Aktuāli

Militārā motokluba “Patrioti” biedrus vieno nacionālas vērtības un degsme pret motobraukšanu

Dzīvesstils
Sargs.lv
Image
Motoklubs Patrioti
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Latvijā pirmais un vienīgais militārais motoklubs “Patrioti” apvieno esošos un atvaļinātos profesionālā dienesta karavīrus un zemessargus. Jāteic, šiem militārajiem motobraucējiem motoklubs ir kas vairāk nekā tikai hobijs. Viņiem tā ir sirdslieta un iespēja būt kopā ar līdzīgi domājošiem. Intervijā “Sargs.lv” motokluba pārstāvji stāsta – motoklubs ir tāpat kā Nacionālo bruņoto spēku vienība, kurā ir noteikta struktūra un kārtība, bet savstarpēji visi biedri ir līdzvērtīgi. Motoklubā katrs biedrs sniedz ieguldījumu motokluba darbībā, veicinot noteikto mērķu sasniegšanu. Turklāt ar motobraukšanu “Patrioti” parāda, ka ir ne tikai karavīri, bet arī motobraucēji un vienkārši sabiedrības pārstāvji, kuri ar savu sirdslietu rada prieku sev un apkārtējiem.

Militārais motoklubs “Patrioti” dibināts 2015. gada 13. aprīlī, tomēr ideja par šādu apvienību karavīriem motobraucējiem bijusi jau krietni ātrāk. “Doma radās jau 2011. gadā, kad vairāki karavīri, būdami starptautiskajā operācijā Afganistānā, diskutēja, par motoklubu, kas apvienotu karavīrus un zemessargus motobraucējus vienkopus. Pagāja četri gadi, un ideja par militāro motoklubu tika realizēta,” stāsta kluba prezidents Sandis.

Pirmos četrus gadus līdz motokluba tapšanai tika veikti sava veida sagatavošanās darbi. Kaut arī karavīru motobraucēju, kuri vēlējās pievienoties tieši militārajam motoklubam, bija prāvs pulciņš, vispirms bija jānosaka pamatprincipi, pēc kuriem motoklubs darbosies.

“Motoklubos parasti ir ļoti daudz nerakstītu likumu, ko katrs motoklubs ievēro, darbojoties moto vidē, kā arī katram no motoklubiem ir noteikti savi darbības un interešu mērķi, tādēļ nav iespējams vienas dienas laikā to izveidot. Daudz informācijas par militāro motoklubu darbības pamatprincipiem ieguvām tiekoties ar Combat Veterans Motorcycle Association un Green And White Alliance biedriem.”
Motoklubs Patrioti
motokluba seržants
Artūrs

Svarīgi būt starp savējiem

“Patrioti” prezidents Sandis stāsta – dibinot motoklubu, bija svarīgi, ka tas ir izveidots tikai profesionālā dienesta karavīriem, zemessargiem un atvaļinātām militārpersonām.

“Bija sajūta, ka gribi būt ar savējiem, ar kuriem saproties no pusvārda. Tas arī dod brālības sajūtu – tu pavadi laiku ar draugiem, līdzīgi domājošiem, kuri ikdienā arī ir karavīri motobraucēji, kas nejautā, kāpēc tu esi karavīrs, ko tu dari un kāpēc."
Motoklubs Patrioti
motokluba "Patrioti" prezidents
Sandis

Arī motokluba valdes pārstāvis Aivars uzskata, ka militārajā motoklubā ļoti liela loma ir biedru izpratnei par dienesta specifiku. Viņš norāda, ka armijas būtība ir būvēta uz virsniekiem, instruktoriem un konkrētu struktūru – vienība, rota, vai nodaļa ir kā neliela brālība, kurā visi dzīvo pēc vienādiem noteikumiem, viens otram palīdzot un atbalstot. Līdzīgs princips arī tiek ievērots motoklubā.

Līdztekus arī motokluba seržants Artūrs uzsver, ka tieši militārā pieredze viņā rada uzticību pārējiem motokluba biedriem.

“Es varu uzticēties visiem biedriem, jo viņi sevi ir pierādījuši dienestā ar uzticību valstij un doto zvērestu. Mēs esam brālība, kas vēlas darīt lietas kopā ne tikai dienestā, bet arī ārpus tā - vienojoties braucienos un pasākumos,” saka motokluba seržants.

