Valsts prezidents: Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola ir savas attīstības ceļa sākumā

Izglītība
Sargs.lv
Prezidents ar vidusskolas skolēniem
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas attīstība ir ļoti labā sākuma stadijā, un jau tagad šī ir prestižā vidusskola ar militārās profesijas ievirzi, kurā jauniešiem ir iespēja labā līmenī apgūt vidējo izglītību un jaunākā militārā instruktora specialitāti. Šādu vērtējumu pēc Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas apmeklējuma portālam “Sargs.lv” sniedza Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu Latvijas Valsts prezidents apmeklēja vizītes laikā Tukuma novadā. Prezidenta ierašanās brīdī kadeti demonstrēja lauka kaujas iemaņu mācības, kurās tika praktizēti dažādi kaujas un patrulēšanas kustību paņēmieni.

Starp kadetiem bija pirmā un otrā kursa kursanti, kuri apmācību procesā kopā pavadīs četrus gadus. Šie kursanti pēc profesionālas vidusskolas absolvēšanas iegūs jaunākā militārā instruktora specialitāti, ar kuru būs iespēja turpināt dienestu NBS vai augstākā līmeņa studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

Image
Prezidents Oskara kalpaka vidusskolā
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Pēc sarunas ar jauniešiem prezidents Edgars Rinkēvičs portālam “Sargs.lv” sniedza atzinīgu vērtējumu par augsto jauniešu motivāciju un kopējām iespējām, kuras piedāvā profesionālā vidusskola.

“Iespaidi ir ļoti labi, redzu motivētus jauniešus, no kuriem gandrīz visi ir gatavi turpināt dienestu bruņotajos spēkos,” pēc vizītes uzsvēra Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.

Mācību procesa laikā jaunieši turpinās apgūt arī eksaktos priekšmetus. Līdzās militārajiem priekšmetiem eksakto priekšmetu īpatsvars līdz ceturtajam kursam veido 70%. Savukārt pēc trešā kursa pabeigšanas, kad kadeti veiksmīgi apguvuši vidusskolas mācību vielu un nokārtojuši valsts eksāmenus, ceturtajā kursā turpinās militārās specialitātes apmācības.

Image
Skolēni izpilda lauku kaujas iemaņas
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Izglītojamie ikdienā nēsā militāro formastērpu un dzīvo dienesta viesnīcā. Audzēkņiem tiek nodrošināta stipendija, ēdināšana četras reizes dienā, dienesta kopmītnes, kā arī veselības aprūpe.

Kamēr citās skolās skolēni pēc mācību gada noslēguma līdz jūnijā dodas vasaras brīvlaikā, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas kadeti vēl mēnesi pavada praksē, iekļaujoties dažādās vienībās.

Pirmo divu kursu kadetiem prakse tiek organizēta Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas nokomplektētā vienībā, taču trešā kursa kursanti pilda prakses uzdevumus citās NBS vienībās. Šobrīd profesionālā vidusskola trešā kursa kursantiem nodrošina praksi sadarbībā ar Gaisa spēku, Štāba bataljona un Alūksnes mācību centra vienībām, kur dienestu pilda arī valsts aizsardzības dienesta karavīri.

Lai pilnveidotu profesionālajā vidusskolā gūtās iemaņās, prakses darbs tiek saistīts arī ar VAD karavīru apmācību. Specializācijas apmācību laikā jeb ceturtajā kursā jauniešiem ir iespēja pildīt prakses uzdevumus dažādās vienībās, taču jau grupas komandiera līmenī.

Image
Prezidents vēro jauniešu sniegumu
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsver, ka profesionālā vidusskola sniedz ļoti vērtīgu iespēju tiem puišiem un meitenēm, kuri vēlas iegūt padziļinātu militāro sagatavotību. Militāro iemaņu līmenis šeit pārsniedz Jaunsardzes vai valsts aizsardzības mācību standartu.

“Iespēja apgūt padziļinātu militāro apmācību un tad, iespējams, darboties tajā pašā vai kādā citā jomā, veicina arī kopējo izpratni par to, kas ir valsts aizsardzība un militārā joma, bet šis ir tikai ceļa sākums, un mums ir jāskatās, kā šis tālāk attīstīsies,” pauda Edgars Rinkēvičs.

Lai gan viens no vidusskolas mērķiem ir sagatavot jauno virsnieku paaudzi dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, tālākas studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā nav obligātas. Ņemot vērā, ka mācību programmā uzsvars būs uz vispārizglītojošo eksakto priekšmetu apguvi, absolventi studijas varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās izglītības iestādē Latvijā vai ārvalstīs.

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola tika atklāta 2021. gada 1. jūlijā. Mācību process pagaidām notiek Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās, jo vidusskolas pastāvīgajā mājvietā – Kuldīgas novada Rudbāržu pagastā esošajā Rudbāržu muižā – vēl norisinās renovācijas darbi, lai ēku pielāgotu skolas vajadzībām.

Dalies ar šo ziņu