Valdība atbalsta Valsts aizsardzības koncepcijas projektu

Nozares politika
Sargs.lv
5CE700E0BBF5478D9863B98CB5AE3945.jpg

24. maijā Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto koncepcijas projektu “Valsts aizsardzības koncepcija”, kas paredz pasākumus valsts aizsardzības nodrošināšanai miera, valsts apdraudējuma un kara laikā.

Valdība atbalsta Valsts aizsardzības koncepcijas projektu

Koncepcija definē valsts aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus un nosaka galvenos soļus, lai stiprinātu valsts aizsardzību un attīstītu nacionālās spējas.

Koncepcija ietver trīs valsts aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus – valsts rīcībspēju un gribu, atturēšanas politiku, kā arī valsts aizsardzību kolektīvās aizsardzības ietvaros.

Koncepcijas saturu būtiski ietekmēja reģionālās drošības vides pārmaiņas, kuru rezultātā draudi Latvijai ir pieauguši. Šajā kontekstā koncepcija uzsver nepieciešamību pēc NATO spēku ilgtermiņa klātbūtnes Latvijā, kas sekmē atturēšanu, kā arī ciešākas integrācijas NATO dažādos līmeņos. Lielāku nozīmi ieguvusi sabiedroto vienotība, solidaritāte un gatavība nekavējoties reaģēt uz jebkāda veida apdraudējumu kolektīvās aizsardzības saistību īstenošanai.

Lai Latvijas nacionālās spējas būtu piemērotas 21. gadsimta izaicinājumiem, koncepcija nosaka Nacionālo bruņoto spēku militārās spējas, kuras nepieciešams attīstīt. Būtiskas ir agrās brīdināšanas, draudu identificēšanas un ātrās reaģēšanas spējas, lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu un laicīgi novērstu iespējamo apdraudējuma avotu.

Koncepcija uzsver, ka noturību pret ārējiem draudiem veicina ne tikai pašmāju militāro spēju attīstība un starptautiskā sadarbība, bet arī katras valsts institūcijas apziņa par apdraudējuma identificēšanu un pārvarēšanu savā nozarē. Atbildīga pieeja valsts aizsardzībai attiecas arī uz to valsts institūciju, kas īsteno valsts aizsardzības un drošības funkcijas, resursu plānošanu.

Tāpat koncepcija atzīmē nepieciešamību pēc lielākas pilsoniskās sabiedrības iesaistes valsts aizsardzībā, ko veicinātu elastīga darba devēju pieeja Zemessardzes apmācību atbalstīšanā un iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzības pamatu apguvē. Koncepcija uzsver katra pilsoņa pienākumu aktīvi vai pasīvi aizstāvēt Latviju, īpaši akcentējot Zemessardzes un Jaunsardzes lomu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.

Aizsardzības ministrija Valsts aizsardzības koncepciju īstenos tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Aizsardzības budžetu plānots palielināt līdz 2% no iekšzemes kopprodukta 2018. gadā, bet jau 2017. gadā resursu apmērs sasniegs 1,7% no iekšzemes kopprodukta.

Valsts aizsardzības koncepcija ir galvenais aizsardzības nozares plānošanas dokuments. Tā izstrādāta balstoties uz Nacionālo drošības koncepciju un Militāro draudu analīzi.

Pēc izskatīšanas valdībā koncepcijas projekts tiks nodots izskatīšanai un pieņemšanai Saeimā. Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 29. pantu, tas Saeimai jāizdara līdz 1. oktobrim.

Jau ziņots, ka uzsākot darbu pie jaunās Valsts aizsardzības koncepcijas izstrādes, aizvadītajā gadā Aizsardzības ministrija organizējusi vairākas publiskās diskusijas ar mērķi sekmēt tās izstrādēs kvalitāti, kā arī sabiedrības izpratni par aktuālajiem jautājumiem. Diskusiju formāts tika veidots tā, lai aptvertu pēc iespējas plašāku ekspertu loku no dažādām nozarēm.

Dalies ar šo ziņu