“Patrioti” – pilnīgi neatkarīga un patstāvīga organizācija

“Patrioti” nav Latvijas Motoklubu asociācijas motoklubs, bet gan atsevišķa un neatkarīga organizācija – Latvijas Militārais motoklubs, kas saīsinājumā atbilstoši starptautiskajai motobraucēju kārtībai ir noteikts kā Military Motorcycle Club, saīsinājumā – MMC. Tādēļ dibinot motoklubu, bijis svarīgi, ka tas ir neatkarīgs un neitrāls. Šādu nostāju “Patrioti” saglabā arī tagad. Pārstāvji uzsver – lai gan mēs esam atsevišķa organizācija mēs respektējam Latvijas motoklubu asociāciju un visu Latvijas motoklubu hartu, jo daudz patriotiski noskaņotu Latvijas motobraucēju ir viņu rindās.

Image
Motoklubs Patrioti
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"

Motoklubam ir cieša sadarbība ar Lietuvas militāro motoklubu “Perkūnas” un Igaunijas «Kaitseliit» moto vienību, kā arī ar daudziem Latvijas motoklubiem. Motokluba seržants stāsta – “Patrioti” sadarbojas ar motoklubiem, ja vien no tā necieš pašu reputācija, vai netiek noniecināta motokluba būtība un pamatvērtības.

Turklāt motokluba biedri apzinās, ka viņi kā karavīri nes arī Nacionālo bruņoto spēku vārdu. Viņš uzsver, ka “Patrioti” nesadarbosies ar motoklubiem, kura biedri nēsā, piemēram, Georga lentītes, piebilstot – Latvijā ir daudz motoklubu, kuri ir patriotiski, kuru redzējums un personiskā attieksme saskan ar mūsu nostāju.
Image
Motoklubs Patrioti
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Līdztekus motoklubam ir teicama sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Pateicoties Nacionālo bruņoto spēku komandiera tiešam atbalstam, “Patrioti” ir piedalījušies dažādos NBS organizētos pasākumos, piemēram, Latviešu strēlnieku simtgadei veltītajā pasākumā, Zemessardzes 25. Gadadienas pasākumā un citos.

Motokluba prezidents Sandis norāda, ka sadarbība un pretimnākšana no Nacionālo bruņoto spēku puses ir ļoti liela. Viņš gan uzsver, ka Nacionālie bruņotie spēki motoklubam nesniedz nekādu finansējumu.

“Finansējums ir mūsu pašu. Ik gadu katrs motokluba biedrs maksā biedra naudu. No šiem līdzekļiem arī organizējam visus pasākumus un nodrošinām motokluba darbību. Esam paši par sevi un neatkarīgi,” stāsta Sandis.

Militārā motokluba biedru dienesta pakāpes un amats tiek atstāts dienestā

Motokluba vadības grupā ietilpst prezidents, pieci valdes locekļi, seržants, ceļa kapteinis un motokluba grāmatvedis. Motokluba pārstāvji uzsver – svarīgi lēmumi vienmēr tiek pieņemti kopīgi – biedru kopsapulcē. Turklāt katrs motokluba biedrs var sniegt savus priekšlikumus, kas tiek vienmēr izvērtēts un saņemot motokluba biedru atbalstu – akceptēts.

Image
Motoklubs Patrioti
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"

“Valde pārstāv motoklubu, bet galvenā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce. Biedru kopsapulcēs Valde piedāvā izskatīšanai savus priekšlikumus, savukārt biedri tos izvērtē un ar balsu vairākumu pieņem, vai noraida. Ir priekšlikumi, kuri netiek akceptēti, un mēs, Valde, to respektējam,” stāsta motokluba prezidents.

Savukārt ik pēc trīs gadiem notiek vēlēšanas, kurās var tikt ievēlēts jauns motokluba prezidents, kā arī valde. “Šis arī ir viens no aspektiem, kas atšķir mūsu motoklubu no pārējiem – ka jebkurš motokluba biedrs var kļūt par “Patrioti” prezidentu vai valdes pārstāvi,” norāda valdes pārstāvis Aivars.

