Foto: "Baltā nakts", jeb kadetu iesvētības Nacionālajā aizsardzības akadēmijā