Patruļkuģu eskadra mācībās “Pbex” trenē kaujas gatavību, kā arī meklēšanas un glābšanas elementus

Militārās mācības
Sargs.lv
bilde
Foto: Patruļkuģu eskadras mācības “Pbex21”. Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Jūras spēku Patruļkuģu eskadra militārajās mācībās “Pbex 21” stiprina vienības kaujas spējas, apgūstot teorētiskās zināšanas civilmilitārās sadarbības jomā, tās pēc tam pielietojot praktiskajos treniņos jūrā, kuģiem strādājot grupā. Patruļkuģu eskadras komandieris komandkapteinis Nauris Lakševics uzsver – vienībai ļoti būtiski mācībās atstrādāt sakaru procedūras. Tas ir veiksmīgi izpildīta uzdevuma pamats. Vienlīdz svarīgi arī atsvaidzināt jūrnieku zināšanas komunikācijas jomā, veicot mediju treniņus.

Militāro mācību mērķis ir paaugstināt vienības kaujas gatavību. Lai to veiksmīgi realizētu, “Pbex 21” norisinās divās fāzē. Divu dienu ilgajā krasta fāzē Patruļkuģu eskadra apguva dažādas teorētiskās zināšanas civilmilitārajā jomā.

Pirmajā fāzē jūrnieki arī, sadarbojoties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), trenējās dzēst ugunsgrēku, kas izcēlies uz krastā esoša kuģa. Vienības komandieris norāda, ka šie treniņi ar VUGD plānoti jau kādu laiku, tomēr atlikti Covid-19 vīrusa uzliesmojuma dēļ. Tagad gan iecerēto izdevies īstenot, un redzams, ka turpmākai sadarbībai ir liela perspektīva.

Tāpat, atstrādājot civilmilitārās sadarbības spējas, Patruļkuģu eskadras Jūras incidentu novēršanas vienība, kuras viens no uzdevumiem ir likvidēt naftas produktu piesārņojumu jūrā un Latvijas ostās, rītdien dosies uz Skultes ostu, lai iegūtās teorētiskās zināšanas atstrādātu praktiski, sadarbojoties ar Skultes ostas kapteini un pašvaldību.

Image
Patruļkuģu eskadras mācības “Pbex21”. Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija
Foto: Patruļkuģu eskadras mācības “Pbex21”. Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija
Patruļkuģu eskadras mācības “Pbex21”. Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Savukārt jūras fāzē, kas sākās šodien, eskadra visas līdz šim iegūtās teorētiskās zināšanas izmanto praktiskajos uzdevumos, kas saistīti ar meklēšanas un glābšanas elementiem, kaujas šaušanu, kā arī sakaru procedūrām. Turklāt šie uzdevumi tiek veikti, kuģiem darbojoties grupā.

“Tāpat kā visās mācībās, arī šajās, ļoti svarīgi ir sakari. Ja nav sakaru, tad faktiski mēs neko nevaram noziņot un nevaram saņemt. Jāsaka, ka tas arī bijis viens no vājajiem punktiem, tāpēc to stiprināt ir vēl svarīgāk. Tāpat jāņem vērā, ka svarīga ir ne tikai sakaru kvalitāte, bet arī jūrnieku spējas saprast un uztvert ziņoto – vai tas ir rakstiski, vai arī pa balss sakariem. Viņiem jāsaprot, kāda informācija tiek nodota un kas ar to jādara. No šīs komandas izriet, cik sekmīgi uzdevums tiek izpildīts un kāds ir gala rezultāts,” skaidro komandkapteinis Lakševics.

Viņš arī norāda, ka liela loma ir arī komunikācijai vienības iekšienē. Eskadras komandieris saka – svarīgi, lai komandas gars un kolektīvs ir nepiespiests. Patruļkuģu eskadrā tiek likts uzsvars, ka, neatkarīgi kādā jomā notiek apmācība, neviens nav profesionālis uzreiz, arī komandieris.

“Es mācos no viņiem, viņi mācās no manis, no visiem virsniekiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka varam ikdienā sanākt kopā un vienkārši parunāties – brīvi un neskatoties uz jūrnieka pakāpi. Varam uzklausīt viens otru bez nekādām problēmām,” norāda Patruļkuģu eskadras komandieris.

Savukārt daloties ar galvenajiem secinājumiem līdz šim, komandkapteinis uzsver – vienībai vēl ir jāmācās, tāpat kā ikvienam. Tomēr virziens ir pareizais, un gala rezultāti un tas, vai mērķis ir sasniegts, parādīsies jūrā.

Image
Patruļkuģu eskadras mācības “Pbex21”. Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija
Foto: Patruļkuģu eskadras mācības “Pbex21”. Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija
Patruļkuģu eskadras mācības “Pbex21”. Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Militārās mācības “Pbex 21” ir Jūras spēku Patruļkuģu eskadra organizētas ikgadējas mācības, kas šogad norisinās no 11. līdz 14. oktobrim. Mācības “Pbex” parasti notiek divas reizes gadā. Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos norādījumus, šogad tās organizē tikai vienu reizi.

Jūras spēku Patruļkuģu eskadras galvenie uzdevumi ir veikt cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā un nodrošināt kuģošanas drošību Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos, veikt avārijas seku likvidēšanu jūrā, kā arī gatavot kuģus un personālu pildīt uzdevumus starptautiskajās operācijās, mācībās un pasākumos NATO un Partneratiecības mieram realizācijas plāna ietvaros. 

Dalies ar šo ziņu