5G tehnoloģija – nozīmīga inovācija aizsardzības nozarē

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Sargs.lv
5G
Foto: Foto: Pixabay.com

5G tehnoloģija ir jauns komunikācijas protokols mobilajiem sakariem jeb 3G un 4G nākošā paaudze. Turklāt šī tehnoloģija ir pasaulē pirmais pieejamais mobilo sakaru protokols, kas spēs nodrošināt mašīnu saziņu reālā laikā. Līdz ar to inovācija ļoti nozīmīga arī aizsardzības nozarei, nodrošinot veiktspējīgu mobilo tīklu ar pietiekošu multifunkcionalitāti un drošību. Tā intervijā “Sargs.lv” norāda VAS Elektroniskie sakari Attīstības un klientu vadības departamenta direktors, foruma “5G Techritory” direktors Neils Kalniņš.

Jaunā tehnoloģija īpaša ar to, ka 5G tīklā lietu interneta vienības varēs savstarpēji sazināties ar aizturi ap vienu milisekundi. N. Kalniņš skaidro – tas ir ļoti nozīmīgi, runājot par tādām tehnoloģijām, kā autonomajiem transportlīdzekļiem, dronu tehnoloģijām, dažādām veselības jomā pielietojamām tehnoloģijām, vai attālinātās komunikācijas tehnoloģijām. Tāpat jaunais mobilo sakaru protokols būs noderīgs daudzām ar medijiem saistītām lietām, virtuālajai un papildinātajai realitātei, kā arī spēļu industrijai.

Vienlaikus 5G tehnoloģija būs ļoti nozīmīga un interesanta aizsardzības nozarei, jo arī militārais lauks izmanto šīs tehnoloģijas savām vajadzībām. “Aizsardzības nozarē 5G sniegs būtisku pienesumu, izmantojot dronu tehnoloģijas, papildināto un pievienoto realitāti, kā arī 5G pielietojot vajadzībās, kur nepieciešams ļoti veiktspējīgs mobilais tīkls, kas nodrošina pietiekoši lielu multifunkcionalitāti un, galvenais, drošību,” saka N. Kalniņš.

Tāpat 11. un 12. novembrī norisinās jaunajai tehnoloģijai veltītais forums “5G Techritory”. Tā mērķis ir, pulcējot kopā visas pasaules 5G tehnoloģiju radītājus un lietotājus, dalīties pieredzē un galvenajās atziņās, uz kurām tiks balstītas tālākā attīstība saistībā ar 5G tehnoloģiju ieviešanu. Foruma direktors norāda, ka šī gada forums būs īpaši bagātīgs ar ekspertu un profesionāļu diskusijām, jo dalībai tajā pieteikušies vairāk nekā 180 runātāji. 

N. Kalniņš arī uzsver, ka forumā ļoti liela vērība tiek pievērsta starpsektoru sadarbībai, piemēram, aizsardzība un satiksme, aizsardzība un ekonomika vai aizsardzība un vides reģionālā attīstība.

Tāpat ļoti būtisks ir starpvalstu jeb pārrobežu princips, jo skaidrs – lai 5G tehnoloģija ieviestos pilnvērtīgi un tās būtu iespējas gūt labumu, būtiski šo 5G vidi veidot kopīgi, nevis katrai valstij atsevišķi.

Vienlaikus liela vērība forumā piešķirta starplīmeņu sadarbībai. Proti – svarīgi iesaistīt gan uzņēmējus, gan zinātniski pētnieciskās institūcijas, gan valsts pārvaldes cilvēkus, jo 5G tehnoloģija ir gana kompleksa un sarežģīta. N. Kalniņš stāsta, ka sevišķi svarīgi jau sākotnējā periodā saprast, kādi ir lielākie izaicinājumi, kas jādara uzņēmējiem, kā arī likumdevējiem, lai tehnoloģija ieviestos.

“Šī starplīmeņu sadarbība ir būtiska, lai attīstība sekmētos pēc iespējas ātrāk. Savukārt ātrums ir svarīgs, jo jāatzīst, ka Eiropa pēdējos gados šo jauno tehnoloģiju ieviešanā ir ievērojami atpalikusi no Āzijas un Amerikas. Tāpēc šo trīs principu ievērošana ir ļoti būtiska – lai mēs nezaudētu savas konkurētspējas priekšrocības nākotnē,” akcentē foruma “5G Techritory” direktors.

