Palielinās atalgojumu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem

NBS
Sargs.lv
karavīri
Foto: štāba virsseržants Gatis Indrēvics/Aizsardzības ministrija

Jau jūlijā Nacionālo bruņoto spēku karavīri saņems paaugstinātu atalgojumu, pamatojoties uz pieņemtajām izmaiņām bāzes algām un jaunai koeficientu sistēmai, kas dos ietekmi robežās no 12 līdz 402 eiro mēnesī.

Mēnešalgas likme karavīram tiks noteikta atbilstoši dienesta pakāpei, izdienai un militārās izglītības kategorijai.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 509 ,,Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru” tika pieņemti aizvadītā gada augustā, bet spēkā stājās šī gada 1. jūnijā, lai jau jūlijā karavīri saņemtu jauno atalgojumu.

“Šobrīd aktuāls jautājums ir ne tikai par Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstību, bet arī par personāla piesaisti profesionālajam dienestam. Latvijas aizsardzība nav iedomājama bez profesionāliem un motivētiem karavīriem, kuri veido Nacionālo bruņoto spēku kodolu. Turklāt atbilstoša personāla nodrošinājums ir būtisks katras spējas ekipējuma izmantošanai. Karavīri ikdienā sargā ikvienu Latvijas iedzīvotāju, piedaloties sarežģītās militārās mācībās, lai jebkurā laikā būtu gatavi stāties pretī apdraudējumam. Mazākais, ko mēs varam sniegt pateicībā par nenovērtējamo darbu, ko viņi veic, ir atbilstošs atalgojums,” uzskata aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Veiktās izmaiņas nodrošinās karavīru mēnešalgas izdienas gadu skalas tvēruma izmaiņas atbilstoši militārā dienesta gaitai, kā arī papildinās noteiktu amatu kategoriju grupu koeficientus.

Izdienas gadu skalas tvēruma pagarinājums kareivju un instruktoru sastāvam noteikts no 31 gada līdz 42 gadiem, savukārt virsnieku sastāvam – no 31 gada uz 52 gadiem.

Precizējumi noteikumos veikti, ņemot vērā arī Militārā dienesta likumā izdarītos grozījumus, nosakot, ka profesionālā dienesta karavīri var turpināt aktīvo dienestu līdz rezervei noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai.

Tāpat ir veikts likmju vērtību izbalansējums pa izdienas gadiem un starp I un II militārās izglītības kategoriju, kā arī ir izstrādāta jauna kvalifikācijas kategoriju koeficientu tabula, veidojot trīs koeficientu skalas, no kurām ,,A” ir piemērojams ikvienam karavīra amatam Nacionālajos bruņotajos spēkos un ārpus tā, ,,B” ir piemērojams ārstniecības personām saskaņā ar Veselības ministrijas iniciatīvu un šim mērķim iedalītos valsts budžeta līdzekļus, un citām amatu grupām, ievērojot  amatu izpildes sarežģītību, nepieciešamo izglītību un citus kritērijus pēc amatu vērtēšanas komisijas ieteikuma, un ,,C” tikai izņēmuma gadījumos īpaši  svarīgiem amatiem, piemēram, augsti kvalificētiem informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomas speciālistiem.

Izveidotās kvalifikācijas kategoriju koeficientu skalas veicinās Nacionālo bruņoto spēku ilgtspēju un kapacitāti, stiprinot kvalificētu un pieredzējušu speciālistu motivāciju un saglabāšanu bruņotajos spēkos, kā arī sekmēs karavīru sociālo garantiju sistēmas paplašināšanu, uzlabojot tās sasaisti ar personāla karjeras un profesionālās izaugsmes kritērijiem, balstoties uz militārajam dienestam nepieciešamo zināšanu, operacionālās pieredzes un kvalifikācijas līmeni.

Ar grozījumiem ,,Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru” var iepazīties šeit. Savukārt ar to, kā veidojas karavīru darba samaksa, kas sevī ietver mēnešalgu, piemaksas, prēmijas un naudas balvas, var iepazīties šeit.

Dalies ar šo ziņu