Ministru kabinets atbalsta kadetu skolas izveidi Rudbāržos

Izglītība
Sargs.lv
Image
Rudbārži
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Ministru kabinets atbalstījis Aizsardzības ministrijas ieceri par pulkveža Oskara Kalpaka vārdā nosauktās profesionālās kadetu vidusskolas izveidi Skrundas novada Rudbāržos, kurām jaunieši varēs apgūt profesionālo militāro izglītību.

Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā uzņems 9. klašu absolventus, piedāvājot viņiem iegūt vispārējo vidējo izglītību, kā arī padziļināti militāro profesiju, pēc kuras tie būs sagatavoti kā jaunākā līmeņa vadītāji Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Mācību programmā kadeti apgūs inženierzinātņu priekšmetus, angļu valodu, pastiprinātas sporta nodarbības, kā arī militāro  mācību – normatīvos aktus, medicīnisko palīdzību, ieroču mācību, lauka kaujas iemaņas, sakaru iemaņas, kā arī militāro vadību. Savukārt uzsvars tiks likts uz līderības, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstīšanu, gatavojot jauno virsniecības paaudzi dienestam bruņotajos spēkos.

Paredzēts, ka izglītojamie ikdienā nēsās militāro formastērpu un dzīvos dienesta viesnīcā. Dienas režīms ietvers skolēnu vecuma grupām atbilstošas fiziskās aktivitātes, mācību stundas, izvēles priekšmetu apguvi, konsultācijas un ekipējuma apkopi. Brīvajā laikā audzēkņiem tiks organizētas sporta nodarbības, kultūras pasākumi, kā arī viņiem būs iespēja apmeklēt vieslekcijas. Jauniešiem ik mēnesi tiks nodrošināta 100 eiro liela stipendija, ēdināšana četras reizes dienā, dienesta kopmītnes un pilna veselības aprūpe.

Pēc pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas absolvēšanas jaunieši varēs turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Tiesa, šīs skolas absolvēšana jauniešiem neuzliks par pienākumu kļūt par profesionāliem karavīriem. Tā kā mācību programmā uzsvars būs uz vispārizglītojošo eksakto priekšmetu apguvi, absolventi studijas varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

“Mēs ceram, ka šajā skolā mācīsies augsti motivēti jaunieši, no visas Latvijas. Tāpat ceram, ka viņus interesēs ne tikai militārās, bet arī eksaktās zināšanas un Latvijas patriotisms. [..]Viņiem ir visas iespējas kļūt par jaunajiem Latvijas militārajiem līderiem, vajag tikai gribēt un darīt.”
Pabriks
Aizsardzības ministrs
Artis Pabriks

Ministrs atzīst, ka mūsdienās daudziem jauniešiem, kuru piesakās profesionālajā dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos, spējas un zināšanas bieži nesakrīt ar tām vajadzībām, kādas mūsdienu tehnoloģiskajā karadarbības vidē ir pieprasītas pašā dienestā.

“Aizvedot jauniešus uz Alūksni, uz sākotnējo apmācību, laiku pa laikam nākas papildināt viņu eksaktās zināšanas. Mums vajadzīgi gudri vadītāji, kuri saprot tehnoloģijas un modernos izaicinājumus. Īpaši svarīgi tas ir mazai valstij, kas atrodas asimetrisku izaicinājumu priekšā. Mums katrs cilvēks ir vērtība, jo mēs esam maz, un tas nozīmē, ka mums jābūt gataviem izmantot dažādas tehnoloģijas, domāt alternatīvi un radoši. Mēs ceram, ka šīs zināšanas tiks ieliktas arī šajos jaunajos kadetos,” saka A. Pabriks.

A. Pabriks stāsta, ka pēc Ministru kabineta konceptuālā atbalsta tiks uzsākts aktīvs darbs pie Rudbāržu muižas renovācijas sagatavošanas. Savukārt ka blakus esošās ēkas tiks sagatavotas par kopmītnēm.

Viņš cer, ka jauno kadetu apmācību programmu varētu sākt vēl pirms visas ēkas ir pilnībā pabeigtas. Šobrīd aktuāls jautājumis ir gan par pedagogu izvēli, gan skolas komandanta kandidatūru. Līdz brīdim, kamēr šie jautājumi tiks atrisināti, aizsardzības ministrs cer sadarboties ar Skrundas vidusskolu. “Mēs ceram, ka tādējādi pirmos 25 kadetus varēsim uzņemt jau 2021./2022. mācību gadā,” piebilda ministrs.

Profesionālā pulkveža O.Kalpaka vidusskola atradīsies Rudbāržu muižā, tās ēku pielāgojot mācību vajadzībām. Līdz 2018. gada martam Rudbāržu muižas ēkā darbojās O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola, un šobrīd daļu no tās telpām izmanto Jaunsardzes centrs. 

Profesionālās vidusskolas izveidi un uzturēšanu Aizsardzības ministrija nodrošinās tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jaunākā līmeņa militārā vadītāja ieguvei nepieciešamo profesijas standartu un atbilstošu izglītības programmu Aizsardzības ministrija izstrādās sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Dalies ar šo ziņu