Aktuāli

Aizvadītajā gadā ieguldīti nozīmīgi līdzekļi NBS teritoriju attīrīšanai no vēsturiskā piesārņojuma

NBS
Sargs.lv
bilde
Foto: Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Izmantojot Luksemburgas piešķirto līdzfinansējumu 6,9 miljonu eiro apmērā, Nacionālie bruņotie spēki turpina darbu pie padomju armijas atstātā grunts un gruntsūdens piesārņojuma attīrīšanas militārajos objektos.

“Latvijas armija pievērš pastiprinātu uzmanību vides aizsardzībai savās militārajās bāzēs, kā arī šo teritoriju attīrīšanai no vēsturiskā  piesārņojuma. Vides attīrīšana militāros objektos stiprina Latvijas spējas sniegt uzņemošās valsts atbalstu sabiedrotajiem, kā arī sekmē klimata pārmaiņu un vides degradācijas seku mazināšanu, samazinot aizsardzības nozares ietekmi uz vidi, kas ir aktuāls jautājums Eiropas Savienībā,” pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Sekmīgi veikta piesārņotas grunts sanācija Jūras spēku bāzē Daugavgrīvā, kur tika likvidēts piesārņojuma avots – pazemes naftas produktu rezervuārs ar veciem naftas produktiem, kā arī tika veikta piesārņotās grunts ekskavācija. Pārstrādei tika nodotas 109.12 tonnas piesārņotās grunts un 3,5 kubikmetri piesārņota ūdens.

Zemessardzes 19. bataljona bāzē Ulbrokā, Ropažu novadā, pēc bijušās degvielas glabātavas demontāžas un visvairāk piesārņotās grunts ekskavācijas, uzstādīta sanācijas sistēma, lai turpinātu iesāktos darbus. Militārajā objektā 2021. gadā izraktas un pārstrādei nodotas 781.2 tonnas ar naftas piesārņotas grunts. Sanāciju paredzēts pabeigt 2023. gada pavasarī.

2021. gada novembrī veikta detalizēta pirmssanācijas izpēte, lai noteiktu precīzu piesārņojuma apjomu bijušajā naftas produktu pārkraušanas termināla vietā Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē, kas ir visvairāk piesārņotais militārais objekts Latvijā. Izmantojot iegūto informāciju, būs iespējams izstrādāt nepieciešamo darbu plānu, lai 2022. gadā uzsāktu teritorijas attīrīšanu.

Savukārt Zemessardzes 54. bataljona bāzē Ogrē 2022. gadā plānots uzsākt sanācijas darbus, izmantojot hidrodinamiskās cirkulācijas metodi ar oksidanta pielietošanu. Grunts attīrīšanas projekts ilgs divus gadus.

Tāpat Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2021. gadā īstenoja meža stādīšanu 83 hektāru platībā, jaunaudžu kopšanu 180 hektāru platībā, kā arī augsnes sagatavošanu atjaunošanai 40 hektāru platībā.

Ugunsdrošības paaugstināšanai militārajos poligonos atjaunotas un izveidotas mineralizētās joslas vairāk nekā 200 kilometru garumā, kā arī uzsākti seši projekti meliorāciju atjaunošanai 30 kilometru garumā.

Dalies ar šo ziņu