Gaisa spēku komandiera amatā stājies pulkvežleitnants Viesturs Masulis

NBS
Sargs.lv
Image
karogs
Foto: seržants Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Svinīgā ceremonijā Lielvārdes aviācijas bāzē, saņemot Gaisa spēku karogu, komandiera amatā stājies pulkvežleitnants Viesturs Masulis.

Komandiera maiņas ceremonijā piedalījās aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, bruņoto spēku vienību komandieri, aicinātie viesi un karavīri.

Aizsardzības ministrs savā uzrunā norāda, ka pēdējo gadu laikā Gaisa spēki ir būtiski attīstījušies. Saņemts ne tikai jauns ekipējums, un noslēgti līgumi par bezpilota lidaparātu, “Black Hwak” helikopteru piegādi, bet arī būtiski attīstīta Lielvārdes bāzes infrastruktūra.

pabriks

Foto: seržants Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

“Izvirzītās ambīcijas jaunajam Gaisa spēku komandierim uzliek ļoti lielu atbildību. Tas neattiecas tikai uz krīzes un kara apstākļiem, bet arī uz ikdienu. Mēs saņemam ziņas gan par dažādiem glābšanas darbiem, gan par ievainotu cilvēku evakuāciju, atbalsta sniegšanu dažādām civilām institūcijām, gan vienkāršajiem cilvēkiem. Man ir liela ticība Gaisa spēkiem un jaunajam komandierim. Mūsu debesīm ir jābūt drošām,” uzsver A. Pabriks.

trīs

Foto: seržants Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

“Šajā oficiālajā ceremonijā gan juridiski, gan praktiski akceptējam Gaisa spēku komandieri pulkvežleitnantu Viesturu Masuli. Militārajā hierarhijā mēs ievērojam zināmus noteikumus. Tie ir pavisam vienkārši – izvēlēties spējīgu cilvēku, karavīru, virsnieku, kurš ir talantīgs, ar pieredzi. Kurš paveiks visus iesāktos projektus un pabeigs līdz galam viena mērķa vārdā – lai Latvijas aizsardzība būtu spējīga,” uzrunājot klātesošos, norāda ģenerālleitnants L. Kalniņš.

Ģenerālleitnants L. Kalniņš jaunajam Gaisa spēku komandierim, stājoties amatā, vēl ievērot trīs komandiera baušļus – celt uz slavas vairoga tos, kuri to ir pelnījuši, dot iespēju laboties tiem, kuri ir kļūdījušies un nekad nebūt vienam, bet vienmēr būt kopā ar savu komandu. Savukārt kolektīvam ģenerālleitnants vēl pieņemt jauno komandieri un atbalstīt viņu visu uzdevumu veikšanā, būt vienotiem un vienmēr turēt augsti paceltu Gaisa spēku karogu.

Kalniņš

Foto: seržants Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Jaunais Gaisa spēku komandieris pulkvežleitnants V. Masulis pateicās vadībai par izteikto uzticību, vienlaikus pieminot iepriekšējo Gaisa spēku komandieri - pulkvedi Aivaru Mežoru.

“Pagājušā gada nogale Gaisa spēkiem un pulkveža Aivara Meožra ģimenei bija ļoti smaga. Pulkvedis bija iesācis daudzus projektus: lidmašīnu, vidējās un vieglās klases helikopteru atjaunošanu, iegādi, nomaiņu, lidlauka sertifikāciju, gaisa operāciju centra, kontroles un ziņošanas centra ASBE projekta īstenošanu, pretgaisa spēju pilnveidošanu, komandvadību, izlūkošanu. Visi šie projekti bija pulkveža loloti,” norāda pulkvežleitnants V. Masulis.

Mūžībā aizgājušo kolēģi atzinīgi novērtēja arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris. “Mūsu atmiņas nekad nevarēs izsvītrot iepriekšējā komandiera pulkveža Aivara Mežora veikumu. Pulkvedi, kurš no bruņoto spēku veidošanas sākuma ar sirdi un dvēseli kalpoja savam ideālam. [..] Mēs šo atdevi redzam uzsāktajos Gaisa spēku attīstības projektos. Tie turpināsies, jo es jums visiem ticu,” uzsver ģenerālleitnants L. Kalniņš.

Turpināt uzsāktos attīstības projektus apņēmies arī jaunais Gaisa spēku komandieris.

Masulis

Foto: seržants Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

“Lai visi projekti turpinātos, es kā jaunais Gaisa spēku komandieris redzu tādu kā svēto trīsvienību. Pirmais – mēs, Gaisa spēku kolektīvs, tikai kā viens veselums spēsim paveikt visus izaicinājumus un izpildīt uzdevumus, tāpēc mums ir jābūt vienotiem. Otra ļoti svarīga lieta ir saprotoša un laba vadība. Lai paveiktu izvirzītos mērķus, ir jābūt pozitīviem lēmumiem pret personālu un projektu īstenošanu. Treškārt, skatoties uz saviem kolēģiem, spēku un vienību komandieriem, zinu, ka kopīgi varam attīstīties un realizēt daudzas lietas,” norāda pulkvežleitnants V. Masulis.

Pulkvežleitnants V. Masulis dienestu bruņotajos spēkos sācis 1995. gadā, uzsākot studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Viņš ir dienējis dažādos amatos Gaisa spēkos, tostarp bijis Gaisa telpas novērošanas eskadriļas komandieris un Gaisa spēku štāba priekšnieks, bet starptautisko dienesta pieredzi ieguvis NATO štābā.

Pulkvežleitnants V. Masulis militāro izglītību ieguvis Latvijā un ārvalstīs, tostarp papildinot zināšanas dažāda līmeņa kursos Slovākijā, Vācijā, Zviedrijā un Nīderlandē.

Pulkvežleitnants V. Masulis apbalvots ar Viestura ordeni un saņēmis vairākus aizsardzības ministra, Nacionālo bruņoto spēku komandiera un Gaisa spēku komandiera apbalvojumus.

Dalies ar šo ziņu