Militārā motokluba biedri nāk no visiem Nacionālo bruņoto spēku veidiem. Motokluba prezidents stāsta, ka motoklubā ir biedri, kuri dienestā ir augstos amatos un ar augstām dienesta pakāpēm, tomēr ir ļoti būtiski, ka motokluba biedri ir pilnībā vienlīdzīgi, jo motoklubā neviens netiek iedalīts pēc militārajiem amatiem vai dienesta pakāpēm.

Motokluba logo un nosaukums ir tā identitāte

Lielākā saistība ar militārā motokluba logo izveidi ir valdes pārstāvim Artim. Tieši viņa skici motokluba biedri balsojumā izvēlējās no 27 citiem biedru piedāvātiem variantiem.

“Apskatot biedru iesūtītās motokluba, logo skices, sapratu, ka vēlos piedāvāt savu variantu, kurā noteikti jābūt galvaskausam, zobenam, šautenei, ozollapām un sarkanbaltsarkanam vairogam,” stāsta Artis, piebilstot, ka katrai motokluba emblēmai ir sava nozīme, mūsu ir veidota no vairākiem atsevišķiem simboliem un uzrakstiem, kuri kopīgi attēlo motokluba piederību Latvijai un karavīru sabiedrībai. Tā uzsver karavīru raksturīgās iezīmes – spēku, drosmi, profesionalitāti, patriotismu un pašaizliedzību.

Image
Motoklubs Patrioti
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Emblēmas elementi un uzraksti sevī ietver: senlatviešu karavīra zobenu un pirmās Latvijas brīvvalsts perioda Latvijas armijā izmantoto šauteni Lī Enfīld (Lee Enfield), kas simbolizē karavīru gara pēctecību caur paaudzēm, ozollapu zari abās emblēmas pusēs simbolizē vīrišķīgumu, spēku un sīkstumu. Stilizētais sarkanbaltsarkanais vairodziņš norāda uz piederību Latvijai un ir asociējams kā vēsturisks latviešu karavīru simbols. Berete simbolizē mūsdienu karavīrus un to piederību militārajām vienībām. Beretes kokardē novietotās trīs zvaigznes simbolizē brīvību un vēsturiskos Latvijas novadus. Galvaskauss uz stilizētā sarkanbaltsarkanā vairodziņa atgādina karavīra zvēresta būtību, ka katram karavīram jābūt gatavam ziedot savu dzīvību Latvijas tautas labā, saglabājot lojalitāti līdz nāvei.

Motokluba pārstāvji uzsver, ka, katra motokluba identitāte ir tā emblēma jeb “Krāsas”. “Pret kuru ir jāizturas ar godu un cieņu,”. Līdzīgi kā motokluba emblēma arī motokluba nosaukums tika pieņemts biedru balsojumā. Rezultātā no desmit variantiem par labāko tika atzīts nosaukums “Patrioti”.

Image
Motoklubs Patrioti
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"

Tradīcijas, ar kurām godina un iepriecina

Lai arī motoklubs pastāv vien piecus gadus, tajā ieviestas biedriem svarīgas tradīcijas, piemēram, neatņemama un svarīga ir sezonas atklāšana, kad motokluba biedri apmeklē Kritušo karavīru piemiņas vietu Ādažu bāzē. “Daudziem no mums, pazīstami karavīri ir gājuši bojā. Tādējādi ar šo mēs godinām un uzturam viņu piemiņu,” stāsta Sandis.

Motokluba biedri katru gadu apmeklē Sūnu pamatskolu Krustpils novadā. Šogad gan tas izpalicis Covid-19 pandēmijas dēļ. Tur motokluba vīri gan stāsta par sevi, gan arī par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Zemessardzi, kā arī, protams, izvizina bērnus.

Motokluba biedri ik gadu sezonas sākumā tradicionāli dodas arī uz “333” trasi, kur drošā veidā atsvaidzina motocikla vadīšanas prasmes. Savukārt katru gadu 23. jūnijā “Patrioti” vienojas kopīgā braucienā uz Igauniju, kur piedalās Igaunijas «Kaitseliit» moto vienības organizētajā kopīgajā moto braucienā, atzīmējot Igaunijas Uzvaras dienu. Šajā braucienā kā gaismas simbols tiek vesta lāpa uz dažādām nozīmīgām piemiņas vietām.

