīcināšanas ieroču vai toksiski industriālu materiālu incidentiem visā valsts teritorijā. Bruņotajos spēkos AMII rota primāri veic citu vienību apmācību, tāpat arī atbalsta Mācību vadības pavēlniecību dažādu kursu realizācijā, kur nepieciešama aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem apmācība, kā arī veic citu vienību apmācību pēc to pieprasījuma.  

Kā “Sargs.lv” stāsta AMII rotas komandieris kapteinis Mucenieks – ņemot vērā, ka viņa vadītā rota ir vienīgā, kas NBS specializējas jautājumos par aizsardzību no masveida iznīcināšanas ieročiem, lielāko laiku aizņem tieši citu vienību apmācība. Tāpat ļoti svarīgi, ka apmācība par aizsardzību notiek pēc vienota standarta un prasībām.

Principā esam tāds kā Nacionālo bruņoto spēku Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem ekselences centrs, papildus uzturot un nododot tālās savas zināšanas. AMII rota pēc būtības ir maza un visus bruņotos spēkus pasargāt nevar, tāpēc katrai vienībai ir savi mājasdarbi, kas jāizdara. Tad mēs sniedzam atbalstu un palīdzam, apmācot arī viņus.
bilde
Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotas komandieris
kapteinis Jānis Mucenieks

Rotas galvenais mērķis ir reaģēt uz masu iznīcināšanas ieroču vai toksiski industriālu materiālu incidentiem visā Latvijas teritorijā, kā arī sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām krīzes situācijās pēc pieprasījuma.

Tāpat dažādu ķīmisku vielu noplūžu incidentu gadījumos Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rota sadarbojas arī ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Rotas komandieris stāsta, ka vienībai ir unikāla ekspertīze, lai sniegtu atbalstu uz vietas, kas nav pieejamas citām iestādēm.

“Galvenais virziens, kā rota var sniegt atbalstu, ir AMII izlūkošana, atklāšana un identifikācija. Mums ir speciāla aparatūra, ar kuru iespējams nomērīt un pateikt, kas īsti noticis. Līdz ar to arī saprast, kā rīkoties tālāk,” stāsta kapteinis J. Mucenieks.

Viens no gadījumiem, kad bijusi nepieciešama rotas izlūkošanas spēja, bijis incidents pagājušā gada rudenī, kad no saindēšanās ar sālsskābi gāja bojā vīrietis. Šajā negadījumā Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotu sava veida izmeklēšanā piesaistīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

“VUGD nebija iespēja noteikt, kas īsti bijusi dzīvoklī atrastā viela, kā arī pēc telpas tīrīšanas noteikt, vai tā tur vēl ir. Iesaistījāmies mēs ar savu aparatūru – nomērījām, vēlreiz pārbaudījām un apstiprinājām, ka tā tiešām ir sālsskābe. Pēcāk, kad viela bija traukos iznesta no telpām, pārbaudījām sālsskābes tvaika esamību gaisā. Kad telpas tika atzītas par tīrām, arī pārējie ēkas iedzīvotāji varēja atgriezties savās dzīvesvietās,” stāsta kapteinis.

Rota arī specializējas informācijas menedžmentā un draudu prognozēšanā - incidenta gadījumā vienība var prognozēt, kur piesārņojums var izplatīties tālāk. Tāpat rota izstrādā ieteikumus, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās. Vienlaikus vienība veic arī attīrīšanu un dezinfekciju gadījumos, ja cilvēki ir saindējušies, un sniedz atbalstu telpu un transportlīdzekļu dezinfekcijā. Kapteinis gan piebilst, ka rotai nav iespēju attīrīt un savākt to, kas ir izlijis zemē vai attīrīt piesārņotu apvidu. Šādās situācijās tas būtu Valsts ugunsdzēsība un glābšanas dienesta uzdevums.

Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Pēdējā gada laikā rota būtiski attīstījusi tieši dezinfekcijas spēju, kā arī bioloģiskās atklāšanas un identifikācijas spējas lauka apstākļos. Papildus vienībā nepārtraukti papildināta ķīmisko kaujas vielu un toksiski industriālo materiālu identifikācijas un atklāšanas, kā arī attīrīšanas spējas.

Kapteinis Mucenieks stāsta, ka dezinfekcijas spēja būtiski attīstīta tieši Covid-19 pandēmijas laikā, kad vienība primāri sniedza atbalstu bruņoto spēku vienībām un bāzēm iekštelpu un transportlīdzekļu dezinfekcijā. Tāpat rota veica arī Zemessardzes vienību, Mehanizētās kājnieku brigādes un Gaisa spēku apmācību, lai arī šīm bruņoto spēku struktūrvienībām pašām būtu nepieciešamās zināšanas un tās varētu veikt profilaktiskās dezinfekcijas pasākumus, samazinot vīrusa izplatīšanās risku.

Pēc viņa teiktā AMII vienība Covid-19 krīzes laikā tika sadalīta divās neatkarīgās daļās. Viena daļa strādāja attālināti, otra uz vietas. Tādējādi, ja kāds karavīrs saslimtu ar koronavīrusu, dezinfekcijas spēja saglabātos, un vienība būtu spējīga sniegt atbalstu bruņotajiem spēkiem.

Savukārt, lai vispārīgi attīstītu tieši aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem vienības spējas, rota piedalās ikgadējās militārās mācībās “Summer Shield”. Mācību laikā vienība veic kopīgus vingrinājumus un sadarbojas tieši ar aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem vienībām no Vācijas bruņotajiem spēkiem.

