Valdība apstiprina jaunveidojamā Valsts aizsardzības loģistikas iepirkumu centra nolikumu

Nozares politika
Sargs.lv
Image
VAMOIC
Foto: Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

Ministru kabinets otrdien apstiprinājis Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) nolikumu, kas turpmāk būs atbildīgs par aizsardzības nozarei nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iepirkumiem, kā arī iepirkto materiāltehnisko līdzekļu dzīves cikla nodrošināšanu.

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums apstiprināts kā daļa no šogad uzsāktās Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) strukturālās reorganizācijas, par ko valdība lēma 13. oktobrī. Saskaņā ar to no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra kompetences tiks izslēgtas atsevišķas funkcijas, nododot tās jaunveidojamajam Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram.

Saskaņā ar nolikumu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra pamatfunkcija būs materiāltehnisko līdzekļu iegāde un to dzīvescikla nodrošināšana Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, tostarp Nacionālo bruņoto spēku, vajadzībām. Vienlaikus centrs varēs veikt  publiskos iepirkumus valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām saskaņā ar Ministru kabineta vai Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu.

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs veiks pilnu materiāltehnisko līdzekļu un loģistikas cikla pārvaldību aizsardzības nozarē, tostarp vienotas noliktavu pārvaldības sistēmas izveidi.

Jaunā iestāde veiks materiāltehnisko līdzekļu krājumu plānošanu un prasību definēšanu, iegādājamo materiāltehnisko līdzekļu specifikāciju izstrādi, kā arī piegādāto materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanu, izsniegšanu lietotājiem, testēšanu, atbilstības kvalitātes prasībām noteikšanu un utilizēšanu, kā arī lielo piegāžu līgumu administrēšanu.

Paredzēts, ka jaunveidojamais Valsts aizsardzības loģistikas iepirkumu centrs varēs iesaistīties arī  kopīgos starpvalstu iepirkumos.

Dalies ar šo ziņu