Image
Motoklubs Patrioti
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"

Pasākumiem bagāti motokluba pastāvēšanas gadi

Šis, 2020. gads, militārajam motoklubam ir nozīmīgs, jo tas atzīmē motokluba dibināšanas piekto gadadienu. Motokluba pārstāvji gan smejas – salīdzinot ar pasaulē esošiem militāriem motoklubiem, kas atzīmē 60 vai 70 gadu pastāvēšanu, motokluba pieci gadi ir tikai izaugsmes sākums. Tāpat viņi ar smaidu atceras militārā motokluba oficiālo izveides dienu. Savu pirmo svinīgo sapulci novadījām Latvijas Kara muzejā, kur motokluba biedriem tika pasniegta motokluba emblēma jeb “Krāsas”. Savukārt pēc tam “Patrioti” devās kopīgā gājienā uz Brīvības pieminekli, lai noliktu ziedus. Kā atminas kluba prezidents – tā bija spilgta un pacilājoša diena, kad dvēsele lido bez motocikla.

Motokluba prezidents stāsta – šo pāris gadu laikā ir izveidojies krietns motobraucēju pulks, kas ideju un prieku par motobraukšanu dod gan sev, gan arī sabiedrībai, parādot, ka viņi ir ne tikai karavīri, bet arī motobraucēji un vienkārši sabiedrības pārstāvji.

Tāpat motokluba biedri stāsta – lai arī viņu aktivitātes galvenokārt saistītas ar motobraukšanu, tiek organizēti arī dažādi pasākumi ar militāro tematiku.

Viens no spilgtākajiem pasākumiem, kas palicis motokluba vīru atmiņās, ir dalība 2015. gada 1. augusta pasākumā, kad “Patrioti” piedalījās Latviešu strēlnieku simtgadei veltītajos tautas un armijas svētkos. Šo svētku parādē militārā motokluba pārstāvji bija tie, aiz kuriem sekoja pārējie parādes dalībnieki. Motokluba prezidents atceras – tas bijis liels gods, jo piedalīties un vest parādes sekotājus aicināja toreizējā NBS vadība.
Image
Motoklubs Patrioti
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"

Savukārt pirmais lielais pašu organizētais pasākums bijis par godu motokluba trešajai gadadienai 2018. gadā. Tas tika rīkots “Patriotu” motokluba mājas teritorijā Salaspils Botāniskajā dārzā. Valdes pārstāvis Aivars atceras – organizējot pasākumu, bijušas lielas diskusijas, kā lai mēs iespējami labāk atspoguļojam savu būtību. Tāpēc pasākumā piedāvājām dažādas militāra rakstura sacensības un uzdevumus, piemēram, granātu un nažu mešanu, ieroču izjaukšanu un salikšanu, kā arī barojām dalībniekus ar karavīru putru no lauka virtuves. Motokluba pārstāvji stāsta, ka paši bijuši ļoti pārsteigti par to, cik daudz motobraucēju apmeklēja pasākumu un cik labas atsauksmes pēc tam no viņiem tika saņemtas. Militārā motokluba “Patrioti” trīs gadu jubileju kopumā izbaudīja vairāk nekā 300 motobraucēju no visas Latvijas, kā arī ciemiņi no Igaunijas un Lietuvas. Pēc tam paši domājuši – kā gan nākotnē tagad lai pārspēj paši sevi. “Patrioti” arī šogad bija plānojuši organizēt lielu pasākumu par godu piecu gadu jubilejai, tomēr pandēmijas dēļ plānus nācies atcelt. Visi gan piebilst – degsme organizēt šādu pasākumu nav zudusi.

Tomēr kā vienu no interesantākajiem pasākumiem motokluba pārstāvji norāda pašu organizēto un plānoto braucienu apkārt Latvijai par godu Latvijas armijas simtgadei. Braucienā militārie motobraucēji piecu dienu laikā pieveica vairāk nekā 1700 kilometru.

