Kļūt par ārstu bruņotajos spēkos

NBS
Džoanna Eglīte

Image
karavīrs, sieviete
Aizsardzības ministrija

Kara ārsts ir profesija, kas raisa romantiskas asociācijas un atsauc atmiņā tēlus no grāmatām un filmām. Varētu šķist, ka Latvijā šādas profesijas nav, bet patiesībā tā kļūst arvien pieprasītāka, un speciālistus meklē un apmāca Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA). 

Kļūt par ārstu bruņotajos spēkos

Apzinoties, ka militāra konflikta gadījumā būs novēloti sākt mediķu iemaņu attīstīšanu nepieciešamās palīdzības sniegšanai, Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) tiek veidotas jaunas darba vietas ārstiem — tos īpaši izglītojot un integrējot kopējā militārajā sistēmā.

Ārstiem, kuri pašreiz pievienojas bruņotajiem spēkiem, ir unikāla iespēja piedalīties medicīnas sistēmas veidošanā Latvijas armijā. Savukārt individuālā līmenī darbs bruņotajos spēkos paver durvis civilajiem ārstiem nepieejamai pieredzei: gan kopā ar Latvijas NBS kontingentu doties starptautiskajās operācijās, iepazīt pasauli un citu valstu kolēģus, strādājot plecu pie pleca misiju medicīnas centros, paralēli savai primārajai ārsta profesijai apgūt militāras iemaņas un virsnieka vadības prasmes, kā arī mācīties kara medicīnu starptautiskos kursos dažādās pasaules valstīs.

Trīs mēneši starp civilu un militāru ārstu

Jūlija vidū Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā sāksies dokumentu uzņemšana virsnieka speciālista kursā, kurā bez ārstiem var pieteikties arī vairāku citu NBS vajadzīgu specialitāšu pārstāvji — juristi, IT speciālisti, psihologi, diriģenti un kapelāni. LNAA prorektors pulkvežleitnants Aivars Krjukovs norāda, ka atšķirībā no ārstiem visu citu speciālistu pieplūdums Nacionālajos bruņotajos spēkos ir pastāvīgs un vienmērīgs. Savukārt izpratne, ka nepieciešams ievērojami palielināt ārstu skaitu Latvijas bruņotajos spēkos, veidojās salīdzinoši nesen — Ukrainas krīzes iespaidā. Tādēļ pašreiz visu specialitāšu ārsti tiek aicināti un īpaši gaidīti pievienoties Latvijas armijai.

Speciālistiem, kuri vēlas pieteikties virsnieka speciālista kursā, jābūt ne vecākiem par 39 gadiem, Latvijas pilsoņiem, ar labu veselību un savā nozarē iegūtu augstskolas diplomu. LNAA iestājpārbaudījumos vērtē speciālista fizisko sagatavotību, psihoemocionālo briedumu un angļu valodas prasmi. Apmācības kursa mērķis ir sagatavot profesionālus speciālistus darbam Latvijas militārajā sistēmā — tā, lai veidotu priekšstatu par bruņoto spēku struktūru, dažādu līmeņu komandieru atbildību, bruņoto spēku spējām, lēmumu pieņemšanas kārtību, ekipējumu, ieročiem, uzdevumu veikšanu lauka apstākļos un daudziem citiem militārā vidē būtiskiem jautājumiem.

«Pašreiz kursā esam apvienojuši esenci no visa, kas speciālistam jāzina, lai gūtu izpratni un vieglāk integrētos bruņotajos spēkos,» paskaidro pulkvežleitnants Aivars Krjukovs.

Apmācības ilgums virsnieka speciālista kursā ir gandrīz trīs mēneši, kuru laikā kursanti saņem stipendiju — 850 eiro pēc nodokļu nomaksas, bet pēc tā veiksmīgas pabeigšanas viņi tiek nodrošināti ar darbu bruņotajos spēkos un iegūst virsnieka dienesta pakāpi: speciālisti — virsleitnanta, sertificēti ārsti — kapteiņa.
LNAA prorektors apzinās, ka par jaunajiem ārstiem šobrīd cīnās gan valsts slimnīcas, gan medicīnas centri. Taču viņš uzsver, ka ārsta darbs bruņotajos spēkos paver pieredzi, kādu nebūs iespējams piedzīvot civilā mediķa dzīvē. Arī atalgojums NBS ir valsts medicīnai līdzvērtīgs un pat konkurētspējīgs.
«Mediķus Latvijā sagatavo vairākās izglītības iestādēs, tomēr mācību procesā maz uzmanības tiek veltīts kara medicīnas tēmai, arī zināšanām par ārsta darbu militārajā sistēmā,» teic Aivars Krjukovs.

