Aktuāli

Bruņoto spēku inženieri veiks ēkas demontāžu Irbenē

NBS
Sargs.lv
inženieri
Foto: Ilustratīvs/Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes arhīvs

9. jūnijā Ventspils novada Irbenē, teritorijā “Viraki” Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes kaujas inženieri veiks Ventspils Augstskolas īpašumā esošās tehniskās ēkas demontāžu ar spridzināšanas metodi.

Ventspils Augstskola vērsās pie Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sniegt atbalstu avārijas stāvoklī esošas ēkas nojaukšanā, ņemot vērā, ka armijā dien speciālisti, kuri ir īpaši apmācīti dažādu būvju un konstrukciju nojaukšanā ar kontrolētas spridzināšanas metodi. Nacionālo bruņoto spēku speciālistiem šī būs iespēja trenēt spridzināšanas uzdevumus praksē.

Nacionālie bruņotie spēki ir parakstījuši atbilstošu vienošanos ar Ventspils Augstskolu par praktiskās apmācības organizēšanu, kuras laikā inženieri demontēs ēku.

Pirms spridzināšanas darbu īstenošanas ir veikta risku novērtēšana – analizēti laikapstākļi, apvidus un norīkoti atbilstoši kvalificēti karavīri.

Spridzināšanas darbi notiks atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.579, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus. Ēkas nojaukšana ir saskaņota ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības būvvaldi.

Iedzīvotāju ievērībai!

Nacionālie bruņotie spēki aicina Irbenes apkārtnes iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgu troksni demontāžas darbu laikā.

Nojaukšanai paredzētā Ventspils Augstskolas tehniskā ēka atrodas norobežotā teritorijā, un Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde kopā ar Valsts policiju nodrošinās objekta perimetra apsardzi, lai novērstu nepiederošu personu tuvošanos.

Dalies ar šo ziņu