“Pasākuma realizācija mums bija pietiekami liels izaicinājums. Paldies motokluba vīriem, sevišķi Andrim un viņa ģimenei, kas aktīvi iesaistījās tā plānošanā un izpildē” Šis pasākums deva ļoti lielu pozitīvisma devu. Nebija pat noguruma. Laiks mūs lutināja, kā arī saņēmām lielu atbalstu no Nacionāliem bruņotajiem spēkiem, jo dažādas NBS vienības mūs gan izmitināja, gan pabaroja. Pārliecinājāmies par to, cik skaista ir Latvija un cik draudzīgi un atvērti ir cilvēki. Ne tikai latvieši,” stāsta kluba prezidents.
Image
Motoklubs Patrioti
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"

Tāpat ļoti nozīmīgs bijis brauciens uz Nīderlandi ciemos pie Green And White Alliance motoklubiem. Valdes pārstāvis Kaspars stāsta, ka pasākumā valdošā atmosfēra un pavadītais laiks bijis fantastisks.

Motokluba pārstāvji piebilst – ņemot vērā, ka lielākā daļa motokluba biedru ir profesionālajā dienestā vai Zemessardzē un brīvā laika ir maz, daudzos braucienos un pasākumos viņi aicina līdzi arī ģimenes.

Lai kļūtu par motokluba biedru, jāparāda, ka esi uzticams

Kluba prezidents Sandis norāda, ka nepietiek tikai ar to, ka esi karavīrs un ir vēlme iestāties motoklubā. Ir jāparāda vēlme būt motoklubā, ņemot aktīvu dalību organizētajos pasākumos un braucienos. Viss gan lielākoties atkarīgs no paša jaunpienācēja, cik aktīvi viņš iesaistās un kā sevi parāda.

“Uzņemšanas procesā ir būtiski iepazīt jaunpienācēju, un pārliecināties, vai viņš var kļūt par daļu no motokluba brālības. Tāpēc arī viņam pašam ir jāsaprot, vai viņš grib pievienoties un vai viņu motoklubā viss apmierina,” saka valdes pārstāvis Aivars.

Esamība “Patriotos” un, nēsājot vesti ar motokluba “Krāsām”, disciplinē biedrus, jo katrs no mums uzskatāmi pārstāv gan motoklubu, gan arī Nacionālos bruņotos spēkus. Kā norāda valdes pārstāvis Artis – ja kādu reizi arī gribas nedaudz straujāk uzgāzēt, tad jāizvērtē, vai tas neradīs nepareizu priekšstatu citiem satiksmes dalībniekiem par motoklubu.

Ir vēl kāds pamatnosacījums – karavīram vai zemessargam jābūt vismaz trīs gadus dienestā. Civilajiem darbiniekiem, kas strādā NBS un vēlas iestāties mūsu motoklubā, ir jāizvēlas dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos vai Zemessardzē.

Motoklubs sniedz piederības un vienotības sajūtu

Katrs no militārajiem motobraucējiem dažādu motīvu vadīts ir izlēmis pievienoties motoklubam, tomēr visa pamatā ir kopīgās vērtības un savstarpēja uzticēšanās. Motokluba valdes loceklis stāsta – ka atbildīgiem un darbīgiem cilvēkiem ir grūti atrast laiku, lai izrautos no ikdienas. Motoklubs ir tas, kas ne vien mudina, bet reizēm arī atgādina atrast laiku un piedalīties pasākumos, atslēdzoties no ikdienas steigas.

“Pēc tam jūtu tās pozitīvās emocijas un domāju, cik labi, ka atbraucu un atradu laiku. Jebkurš brauciens vai pasākums, piemēram, kritušo karavīru piemiņas vietu sakopšana, izbrauciens pa Latviju un vēsturisku vietu apskatīšana, tas viss vēlreiz atgādina, cik Latvija ir skaista, tas dod pozitīvas emocijas. Savukārt kopā būšana ar līdzīgi domājošiem, ar kuriem vari brīvi runāt un kuri tevi saprot – tas, manuprāt, ir pašsaprotami,” saka Aivars.
Image
Motoklubs Patrioti
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"

Motokluba seržantam Artūram, kura pienākumos ir nodrošināt motokluba mājas drošību un sniegt palīdzību motokluba biedriem, “Patrioti” ir kā otra ģimene. “Man ir divas ģimenes. Viena ir sieva un bērni un otra ir šeit. Man patīk pavadīt laiku ar abām. Šeit es varu atslēgties, runāt ar cilvēkiem par visām tēmām un uzticēties biedriem. Kopā esam svinējuši pat biedra kāzas. Motokluba biedri ir kā kārtīga aizmugure, uz kuru vari paļauties. Zini, ja tev brauciena laikā, piemēram, kaut kas notiek ar moci, tad tās ir skaitītas minūtes, līdz, kāds atbrauks un palīdzēs,” norāda Artūrs.