Pēc virsnieka speciālista kursa beigšanas kara mediķa specifiku bruņoto spēku ārsti apgūst NATO organizētajos praktiskos kursos. «Ārstam, kurš mums pievienojas, jāapzinās, ka militāra konflikta gadījumā, viņa darbs var noritēt diezgan skarbos, askētiskos un nebūt ne sterilos apstākļos. Piemēram, blindāžā. Ārsti kolēģi no Ukrainas kara darbības zonas dalījās savā pieredzē, proti, dienas laikā tur ārsts apskata pat simt ievainotos, vienlaikus izvērtējot, kuri ir hospitalizējami, un organizējot šo palīdzību. Šāds darbs prasa spēju būt stabilam un lemt spējīgam augstas spriedzes apstākļos,» uzsver NAA prorektors.
«Arī ievainojumi no šķembām vai lodēm un to ārstēšana ļoti atšķiras no civilā sektora ķirurgu un traumatologu ortopēdu ikdienas pieredzes. Tāpēc ārsti, kuri izlēmuši pievienoties bruņotajiem spēkiem, tiek specifiski apmācīti.»

Nākotnes perspektīva

Beidzot virsnieka speciālista kursu, ārsta darba vieta var būt vienā no Nacionālo bruņoto spēku medicīnas centriem, kur norit karavīru ambulatorā aprūpe, vai arī NBS Sauszemes, Jūras vai Gaisa spēku, kā arī Zemessardzes medicīniskās aprūpes centros.

Pēdējo gadu laikā pašu karavīru prasme un gatavība sniegt pirmo palīdzību tiek daudz pamatīgāk un vairāk trenēta. No katriem astoņiem karavīriem divi padziļināti apgūst šīs zināšanas. Uz vadu — 30—40 karavīru vienību — jāpiesaista māsa vai ārsta palīgs. Uz bataljonu — līdz 1000 karavīru — medicīnas vads ar vairākiem ārstiem. Viens no bruņoto spēku ārsta uzdevumiem ir pastāvīgi izglītot karavīrus — lasot lekcijas un vadot praktisku apmācību.
NBS mediķi, ja ir plānota situāciju izspēle ar ievainotajiem, līdzīgi kā karavīri piedalās mācībās. Ārstu uzdevums ir pastāvīgi trenēt evakuācijas organizēšanas prasmes — sadarbojoties ar valsts slimnīcām un glābšanas dienestiem.

Pēc septiņu gadu darba bruņotajos spēkos ārstiem ir iespēja turpināt karjeras attīstību, apgūstot vecākā virsnieka speciālista kursu, kas ilgst deviņas nedēļas (tā saturs ir padziļināti militārs). Pēc tā sekmīgas apgūšanas ārsts iegūst augstāku — majora — militāro pakāpi. Atbilstoši tiek palielināts arī atalgojums, un rodas priekšnosacījumi vadošāku amatu piedāvājumam armijas medicīnas sistēmā. 

Pieredze

Laura Lecinska, kapteine, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3. reģionālā nodrošinājuma centra Medicīniskās aprūpes centra galvenā ārste, nepilni pieci gadi NBS.

Vēlme rast veidu, kā kļūt par ārstu militārā struktūrā, man bija kopš studiju gadiem Rīgas Stradiņa universitātē. Laikā, kad mācījos ģimenes medicīnas rezidentūrā, apstākļi dzīvē sakārtojās tā, ka varēju pieteikties virsnieka speciālista kursā LNAA. Tajā gadā apmācības ilgums tika mainīts no 10 mēnešiem uz 10 nedēļām — tas man šķita pieejami.

Mācīties bija interesanti kopš pirmās dienas, jo apguvu jomu, kas man līdz tam bija pilnībā nezināma un vienlaikus saistoša. Apmācība deva skaidru priekšstatu, kas militārā struktūrā ir kareivis, kas — instruktors un kas — virsnieks. To, kādi ir uzdevumi katrā no līmeņiem, kā notiek darba organizācija, plānošana, arī stratēģisku skatījumu uz lietām.

Pirmā darba vieta NBS man bija Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, kur pamatuzdevums bija nodrošināt un organizēt medicīnisko atbalstu paaugstinātas bīstamības nodarbībās, plānot medicīnisko nodrošinājumu ikdienā un kara darbības apstākļos, kā arī palīdzēt organizēt karavīru pirmās palīdzības apmācības. Daudz laika pagāja poligonā, mežā, praktiski trenējot potenciāli ievainotu karavīru stabilizēšanu un transportēšanas plānošanu. Kā kontingenta ārsts NATO reaģēšanas spēku vienībai no Latvijas veicu visus medicīnas jomas plānošanas un organizēšanas darbus, kā arī ārstniecību, atrodoties kvalifikācijas mācībās Spānijā un mācībās dežūras gadā.

