Aizsardzības ministrija aicina uzņēmējus pieteikties grantu projektu konkursam

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Sargs.lv
Industrija
Foto: Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrija izsludina pieteikšanos grantu projektu konkursam militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam 2020. gadā, kurā paredzēts piešķirt atbalstu ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

2020. gada grantu projektu konkursa kopējais pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir 400 000 eiro, ievērojot de minimis principu. Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Grantu projekta konkursa uzsaukums publicēts Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnes www.mod.gov.lv sadaļā “Uzņēmējiem”. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 9. oktobra plkst. 17.00. Papildu informācija pieejama, rakstot uz e-pasta adresi: granti@mod.gov.lv.

Pieteikšanās Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursam izsludināta saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 544 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”.

Šis ir jau trešais gads, kad Aizsardzības ministrija rīko projektu konkursus ar aizsardzības nozari saistītu produktu attīstības atbalstam, kas vērsti uz aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanu, paaugstinot Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām.

Jau ziņots, ka pirmajā Aizsardzības ministrijas grantu konkursā 2018. gadā tika atbalstīti seši projekti, to īstenošanai piešķirot līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā. Savukārt 2019. gadā kopējais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums bija 350 000 eiro, un to saņēma seši projekti.

Dalies ar šo ziņu