NBS Jūras spēku Mācību centram jauns komandieris

NBS
Sargs.lv
Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

5. novembrī Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības Jūras spēku Mācību centra (JSMC) komandiera amatā stājās komandleitnants Kaspars Miezītis, nomainot līdzšinējo centra komandieri komandkapteini Arti Guzlēnu, kurš no bruņotajiem spēkiem atvaļinās rezervē.

Jūras spēku Mācību centrs ir viena no Mācību vadības pavēlniecības pakļautībā esošajām militārajām mācību iestādēm. Tas izveidots 1991. gadā kā militāra mācību iestāde jūras robežsargu sagatavošanai. Kopš darbības sākšanas Jūras spēku mācību centrā veic Nacionālo bruņoto spēku karavīru individuālo apmācību. Jūras spēku mācību centrā sagatavo labi trenētus, zinošus, motivētus, NATO standartiem un Nacionālo bruņoto spēku kvalifikācijas prasībām atbilstošus Jūras spēku karavīrus.

Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Jaunais Jūras spēku Mācību centra komandieris komandleitnants Kaspars Miezītis atzīst – jūtas pagodināts, ka Mācību vadības pavēlniecības  un Jūras spēku komandieri saskatījuši viņā to virsnieku, kuram turpmāk uzticēt militārās mācību iestādes  vadību.

Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Viņš norāda, ka uzņemas jaunos pienākumus ar vislielāko atbildības sajūtu, piebilzdams, ka nenāk, lai reformētu vai mainītu, bet galvenokārt, lai papildinātu un ar savu 27 gadu ilgo pieredzi, skatījumu uz lietām palīdzētu JSMC turpināt to ceļu, pa kuru tas sekmīgi virzās jau 29 gadus – nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu apguvi NBS un sadarbības partneru personālsastāvam.
Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Komandleitnants Kaspars Miezītis dienestu bruņotajos spēkos uzsāka 1993. gadā, militāro izglītību ieguvis Vācijā, bet vecākā virsnieka kursu absolvējis ASV. Komandējošā sastāva virsnieka pieredze iegūta, dienot Jūras Spēku Mācību centra Jūrniecības mācību daļas  un  Jūras Spēku Jūras Operāciju centra priekšnieka amatos.  Dienesta laikā bijis mīnu kuģu M-03 “Namejs”, M-06 “Tālivaldis” un  M-08 “Rūsiņš”  komandieris.

Starptautiskā dienesta pieredze gūta gan štāba priekšnieka, gan komandiera amatā Baltijas valstu jūras eskadrā (BALTRON). Tāpat piedalījies Eiropas savienības pretpirātisma operācijā “ATALANTA” , kā arī  NATO patstāvīgajā pretmīnu grupā. 

Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Komandleitnants Kaspars Miezītis saņēmis aizsardzības ministra goda zīmi “Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā”, NBS komandiera 2. un 3. pakāpes goda zīmes “Par nopelniem”, kā  arī  NBS komandiera goda zīmi  “Par centību militārajā dienestā”.

Tikmēr iepriekšējais centra komandieris komandkapteinis Artis Guzlēns, kurš šo amatu ieņēma no 2016. gada 1. augusta, norāda, ka šo gadu laikā būtiski uzlabota JSMC apmācību kvalitāte, piesaistot profesionālus pasniedzējus no Jūras spēkiem, veikts mācībspēku audits, iegādāti jauni materiāltehniskie līdzekļi un pilnveidota jau esošā līdzekļu bāze. Visi šie pasākumi ļāvuši uzlabot apmācību programmas un to kvalitāti, tādējādi ceļot arī mācību centra prestižu. Pateicoties viņa aktivitātei un entuziasmam, mācību centrs ir pilnvērtīgāk iesaistījies Nacionālās aizsardzības akadēmijas Jūras spēku kadetu praktiskajā apmācībā, kā rezultātā Jūras spēki turpmāk saņems jūrniecības jomā ievērojami zinošākus jaunos virsniekus. 

Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
“Arī mūsu JS Mācību centrs, tāpat kā Nacionālie bruņotie spēki kopumā, šobrīd nedaudz izjūt vidējā līmeņa virsnieku iztrūkumu, taču lielākais izaicinājums ir modernas materiāltehniskās bāzes uzturēšana, jo jūrnieku līdzīgi kā lidotāju apmācība ir salīdzinoši dārga – vajadzīgi dažādi trenažieri, simulatori un citas iekārtas. Turklāt šajā mācību centrā mācās arī citas NBS vienības, piemēram, Speciālo uzdevumu vienība šeit apgūst taktisko laivu vadīšanu un ūdenslīdēju iemaņas,” norāda komandkapteinis Guzlēns.

Par jauno Mācību centra  komandieri viņš saka – komandleitnants Kaspars Miezītis ir viens no pieredzējušajiem jūrniekiem un virsniekiem Jūras spēkos un novēl viņam turpināt jau iesāktos mācību centra attīstības projektus, kā arī pacietību, jo daudzi procesi ir laikietilpīgi un pārmaiņas nenotiek ātri.

Tāpat JSMC specialitātes iegūst un iemaņas papildina karavīri no Lietuvas, Igaunijas un partnervalstīm – Azerbaidžānas, Gruzijas un Ukrainas – vairākās ūdenslīdēju specialitātēs, kā arī izmanto mācību centrā esošos navigācijas un kuģa dzīvotspējas simulatorus. Arī šogad bija plānots uzņemt Ukrainas armijas karavīrus, taču vīrusa noteiktie ierobežojumi plānus mazliet pamainīja. Ja viss veiksies kā cerēts, tad ukraiņi JS Mācību centrā uz apmācību varētu ierasties nākamajā gadā.

Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Komandkapteinis Artis Guzlēns dienestu bruņotajos spēkos sāka 1991. gada 6. novembrī, kad tika likti pamati Neatkarīgās Latvijas bruņotajiem spēkiem, savas dienesta gaitas uzsākot Vārves Robežsargu mācību centrā.

Vēlāk dienējis dažādos amatos Robežsargu brigādes 7. Ventspils robežsargu bataljonā, bet komandējošā sastāva virsnieka dienesta pieredze gūta, dienot gan Jūras spēku Krasta apsardzes bataljonā – vada un rotas komandiera amatos, gan Jūras spēku flotiles Jūras novērošanas un sakaru dienesta komandiera amatā. Esot šajā amatā, komandkapteinis Guzlēns strādāja pie Jūras novērošanas sistēmas izveides un ieviešanas. Savukārt starptautiskā dienesta pieredze gūta NATO štābā Nīderlandē.

Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Virsnieka izglītība iegūta Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, savukārt vecākā štāba virsnieka kursu absolvējis ASV. Komandkapteinis Guzlēns saņēmis aizsardzības ministra Goda zīmi “Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā”, piemiņas medaļu “Sekmējot Latvijas dalību NATO”, kā arī NBS komandiera Goda zīmi “Par centību militārajā dienestā” un 3. pakāpes Goda zīmi “Par nopelniem”.

Mācību vadības pavēlniecībā bez Jūras spēku Mācību centra ietilpst arī šādas NBS izglītības iestādes un mācību centri: Nacionālā aizsardzības akadēmija, Kājnieku skola, Instruktoru skola, Kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centrs, Sakaru skola un Valodu skola. MVP komandieris un vienlaicīgi arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors kopš 2020. gada 24. jūlija ir pulkvežleitnants Oskars Kudlis.

Image
Jūras spēku mācību centrs
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Dalies ar šo ziņu