Aktuāli

AM grantu programmā pieteicies līdz šim lielākais vietējo aizsardzības nozares uzņēmumu skaits

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Sargs.lv
Image
Industrija
Foto: vrsrž. Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrijas izsludinātajā trešajā grantu pogrammas konkursā, kurā vietējās militārās un divējāda pielietojuma industrijai iespējams piesaistīt finansiālu valsts atbalstu savas produkcijas un pakalpojumu tālākai attīstībai, pieteicies līdz šim lielākais uzņēmumu skaits šīs grantu programmas vēsturē.

2020. gada grantu programmas pieteikumu iesniegšanas process noslēdzās 9. oktobrī. Šī gada konkursa ietvaros, Aizsardzības ministrija saņēma vairāk nekā 30 pieteikumus no dažādām ar aizsardzības industriju saistītām jomām, kā piemēram bezpilota lidaparātu, dažādu veidu transportlīdzekļu, gaisa telpas novērošanas, sakaru drošības, kā arī daudzām citām. Vērā ņemamas ir pieteikto projektu ambīcijas un to daudzveidība, kas lieliski parāda Latvijas militārās un divējāda pielietojuma industrijas izaugsmi pēdējo gadu laikā.

Šī izaugsme, kā arī iesniegto projektu daudzveidība un ambīcijas atspoguļojas arī finansiālā nozīmē. Grantu programmas ietvarā, uzņēmumi Aizsardzības ministrijai kopumā ir lūguši līdzekļus vairāk nekā 2,250,000 eiro apmērā, un ir piedāvājuši līdzfinansējumu vairāk nekā 1,328,000 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrijas otrajā grantu programmas konkursā, kas tika izsludināts 2019. gadā, projektu iesniedzēji pretendēja uz kopējo pieejamo Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu 350,000 eiro apmērā.

Šogad, trešajā grantu programmas konkursā, iespējamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir sasniedzis 400,000 eiro.

Aizsardzības ministrijas grantu programma šobrīd pāriet uz nākamo, vērtēšanas, stadiju. Šajā procesā katrs no iesniegtajiem projektiem tiks rūpīgi izskatīts un tiks izvērtēti dažādi kritēriji, kā piemēram produkta lietojamība un piemērotība aizsardzības un drošības nozarē, uzņēmēja vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz projekta iesnieguma iesniedzēja turpmāko komercdarbību.

Kā viens no primārajiem vērtētājiem, Nacionālo Bruņoto Spēku eksperti cieši izskatīs un izvērtēs katru no iesniegtajiem projektiem, un kuru lēmums par grantu piešķiršanu tiks balstīts uz iepriekš nosauktajiem kritērijiem.

Aizsardzības ministrijas realizētā grantu projektu programma ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms, kura ietvaros sevišķi tiek uzsvērta Latvijas pētniecības iestāžu iesaiste, kā arī vispārējās uzņēmējdarbības vides inovāciju potenciāla pārnese eksportspējīgos militāras pielietojamības produktos. Ņemot vērā atbalsta mehānisma ietvaros paredzēto līdzfinansējuma principu, vienlaicīgi tiek veicināts arī pašu uzņēmumu investīciju kāpums pētniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Dalies ar šo ziņu