Viņš arī atklāj, ka forumā diskutē tehnoloģiju lielie ražotāji, izklāstot savu viedoklis, kā veicies nozarē un ko jaunu izveidojuši. Tāpat piesaistīti tīklu operatori gan no Amerikas, gan Korejas un arī Latvijas, lai viņi apmainītos ar savu viedokli un pieredzi. Tāpat tiks runāts par virkni saistītajām tehnoloģijā, piemēram, “Open run” attīstību un norise, kas ir kopsaistē ar 5G attīstību.

Savukārt kā svarīgu tematu aizsardzības nozarē N. Kalniņš izceļ diskusiju, kas norisināsies šodien, kurā diskutēs par stratēģisko mākslīgo intelektu. Viņš uzsver – skaidrs, ka mākslīgais intelekts attīstās ar vien vairāk un tiks pielietots dažādu tehnoloģiju nodrošināšanā. Tomēr svarīga ir tā mākslīgā intelekta komponente, kas tieši ietekmē cilvēkus, pat viņu dzīvības. Tāpēc skaidrs, ka šis stratēģiskais mākslīgais intelekts ir jāuzrauga.

“Par to jau plaši diskutē ASV, Eiropā un arī Japānā. Forumā piedalās ļoti augsta līmeņa eksperti, kuri diskutēs par pieredzi un to, kā definēt – kas ir stratēģiskais mākslīgais intelekts un kādas vispār ir metodes un iespējas stratēģisko mākslīgo intelektu valstiskā līmenī uzraudzīt,” stāsta foruma direktors.

Tāpat forumā norisinās virkne interesantu diskusiju, kas skar aizsardzības nozari un dronu tehnoloģijas. Turklāt Latvijai šajā jomā ir daudz ko piedāvāt. No Latvijas puses norisināsies arī prezentācijas, ko realizēs LMT, kā arī vairāki starptautiskas iestādes, tai skaitā starptautiskā bezpilotu lidaparātu asociācija, kas sniegs savu pārskatu un redzējumu.

N, Kalniņš arī akcentē – forums, kurš pieejams visiem interesentiem bez maksas, ir svarīgs ne tikai profesionāļiem, kuri strādā ar tehnoloģiju attīstību vai ieviešanu, bet arī tehnoloģiju lietotājiem un cilvēkiem, kuri nav tieši saistīti ar 5G. Viņaprāt, šo tehnoloģiju svarīgi izprast ikvienam sabiedrības

“Šobrīd ir ļoti lielas diskusijas, dažādos līmeņos par šo tehnoloģiju kaitīgumu. Līdz ar to neizpratne par šīm tehnoloģijām rada dažādus mītus. Piemēram, vai 5G ir kaitīgs veselībai – ir pat globālas kustības, kuras par to aģitē. Manuprāt, arī valsts ierēdņiem būtu nozīmīgi šo forumu vērot, lai izglītotos, zinātu un saprastu. Tomēr, ja rodas kādi būtiski jautājumi, lai šajos cilvēkos ir kompetence uz tiem atbildēt,” uzsver N. Kalniņš.

Viņš arī vērš uzmanību, ka nereti nezināmais un nesaprotamais cilvēkos vieš bailes. Tomēr, raugoties uz tehnoloģiju nākotni, skaidrs, ka bailes nepalīdzēs. Tehnoloģijas būs šeit, un tās, tā vai citādāk, tiks izmantotas. Tāpēc N. Kalniņš uzsver – jo labāk cilvēki tehnoloģijas izpratīs, jo vieglāk būs ar tām dzīvot un izmantot tās savā labā.

“Cilvēks izdomāja šķēpu, lai būtībā iegūtu barību un varētu iet medībās. Tomēr, pēc kāda laika cilvēki saprata, ka šķēpu var izmantot arī, lai nonāvētu kaimiņu alas iedzīvotājus. Tas ko es gribu teikt – ne jau šķēps ir vainīgs pie tā, ka ar to cilvēkam tiek nodarīts pāri. Vienmēr ir jautājums, kā mēs šo tehnoloģiju izmantojam. Savukārt, runājot tieši par 5G – šis ir ļoti būtisks aspekts, kuram jāsākas kompetencē un izpratnē, par to, kas ir šīs tehnoloģijas, kā tās var pielietot un kā tās vajag vai nevajag pielietot,” uzsver  foruma “5G Techritory” direktors N. Kalniņš.

Dalies ar šo ziņu