Arī “Patrioti” prezidents Sandis uzsver – motoklubā ir stipra kopības sajūta. Tāds arī ir motokluba mērķis – kad pēc dienesta, kas ir gan fiziski, gan mentāli grūts, tā biedri var atpūsties un atlikt ikdienas domas malā. Tai pašā laikā, motoklubā turpinās vienībā esošā apziņa, ka blakus ir cilvēki, uz kuriem var paļauties un būt drošs – ja būsi nelaimē, biedri palīdzēs jebkurā laikā.

Viņš piebilst – motokluba prezidenta amatu viņš uztver ar lielu atbildību, sakot, ka gan viņš, gan valdes pārstāvji velta daudz laika, un pūles, lai ikviens motoklubā būtu lepns, esot “Patriotos”.

Arī valdes pārstāvis Kaspars stāsta, ka motoklubam pievienojies, jo vēlējies būt līdzīgi domājošo cilvēku pulkā, kas apvieno militāro un brīvības domāšanu. Viņš norāda, ka motocikls viņam vienmēr ir asociējies ar brīvību, neatkarību un zināmu dumpinieciskumu. Arī Kasparam militārais motoklubs sniedz piederības sajūtu brālībai, kā arī apziņu, ka līdzās vienmēr būs brāļa plecs, kurš palīdzēs, ja tas būs vajadzīgs. “Tā ir fantastiska sajūta zināt, ka ir kāds, kuram tu rūpi arī tad, kad esi viens. To mēs saucam par brālību. Tāpēc tas ir ierobežots cilvēku loks. Tas gan nav slēgts, tomēr mums ir savas prasības,” uzsver Kaspars.

Image
Motoklubs Patrioti
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Foto: militārais motoklubs "Patrioti"
Savukārt motokluba valdes pārstāvis Artis pauž, “ka motoklubs, tāpat kā dienests Zemessardzē ir kā sava veida pienākums pret valsti, kurā dzīvo, dodot savu pienesumu. Ar militārā motokluba starpniecību ir uzrunāti vīri, kas ir iestājušies Zemessardzē. “Mans iemesls stāties Zemessardzē bija Krievijas uzbrukums Ukrainā, savukārt daži no maniem draugiem iestājās Zemessardzē tieši šī motokluba dēļ,” saka Artis.

Valdes pārstāvis Guntis, kurš nu jau desmit gadus ir atvaļināta karavīra statusā, jeb kā viņš pats saka – rezervists jau desmito gadu, stāsta, ka priecājas, ka var darīt ko lietderīgu, būt kopā ar līdzīgi domājošiem, vienojoties kopīgos braucienos.

Tāpat arī valdes pārstāvim Ģirtam militārais motoklubs ir piederības sajūta, kuru rada kopīgā interese par motocikliem, kā arī vēlme savā ziņā veidot vēsturi. Lai arī motoklubs rada papildu pienākumus, tomēr tā izveidošana bija ilgi gaidīts notikums. “Manuprāt, sen vajadzēja sekot citu valstu piemēram un radīt militāro motoklubu. Tagad mums tāds ir. Turklāt pašiem savs.  Šo brīdi mēs ļoti ilgi gaidījām,” uzsver Ģirts.

Raugoties nākotnē, militārā motokluba pārstāvji norāda – viņiem vēl ir, kur augt un attīstīties. Tomēr pats svarīgākais ir darīt to kvalitatīvi, uzsverot, ka viņu mērķis nav iegūt iespējami daudz biedru, bet gan apvienot līdzīgi domājošos, kuri tiešām ir Latvijas valsts Patrioti.

“Gribu, lai katram motokluba biedram “Patrioti” patiešām, ir sirdslieta, ar kuru nodarboties ārpus darba un dienesta,” saka Artis.

Dalies ar šo ziņu