Īpašā grāmatā apkopoti PSRS okupācijas armijas pastrādātie noziegumi Latvijā

Vēsturiski jūtīgie jautājumi
Sargs.lv
Image
grāmata
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Atzīmējot 26. gadadienu kopš Krievijas karaspēka izvešanas no Latvijas, Kara muzejā prezentēta vēsturnieka Jāņa Riekstiņa sarakstītā grāmata “PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā. 1940.–1991. gads”. Šī grāmata ir balstīta uz atslepenotajiem arhīvu dokumentiem. Tie nepārprotami liecina – noziegumi nebija tikai atsevišķu karavīru patvaļa, bet gan sistēma, ko atbalstīja okupācijas armijas vadība.

Dokumentu krājums “PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā. 1940.–1991. gads” vēsta par PSRS okupācijas armijas karavīru izdarītajiem noziegumiem pret Latvijas iedzīvotājiem, viņu personīgo un valsts mantu. Grāmata atklāj detaļas par PSRS plānoto Baltijas valstu okupāciju un tai sekojošajām pretlikumīgajām darbībām. Publicētais dokumentu krājums apgāž joprojām uzturēto mītu par “laimīgo dzīvi padomju Latvijā” un “padomju armiju kā atbrīvotāju”.

Grāmatas svinīgajā atklāšanā piedalījās arī aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks, izsakot pateicību J. Riekstiņam, kā arī uzsverot – šī grāmata skaidri parāda okupācijas armijas patieso seju.

Image
grāmata
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Grāmata nebūt nav apkopojums visiem tiem “varoņdarbiem”, ko okupācijas spēki Latvijā ir izdarījuši pret Latvijas valsti, iedzīvotājiem un sabiedrību. Visam, kas notiek, it jātiek dokumentētam. Šāda veida dokumentu krājumi ir jāizdod, lai tie nenonāktu aizmirstībā. No vēstures mēs mācāmies, kā veidot šodienas un nākotnes politiku. Mācoties no vēstures, mēs varam izvairīties no daudzām kļūdām, tai skaitā no tādiem mītiem kā “nebija nemaz tik slikti”,” uzsvēra aizsardzības ministrs.

 Kā liecina slepenie arhīvu dokumenti, visvairāk smago noziegumu PSRS militārpersonas izdarījušas tieši pirmajos pēckara gados. Turklāt karaspēka daļu komandieri un viņu garnizonu priekšnieki pret savu pakļauto izdarītajiem noziegumiem izturējušies vienaldzīgi vai pat tos atbalstījuši. Grāmatā ietvertajos dokumentos redzami gan noziegumu izdarīšanas datumi, gan cietušo uzvārdi, dzīvesvietas un citas būtiskas detaļas, padarot vēstījumu personisku.

Image
grāmata
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Grāmatas autors Jānis Riekstiņš ir vēsturnieks, ilggadējs Latvijas Valsts arhīva darbinieks, daudzu dokumentu krājumu un grāmatu autors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. J. Riekstiņš vēstīja, ka grāmata ir turpinājums agrāk izdotajām publikācijām, kas izdotas pagājušā gadsimta beigās - dokumentu krājumos “Izpostītā zeme. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūrvidei” (1995), “Izpostītā zeme. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem” (1997) un “Izpostītā zeme. PSRS militāristi Rīgā”.

Image
grāmata
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

J. Riekstiņš uzsver – okupācijas varas noziegumiem Latvijā bija ne tikai noziedzīgs, bet arī etnisks, pretlatvisks moments – tie bija vērsti arī pret latviešiem un pret Latvijas sabiedrību.

“Diemžēl mums zināmais okupācijas varas noziegumu saraksts nav pilnīgs – daļa no arhīvu materiāliem, piemēram, kara prokuratūras dokumenti, Latvijas vēsturniekiem nav un visdrīzāk nebūs pieejami,” atzīst grāmatas autors.

Ilgonis Upmanis, bijušais PSRS armijas izvešanas no Latvijas kontroles biroja vadītājs, atzīmē – dokumentu krājumu izdošana neļauj veikt vēstures viltojumus, kādi pašlaik tiek īstenoti Krievijā. To papildina arī Jāņa Ciganova piezīme – kļūdīties vai melot var cilvēki, taču dokumenti ir visuzticamākais vēstures avots. Publicētie dokumenti liecina, ka PSRS okupācijas karaspēks Latvijā izturējās nevis kā “atbrīvotāji”, kā paši sevi tiecās dēvēt, bet gan tā, it kā tā atrastos pretinieka teritorijā. 

Image
grāmata
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Dokumentu krājums “PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā. 1940.–1991. gads” ir bezmaksas izdevums, kas izdots Tieslietu ministrijas paspārnē. Krājumā apkopoti 72 dokumenti par PSRS okupācijas karaspēka noziegumiem. Priekšvārda autors ir aizsardzības ministrs A. Pabriks.

Dalies ar šo ziņu