Foto: Patruļkuģu eskadras militārās mācībās “Pbex”