NAA apmācības uzsāk vidējā līmeņa komandējošā sastāva virsnieku kandidāti

Militārās mācības
Sargs.lv
Vidējā līmeņa komandējošā sastāva virsnieku kandidāti
Foto: Foto: no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas arhīva

Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), uzsākts Vidējā līmeņa komandējošā sastāva un štāba virsnieka kurss.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Vidējā līmeņa komandējošā sastāva un štāba virsnieka kurss ir papildināts ar rotas līmeņa apakšvienības personāla vadības procedūras bloku (Troop leading preocedures). Tas nozīmē, ka pēc kursa absolvēšanas virsnieki iegūs kvalifikāciju, kas atbilstoši Militārā dienesta likuma prasībām sniegs iespēju saņemt nākamo dienesta pakāpi - kapteinis un majors.

Šogad kursu uzsāka 25 kursanti.

Kursa mērķis ir sniegt jaunāko virsnieku sastāvam vispārēju ieskatu par starptautisko un Latvijas nacionālās drošības situāciju, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) attīstības tendencēm, zināšanas rotas un bataljona līmeņa taktikā, kā arī ieskatu brigādes līmeņa operāciju plānošanā, dažādu kaujas operāciju plānošanā un štāba procedūrās.

Vidējā līmeņa komandējošā sastāva un štāba virsnieka kursa priekšnieks majors Armands Rutkis portālam “Sargs.lv” skaidro, ka kursa mācību process ir ar augstu dinamiku un lielu apgūstamās informācijas apjomu, kas pieprasa no kursantiem izteiktu pašdisciplīnu, patstāvību un iniciatīvu.

Image
Kursa priekšnieks majors Armands Rutkis JSVK atklāšanas ceremonijā
Foto: Foto: no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas arhīva
Kursa priekšnieks majors Armands Rutkis JSVK atklāšanas ceremonijā

 

“Kursa laikā kursantiem jāapgūst teorētiskās zināšanas un jāspēj tās praktiski pielietot dažādu mācību uzdevumu veikšanā, kā arī jāspēj sabalansēt mācību slodzi ar atpūtu. Viens no lielākajiem izaicinājumiem kursa sekmīgai pabeigšanai ir - laika plānošana un kontrole. Proti, ierobežotā laikā jāapgūst teorētiskās viela, jāizpilda praktiskie vingrinājumi un jārealizē individuālās izpētes darbi ,” par kursa specifisku stāsta, majors A. Rutkis.
Image
JSVK atklāšana
Foto: Foto: no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas arhīva
Vidējā līmeņa komandējošā sastāva virsnieku kursa atklāšanas ceremonija

NAA galvenais uzdevums ir sagatavot un pārliecināties, ka vienības saņem atpakaļ labākos vidējā līmeņa komandējošā sastāva un štāba virsniekus. Kā uzsver majors, A. Rutkis - tas iespējams, nodrošinot kvalitāti atbilstoši vienību vajadzībām, lai sekmīgāk izpildītu uzdotos uzdevumus.

Divdesmit piecu nedēļu apmācību laikā no kursantiem tiek sagaidīta pozitīva attieksme, vēlme mācīties un pašdisciplīna. Iegūstot jaunās, fundamentālās zināšanas kursanti turpinās tās nodot savām vienībām, padotajiem un dienesta biedriem.

Izlaidums kursantiem paredzēts 2022. gada 22. jūnijā.

Dalies ar šo ziņu