Foto: Jaunākā instruktora kursa iestājpārbaudījumi Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā