sprādzienbīstami priekšmeti

No 10. līdz 23. oktobrim Ropažu novada Cekulē norisinās starptautiskās militārās mācības “Detonators 2022”, kuru galvenais mērķis ir zemes virskārtas attīrīšana no sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Lai arī tās tiek sauktas par mācībām, tomēr patiesībā tas ir reāls uzdevums, jo sprādzienbīstamie priekšmeti nav speciāli noslēpti. Tie ir īsti un...

No 10. līdz 23. oktobrim Ropažu novada Cekulē norisināsies starptautiskās militārās mācības “Detonators 2022”. Mācību galvenais mērķis ir zemes virskārtas attīrīšana no sprādzienbīstamiem priekšmetiem, kā arī savstarpējās sadarbības, pieredzes un zināšanu apmaiņas veicināšana sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas procedūrās.