Valdība apstiprina likumprojektu “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā”

Nozares politika (Papildināts)
Sargs.lv
Image
jaunsargi, valsts aizsardzības mācība
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Ministru kabinets apstiprinājis Aizsardzības ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz bērnu un jauniešu, kuri apgūst valsts aizsardzības mācību un brīvprātīgi darbojas Jaunsardzē, izglītošanu valsts aizsardzībā. Turklāt tas jauniešiem neuzliek par pienākumu pēcāk uzsākt militāro karjeru. Likumprojekts gan vēl būs jāpieņem Saeimai.

Likumprojekta “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” mērķis, turpinot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu, ir dot iespēju bērnam vai jaunietim, darbojoties Jaunsardzē vai mācoties valsts aizsardzības mācību, apgūt viņa vecumam atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas valsts aizsardzībā.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks preses konferencē pēc valdības sēdes norāda -  visaptverošas valsts aizsardzības sistēma pamazām jau tiek ieviesta kopš 2018. gada, kuras ietvaros izglītības sistēmā tiek integrēta valsts aizsardzības mācība. Ministrs uzsver, lai apmācība būtu kvalitatīvāka un instruktori būtu labāk sagatavoti, noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

Plānots, ka 2020. gadā būs izveidota un licencēta jauna studiju programma "Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība". Pabeidzot šo programmu, absolventi iegūs skolotāja kvalifikāciju un būs sagatavoti skolā pasniegt gan sporta nodarbības, gan valsts aizsardzības mācību.

“Šodien pieņēmām likumprojektu, kas detaļās izskaidro, kādā veidā, sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācība būs visās skolās obligāta.”
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Aizsardzības ministrs
Artis Pabriks

Aizsardzības ministrs pauž, ka valsts aizsardzības mācība pašlaik brīvprātīgā kārtā pilotprojekta ietvaros tiek īstenota 54 Latvijas vidējās, tostarp arī profesionālās, izglītības iestādēs. Šis pilotprojekts dod laiku sistēmas uzlabošanai līdz 2024. gadam.

Bērnu un jauniešu dalība Jaunsardzē un valsts aizsardzības mācības apguve virzīta uz pilsoniskās apziņas un patriotismu attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fiziskās sagatavotības uzlabošanu un uzturēšanu, līderības attīstīšanu, kā arī dzīvē un konkrēti valsts aizsardzībā pielietojamu iemaņu apguvi.

Saskaņā ar likumprojektu - Jaunsardzes darbu, kā arī bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā organizēs un īstenos Jaunsardzes centrs, kas saņems atbalstu no valsts un pašvaldību institūcijām. Savu mērķu īstenošanā Jaunsardzes centrs sadarbosies arī ar biedrībām un nodibinājumiem, kā arī nevalstiskām organizācijām.

Tāpat likumprojekts nosaka Jaunsardzes atribūtiku, formas tērpu un inventāru, jaunsargu uzņemšanu un viņu pienākumus, izstāšanos no Jaunsardzes, Valsts aizsardzības mācības apguvi, kā arī tās pasniegšanai nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets šī gada 11. jūnijā apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par Valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību līdz 2027. gadam. Savukārt 3. septembrī valdība apstiprināja noteikumus par jaunā vidējās izglītības standarta pakāpenisku ieviešanu, kurā iekļauta arī valsts aizsardzības mācības apguve.

Valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta četrpadsmit Latvijas skolās. Plānots, ka no 2024. gada valsts aizsardzības mācība būs obligāts mācību priekšmets visās valsts vidējās izglītības iestādēs, savukārt Jaunsardzes mērķauditorija būs 5.-9. klašu skolēni.

2019./2020. mācību gadā valsts aizsardzības mācība kā izvēles interešu izglītības priekšmets tiek pasniegts 54 Latvijas vidējās izglītības iestādēs, tostarp profesionālās izglītības iestādēs, kurās to apgūst vairāk nekā 1000 jaunieši.

Dalies ar šo ziņu