Pabriks: likums par valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzi veidos stipru un noturīgu sabiedrību

Jaunsardze
Sargs.lv
Jaunsardze
Foto: Foto: Aizsardzības ministrija

Saeima ceturtdien, 3.decembrī, trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto likumprojektu par valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzi, kas noteiks, kā bērni un jaunieši tiek izglītoti valsts aizsardzībā – kā tiek organizēta Jaunsardze un īstenota jaunsargu interešu izglītības programma, kā arī kā tiek īstenots mācību priekšmets vidējās izglītības pakāpē – valsts aizsardzības mācība.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks norāda, ka pieņemtais likumprojekts ir būtiska visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, jo tieši darbs ar jauniešiem un pilsoniskā patriotisma veicināšana ir elementi, uz ko balstās sabiedrības spēja pārdzīvot krīzes un veidot stipru, noturīgu valsti.

“Lai izveidotos saliedēta, pret ārējo ietekmi noturīga un kritiskā situācijā mobilizēties spējīga sabiedrība, ir būtiski veicināt bērnu un jauniešu valstiskuma apziņu un piederības izjūtu Latvijai.”
Pabriks
Aizsardzības ministrs
Artis Pabriks

Visbeidzot vēlos pateikties arī Saeimas deputātiem par atbalstu šī likumprojekta virzībā, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas aktīvi iesaistījās projekta apspriešanā. Lai gan izskatīšanas gaitā par atsevišķiem likumprojekta priekšlikumiem izvērtās asas debates, esmu pārliecināts, ka šī ir labākā iespējamā likumprojekta versija,” uzsver A. Pabriks.

Ar jauno likumu paredzēts, ka valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta. Savukārt izglītojamajiem, kuri savas reliģiskās vai filozofiskās pārliecības, vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevarēs apgūt kādu valsts aizsardzības mācības priekšmeta satura daļu, jaunsargu instruktors mācību saturu un procesu pielāgos individuāli. Tāpat noteikts, ka skolā apgūtās zināšanas varēs papildināt valsts aizsardzības mācības nometnēs, dalība tajās būs brīvprātīga.

Image
Jaunsardze
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Kā jau ziņots, valsts aizsardzības mācības priekšmets  sastāv no četrām mācību jomām, kas ir patriotiskā audzināšana, valsts un lokālā vēsture, dzīves skola un militārā joma. Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Image
valsts aizsardzības mācība
Foto: Foto: Jaunsardzes centrs
Foto: Jaunsardzes centrs

Likums paredz, ka līdz 2024. gada 31. augustam valsts aizsardzības mācība vidējās izglītības pakāpē tiks īstenota kā specializētais kurss veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. Savukārt valsts aizsardzības mācības apguve būs obligāta no 2024. gada 1. septembra.

Dalies ar šo ziņu