Mana esošā darba vieta, kurā strādāju vairāk nekā divus gadus, ir galvenokārt saistīta ar ārstniecības nodrošināšanu — sniedzam ambulatoro un dienas stacionāra aprūpi gan mūsu, gan ārvalstu kontingenta karavīriem, kas izvietoti Latvijā. Vienlaikus vadošais amats ievērojami paplašinājis manas funkcijas un prasmes. Darbs ir ļoti intensīvs, bet aizraujošs — domāju gan par personālvadību, gan iestādes attīstību, darba efektivizēšanu, pro-blēmjautājumu risināšanu, sniedzu atbalstu citu kontingentu mediķiem un veicu virkni administratīvu un organizatorisku darbu, kā arī, protams, pieslēdzos ārstniecības nodrošināšanā. Tā kā esmu lektore instruktore vienā no NATO kursiem, ir privilēģija būt iesaistītai gan Baltijas līmeņa, gan plašāka apmēra NATO kursu organizēšanā. Tas ir ļoti interesanti, jo dod iespēju sevi daudzpusīgi pilnveidot.

Darba uzdevumi ārstiem NBS ir atkarīgi no vienības un amata specifikas. Tāpēc domāju, ka ikviens ārsts, kam ir simpātiska militārā joma, atradīs tieši savam raksturam, pieredzei un talantiem piemērotāko nišu. Ņemot vērā šī brīža iespējas, īpaši iedrošinātu ārstus, kas ir entuziasma pilni darboties, uzņemties atbildību, mainīt un  uzlabot lietu kārtību, piedzīvot nestandarta situācijas, tādējādi paplašinot savu pasaules redzējumu un profesionālās iemaņas gan medicīnas jomā, gan arī ārpus tās robežām.

Ērika Dilāne majore, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centra komandiere, 16 gadi NBS.

Mana specializācija medicīnā ir arodslimību ārsts. Pašreiz darbs lielā mērā ir saistīts ar cilvēku, procesu un naudas plānošanu un pārvaldīšanu. Tomēr interese par medicīnu nav mazinājusies, tāpēc, lai nezaudētu kvalifikāciju un lai būtu tieša saskare ar pacientiem, paralēli strādāju arī par ārsti.

Līdz šim esmu bijusi piecās starptautiskajās operācijās. Neparastākā pieredze bija Centrālāfrikas Republikā, kur Latvijas kontingents piedalījās tikai šo vienu reizi. Āfrika patiesi ir cita pasaule — ar tropiskām infekcijām, par kurām iepriekš biju lasījusi tikai mācību grāmatās. Ļoti interesanta pieredze bija darbs kopā ar franču kolēģiem misijas medicīnas centrā.

Līdzīgi kā karavīru ģimenes locekļi, arī manējie ar laiku ir pieraduši, ka uz vairākiem mēnešiem dodos prom no Latvijas. Manuprāt, tas ģimenē ir iemācījis patstāvību, cieņu pret otra lēmumiem un lielāku saudzību pret laiku, ko pavadām visi kopā.

NBS ārstu štats, uzdevumi un pati struktūra piedzīvo strauju un plašu attīstību, tāpēc šī ir vērā ņemama darba vietas izvēle ļoti dažāda rakstura ārstiem — gan ambicioziem, gan tādiem, kuri novērtē iespēju veidot jaunu medicīnas struktūru, gan tiem, kuri ir gatavi piedzīvot kara ārsta realitāti, gan tiem, kuri pamatā vēlas ambulatoru darbu ar pacientiem, kā arī ārstiem, kuri vēlas, lai līdztekus profesionālām prasmēm būtu iespēja apgūt un īstenot darbā plašākas atšķirīgas iemaņas.  


Bruņotie spēki aicina augstāko izglītību ieguvušos ārstus, juristus un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ekspertus izvēlēties militāro karjeru virsnieka speciālista profesijā

Bezmaksas mācību programmā “Virsnieka speciālista pamatkurss”, kas ilgst 10 nedēļas, uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju vai līdz 2010. gada 1. jūlijam otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju jurista specialitātē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē.

Virsnieka speciālista pamatkursa absolvents saņem sertifikātu par kursa beigšanu, viņam tiek piešķirta virsleitnanta dienesta pakāpe (sertificētam ārstam - kapteiņa dienesta pakāpe) un viņš turpina dienestu bruņotajos spēkos savā specialitātē. Dienot bruņotajos spēkos, virsnieks speciālists iegūst stabilitāti, turpmāku bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsmi, konkurētspējīgu atalgojumu un plašas sociālās garantijas.

 

Dalies ar šo ziņu