Aktuāli

“Meža Mackeviču” militārais poligons būs gādīgs un rūpīgs kaimiņš

NBS
Sargs.lv
Image
Meža Mackeviči
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Militāro mācību, tai skaitā kopā ar sabiedrotajiem, intensitāte un biežums bija iemesls tam, ka 2019. gadā “Meža Mackeviču” poligonu būtiski paplašināja, papildus no Latvijas Valsts mežiem pārņemot apmēram divus tūkstošus hektārus mežu zemes. Tādejādi poligona, kuru izmantos ne tikai sauszemes spēku mācībām, bet arī šaušanas mācībām, kopējā platība un meža masīvi tagad ir pietiekami, lai mazinātu iespējamo trokšņa piesārņojumu.

“Meža Mackevičus”, tāpat kā citas militāras bāzes un poligonus, apsaimnieko Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs – organizē vides aizsardzības pasākumus, ceļu un meliorācijas sistēmu uzturēšanu, būvniecību, apsaimniekošanu un visus citus darbus, kas nepieciešami, lai bruņotie spēki un sabiedrotie varētu pilnvērtīgi izmantot militāro mācību poligonu un, vienlaikus bruņotie spēki būtu rūpīgs un gādīgs kaimiņš.

Ivars Vucāns, Centra vadītājs, uzsver - Dzīve jebkura poligona vai militārās bāzes tuvumā nozīmē zināmas neērtības, tomēr mēs kā apsaimniekotāji rūpējamies, lai mūsu kaimiņiem būtu arī ieguvumi. Atbilstoši Aizsardzības ministrijas lēmumiem, veiksim pakāpenisku ceļu infrastruktūras sakārtošanu tai skaitā pie “Mežu Mackeviču” mājām, tādejādi arī lauksaimniecības tehnikai nebūs jābrauc cauri pagalmam.

Meža mackeviči

Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Viens no darāmajiem darbiem ir uzbūvēt tiltu pār Līksnas upi, atjaunojot piebraucamo ceļu no šosejas A6. Jaunā ceļa kravnesība un ar to saistītā tehniskā izturība būs ievērojami augstāka nekā pārējiem novada ceļiem, jo bruņotie spēki pa ceļiem pārvietos smago tehniku, tādēļ šīs prasības jau sākotnēji tiks iekļautas ceļu projektēšanā. Vienlaikus bruņotie spēki ar īpašu saskaņojumu ļautu apkārtējiem zemniekiem, izmantot tiltu un ap poligonu esošos ceļus sējas un ražas novākšanas laikā. Vēlos uzsvērt, ka mēs kā apsaimniekotāji esam ieinteresēti labās kaimiņattiecībās, jo mūsu kopīga vēlme ir, lai gan “Meža Mackeviči”, gan apkārtne būtu droša un sakārtota vide.

Daina Galaktionova, Vides pārvaldības departamenta vadītāja atzīst, ka šaušanas mācību troksnis poligonu tuvumā mēdz būt vienmēr. VAMOIC vēl uzkrāj pieredzi, kā risināt šādus jautājumus. “Tā Ādažu poligonā esam izstrādājuši tā saukto trokšņu karti, pētām, ka ar vaļņiem tos slāpēt, tādu pašu darbu veiksim arī Meža Mackevičos. Ir skaidrs, ka mācību laikā troksnis būs, jautājums, cik veiksmīgi mums izdosies rast tehnisku risinājumu, lai tos slāpētu,” skaidro D. Galaktionova.

Lai prognozētu trokšņu izplatību, paredzēts izveidot tā saukto “trokšņu karti”. Atbilstoši trokšņu izplatības kartei, varēs novērtēt vietas ar palielinātu trokšņa līmeni un vajadzības gadījumā izveidot skaņu norobežojošas barjeras vai citus risinājumus. Tāpat no līdzšinējās pieredzes secināts, ka vislabāk skaņu absorbē ap poligoniem sastādītie meži. Tādēļ plānots tikai 2020. gadā apstādīt aptuveni 10 hektārus no kopumā 175 ha Zemkopības ministrijas pārņemto un iepriekš izcirsto teritoriju. Pirmie meža stādīšanas darbi iecerēti jau šā gada aprīlī, kad talkā stādīs apmēram 40 tūkstošus egļu un priežu.

Vienlaikus paredzēts regulāri uzturēt esošās un izveidot jaunas mineralizētās joslas ar kopējo garumu 48 km, lai maksimāli samazinātu nejaušu ugunsgrēku izplatīšanās riskus.

meža mackeviči

Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Tāpat VAMOIC plāno nodrošināt no AS “Latvijas Valsts mežiem” pārņemto meža masīvu meliorācijas sistēmu uzturēšanu, kurā patlaban ir vērojami bebru radīti traucējumi un aizsprostojumi.

Citu poligonu apsaimniekošanas pieredze liecina, ka bruņotie spēki rod veiksmīgus risinājumus, lai informētu cilvēkus par laikiem, kad meži ir pieejami ogotājiem un sēņotājiem. Mēs pārņemsim līgumus ar mednieku kolektīviem un vienīgā būtiskā atšķirība būs tas, ka medību laiki būs jāpieskaņo mācību grafikam.

Satraukties nevajadzētu arī dabas draugiem. Kā rāda uzkrātā pieredze citu Latvijas poligonu apsaimniekošanā, meža dzīvnieki šajās teorijās uzturas labprāt un prom nemūk. Gan dzīvnieki, gan putni pie šāvienu trokšņiem pierodot. Turklāt, ņemot vērā, ka šādās vietās ir mazāka cilvēku klātbūtne, dzīvnieki tās labprātāk izvēlas par savām mītnes vietām. Jāatceras, ka jebkuru kaujas šaušanas treniņu noteikumi liedz atklāt uguni pa dzīvniekiem. Kardinālas izmaiņas nav gaidāmas arī mednieku kolektīviem, jo VAMOIC pārslēgs jaunus līgumus ar kolektīviem, kuriem  līdz šim bija līgumi ar  AS “Latvijas Valsts mežiem”, precizējot medību teritorijas un kārtību, kādā medību laiki būs jāpielāgo militāro mācību grafikam.

Mums ir uzkrāta liela pieredze poligonu apsaimniekošanā, tai skaitā tādu, kas ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, esmu pārliecināta, ka ieguvēji būs visi – gan daba, gan cilvēki un it īpaši mūsu kaimiņi.

Dalies ar šo ziņu