Mācībās “Ausma” pilnveido Zemessardzes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sadarbību

Latvijā
Sargs.lv
Image
Ausma
Foto: Laima Ķevere/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālajā centrā, Valmierā, norisinājās Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kopīgās mācības “Ausma”, kuru laikā tika izspēlēta abu dienestu rīcība un sadarbības koordinācija krīzes gadījumos, tādējādi paaugstinot gatavību savstarpējā atbalsta sniegšanai un civilmilitārās sadarbības realizācijai ārkārtējās situācijās.

Noslēdzoties mācībām tās kā veiksmīgas un nepieciešamas novērtēja abu dienestu pārstāvji.

Image
Ausma
Foto: Laima Ķevere/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Laima Ķevere/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
“Dalība mācībās “Ausma” deva iespēju uzlabot Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta praktisko sadarbību, izveidot personiskus kontaktus, kā arī veicināja labāku abpusēju izpratni par pieejamajiem resursiem un informācijas apmaiņas iespējām. Balstoties uz mācībās gūtajiem secinājumiem, pilnveidosim sadarbības principus kopīgai rīcībai krīzes situācijā,” uzsver Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Mareks Ozoliņš.
“Šīs mācības ļāva pārbaudīt Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu spēju sastrādāties ārkārtas situācijās. Gūtā pieredze ļaus pilnveidot un uzlabot civilo un militāro dienestu savstarpējo gatavību un rīcību situācijās ar vairākiem cietušajiem, kuri guvuši dažāda rakstura traumas,” norāda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārkārtas situāciju gatavības nodrošinājuma nodaļas vadītājs Juris Raudovs.
Image
Ausma
Foto: Laima Ķevere/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Laima Ķevere/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīkotajās mācībās “Ausma” novērotāju statusā piedalījās arī Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba un Zemessardzes štāba pārstāvji.

Image
Ausma
Foto: Laima Ķevere/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
Foto: Laima Ķevere/ Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde

Līdz ar Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes medicīnas spējas attīstību palielinājusies arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra un brigādes sadarbība, sekmējot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes medicīnas speciālisti piedalījušies Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienesta Vidzemes reģionālajā konferencē, informējot par medicīniskā atbalsta spēju un tās attīstību Zemessardzē. Tāpat notikušas vairākas abu dienestu speciālistu tikšanās, pārrunājot praktiskās sadarbības iespējas.

Zemessardze ir skaitliski lielākā Nacionālo bruņoto spēku vienība un valsts aizsardzības pamats. Zemessardze ir pārstāvēta visā Latvijā – Zemgalē, Latgalē, Vidzemē un Kurzemē. Šodien vairāk nekā 8300 pašaizliedzīgu Latvijas pilsoņu no savas pamatnodarbošanās – darba vai studijām – brīvajā laikā jau ir apguvuši un turpina pilnveidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas mūsu valsts aizsardzībai. Zemessargi pilda ne tikai militārus uzdevumus, bet arī veic visai sabiedrībai svarīgus uzdevumus, piemēram, sniedz atbalstu pazudušu cilvēku meklēšanā, iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus, piedalās glābšanas darbos, dzēš ugunsgrēkus, novērš plūdu radītās sekas. 

Dalies ar šo ziņu