Zemessargs sagatavo īpašu dāvanu Latvijas armijas simtgadē

Tehnika un ekipējums
Sargs.lv
1BA9412AC5F94F2FAA58D188A750684D.jpg
Foto: Mārcis Zariņš

Latvijas Mākslas akadēmijas absolvents, Zemessardzes Studentu bataljona vecākais zemessargs Gatis Vectirāns sava bakalaura darba ietvaros izstrādājis ekipējuma un kaujas inventāra transportēšanas viedo platformu – ierīci “NatriX lat-100”, kas ir veltījums Latvijas armijai 100. gadadienā.

Zemessargs sagatavo īpašu dāvanu Latvijas armijas simtgadē

Viedās ierīces galvenais pielietojuma mērķis ir sniegt atbalstu karavīriem taktisko uzdevumu izpildē, transportējot karavīriem nepieciešamo ekipējumu un inventāru, kā arī atvieglojot apmetnes vai bāzes iekārtošanu. Platformas šasiju iespējams pagarināt līdz 170 centimetriem, tādā veidā ierīce spēj veikt arī glābšanas funkciju, evakuējot ievainotu karavīru.

“Šo platformu redzu nevis kā transportēšanas ierīci, bet kā instrumentu - kā mazo palīgu, kurš ir spējīgs pārvadāt līdz 150 kilogramus lielu smagumu. Tā ir gan multifunkcionāla, gan arī kompakta viedā platforma. Šis ir ierīces pirmais prototips, kas ir tapis aptuveni deviņu mēnešu laikā mana bakalaura darba ietvaros. Iekārta tehniski ir viegli saprotama, tāds arī ir mūsu uzstādījums – lai platformas lietotājs to spēj ērti izmantot un arī, vajadzības gadījumā, pats salabot, ” stāsta vecākais zemessargs G. Vectirāns.

Vecākais zemessargs G. Vectirāns norāda, ka platformas galvenais uzdevums ir stiprināt vienības spējas, taupot karavīru spēku resursu. “Protams, katram karavīram šo ierīci blakus nenoliksi, bet, ja tiek dota iespēja 150 kilogramus no vienības pārnest uz šīs platformas, tas jau nozīmīgs atbalsts, stiprinot karavīru spējas un atvieglojot vienības kolektīvās darbības,” uzsver zemessargs.

Video par “NatriX lat-100” tehnisko specifikāciju

Vecākais zemessargs G. Vectirāns: “Šī ir skaista sakritība, ka iemaņas, ko esmu ieguvis absolvējot Latvijas Mākslas akadēmiju, varu dāvāt Latvijas armijai 100. gadadienā. Esmu priecīgs par šo notikumu sakritību, jo varu dot savu ieguldījumu un veltījumu mūsu aizsardzības spēju stiprināšanā un papildināšanā. Projekta īstenošana Latvijas armijas simtgadē deva man lielāku atbildību un motivāciju.”

“Nāku no militāras ģimenes, tāpēc visu dzīvi esmu bijis cieši saistīts ar aizsardzības jomu. Dizaina pieredze un 15 gadi Zemessardzē veicināja domas par idejām, kas palīdz risināt problēmas aizsardzības jomā. Kad uzsāku studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, pārgāju uz Zemessardzes Studentu bataljonu. Bakalaura darba priekšizpēti uzsāku jau pirms gada, bet pirmās idejas nāca piedaloties militārajās mācībās “Namejs 2018”. Idejas un iecere izveidot mobilu viedu platformu nostiprinājās viesojoties pie profesionāļiem Ādažos, kur ar karavīriem apspriedām un analizējām to, kas mums kopīgi nepieciešams aizsardzības nozarē. Tagad, kad prototipa pirmā iterācija pabeigta, esmu to atrādījis aizsardzības nozares ekspertiem no Aizsardzības ministrijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un LMT, un guvis noderīgu atgriezenisku saiti, lai fokusētos tālākai attīstībai,” uzsver vecākais zemessargs G. Vectirāns.

Viņš arī atklāj, ka viedās platformas nosaukums “NatriX lat-100” ir izvēlēts ar nodomu – nosaukuma pirmā daļa sevī nes zalkša zīmi, kas baltu mitoloģijā ir gudrības simbols, un vienlaikus viņam pašam arī asociējas ar pavadīto laiku Jaunsardzē. Savukārt, kods “lat-100” ir veltījums Latvijas armijas nākamajiem 100 gadiem – Nacionālo bruņoto spēku attīstībai.

“Esmu patiesi pateicīgs savai komandai – Ventam Kanderam, Krišam Zilgalvim, Mārcim Zariņam, atbalstītājiem un bakalaura darba vadītājai profesorei Barbarai Ābelei, jo vienam šo projektu īstenot būtu sarežģiti un pat neapdomīgi. Turpmāk, attīstot projektu, mūs sagaida liels izpētes un testēšanas process. Priekšā vēl ir daudzi soļi, lai projektu pilnveidotu un padarītu operatīvu. Mani vienmēr ir aizrāvusi aizsardzības sfēra, man personīgi tā vienmēr ir bijusi tuva, kā arī esmu ļoti priecīgs, ka vienā projektā esmu apvienojis zinātni, mākslu un aizsardzību. Ceru, ka šis projekts būs ne tikai praktisks ieguvums Latvijas bruņotajiem spēkiem, bet arī paraugs un iedvesma jauniešiem šajā mainīgajā laikmetā, atgādinot, ka Latviju var aizsagāt dažādos veidos, katram izmantojot savas stiprās puses,” uzver vecākais zemessargs G. Vectirāns. “Aicinu līdzcilvēkus domāt inovatīvi un ārpus rāmjiem, nebaidoties savienot dažādas pieredzes, lai pārbaudītu un attīstītu savas spējas!”

Dalies ar šo ziņu