Līdztekus, lai vienība attīstītu informācijas menedžmenta un prognozēšanas spējas, rota arī piedalās militārajās mācībās “Brave Beduin” Dānijā. Tāpat AMII rota ik gadu piedalās arī Latvijas bruņoto spēku organizētajās militārajās mācībās “Namejs”. Šajās mācībās vienība gan nespecializējas aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem spēju attīstībā, bet gan trenē rotas spējas darboties kara un krīzes apstākļos.

Turklāt AMII rota iesaistās arī dažādās civilās aizsardzības mācībās, kur tā galvenokārt sadarbojas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā arī Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Kā norāda kapteinis J. Mucenieks, arī turpmāk jāturpina stiprināt rotas trīs galvenie darbības virzieni. Pirmkārt, aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem izlūkošanu. Otrs virziens ir informācijas menedžments, kas saistīts ar draudu prognozēšanu, bet trešais ir attīrīšanas pasākumi, kuros ietilpst arī dezinfekcija. Turklāt šīs trīs pozīcijas jāattīsta vienmērīgi. “Vienā uzdevumā tiek iesaistītas visas šīs spējas, nevis tikai viena. Tāpēc būtiski, ka arī visi trīs elementi tiek attīstīti līdztekus,” skaidro kapteinis.

Šajā Zemessardzes apakšvienībā uzdevumus pilda gan profesionālā dienesta karavīri, gan zemessargi. AMII rotas komandieris kapteinis J. Mucenieks norāda – viens no lielākajiem izaicinājumiem ir personāla komplektācija un apmācība. Īpaši zemessargu rekrutēšana un apmācība, jo papildus zemessargu pamatiemaņu apmācībai, viņiem jāiziet arī aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem apmācība.

Viņš gan piebilst - tas, ka zemessargam jābūt specifiskām un padziļinātām zināšanām ķīmijā, bioloģijā vai radioloģijā, lai veiksmīgi dienētu Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotā, zināmā mērā ir mīts.

"Protams, zināšanas kādā no šīm jomām ir pluss, tomēr rotā mēs nenodarbojamies ar zinātni, bet gan ar aizsardzību no masveida iznīcināšanas ieročiem. Mēs mācām, kā to darīt, kā lietot aizsarglīdzekļus un trenējamies tos lietot. Tāpat arī pamatprincipus, kā pasargāt sevi un sniegt atbalstu citiem. Zemessargiem pašiem nav jāmaisa ķīmiskās kaujas vielas vai tās jāanalizē. Mums ir jāmāk paņemt paraugus, kurus tālāk nododam zinātniekiem,” skaidro kapteinis J. Mucenieks.

Rotas komandieris arī aicina potenciālos zemessargus droši zvanīt un apciemot vienību, lai pašu acīm ieskatītos šajā specifiskajā nozarē, kā arī redzētu, ar ko un kā vienības zemessargi strādā. Kā smejas kapteinis – nav tā, ka vienības zemessargiem visu laiku jāstaigā tikai gāzmaskās.  

Viņš gan piebilst, ka aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem nav vienkārša nozare. Tajā darbojoties, ļoti daudz jāpaļaujas un saviem aizsardzības līdzekļiem un to pareizu lietošanu.

“Tas arī ir būtiskākais, kas jāiemāca un pašam karavīram ir jāsaprot – ka tas tevi pasargās. Ja viņš aizsardzības līdzekļus lietos pareizi, tad būs pasargās un spēs izpildīt savu uzdevumu,” saka kapteinis.

AMII rotas komandieris arī norāda – iespējams, kad vienība Covid-19 pandēmijas laikā veica dezinfekcijas uzdevumus, kādam no malas varēja šķist, ka aizsardzības līdzekļu ir par daudz, bet tie ir aizsardzības no masu iznīcināšanas ieročiem pamatprincipi, kas strikti jāievēro. Tieši stingra pamatprincipu ievērošana arī pasargā vienības zemessargus un karavīrus, un tas ir pats svarīgākais.

Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Viņš arī akcentē – ikvienam karavīram un zemessargam zināšanas un pamatapmācība, kā lietot gāzmasku, aizsargtērpu un pārējo ekipējumu, kas var pasargāt no masveida iznīcināšanas ieročiem, ir pamatu pamats. Tāpēc vienlīdz svarīgi, vienībai uzturot savas spējas, ir arī veikt pārējo bruņoto spēku vienību apmācību, uzsverot – ja vienības var pasargāt sevi, tad arī AMII rota spēs tām palīdzēt.

Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rota dibināta 2003. gada 5. decembrī un tā bija pakļauta Sauszemes spēku komandierim. Vienības sākotnējā atrašanās vieta bija Alūksnē. 2005. gadā rotu pievienoja Zemessardzes 31. kājnieku bataljonam, kā rezultātā bataljons tika reorganizēts un pārsaukts par Zemessardzes 31. AMII bataljonu. 2016. gadā bataljons, sakarā ar industriālo objektu koncentrāciju Rīgā un tās rajonā, pārvietots uz galvaspilsētu, tādējādi arī samazinot vienības reaģēšanas laiku. 2017. gada jūlijā restrukturizācijas rezultātā Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rota tika atdalīta no 31. AMII bataljona un iekļauta Zemessardzes štāba sastāvā, Zemessardzes komandiera pakļautībā. Savukārt 2018. gada janvārī AMII rota iekļauta Zemessardzes 1. Rīgas brigādes sastāvā.

Dalies ar šo ziņu