Pirmais pasaules karš

Pirms simt gadiem, 1918. gada 25. martā, Minskā tika pro­klamēta Baltkrievijas Tautas Republika. Proklamēšanas brīdis norisinājās agrā rīta stundā, un agrārās bankas ēkas logos (ēkā telpas nomāja valsts proklamētāji) iespīdēja uzlecošā saule. «Aust neatkarīgās Baltkrievijas saule!» iesaucās kāds no sapulces dalībniekiem. Lai arī šai valstij bija savs karogs, ģerbonis, himna un pases, par pilnvērtīgu valsti proklamētā demokrātiskā Baltkrievija tā arī nekad nekļuva, taču vietu šīs mūsu kaimiņzemes vēsturē tā ir ieguvusi. Pēdējos gados mūsdienu Baltkrievijas Republikas vadība pieļauj 25. marta
Lasīt vairāk
Šogad februārī mūsu tuvākās kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva atzīmē savas nacionālās neatkarības simts gadu jubileju. Liktenis bija lēmis, ka lietuvieši un igauņi savas valstis proklamēja gandrīz pusgadu pirms Latvijas, taču brīvība mums bija jāizcīna kopīgā cīņā pret kopīgiem ienaidniekiem
Lasīt vairāk
Pēc vairākus gadsimtus ilgušās pa­kļautības Zviedrijas karalim, 1809. gadā Somija nonāca Krievijas Impērijas sastāvā. Somiju nodēvēja par lielkņazisti un šai teritorijai piešķīra iekšējo autonomiju, kura paredzēja vietējo pašpārvaldi. Taču laika gaitā krievu valdība šo Somijas pašpārvaldi arvien vairāk ierobežoja, cenšoties somus pārkrievot un somu autonomiju vispār likvidēt. Sevišķi spēcīgi pārkrievošanas draudi izvērtās 19. gadsimta beigās, kad par Krievijas caru kļuva Aleksandra III. Šis krievu valdnieks pasludināja, ka somu nākotne ir «krieviskumā un pareizticībā». Pārkrievošanas un
Lasīt vairāk
Pirms 100 gadiem, 1917. gadā, Latvijas teritorijā, līdzīgi kā visā Krievijā, notika daudzi liktenīgi notikumu pavērsieni, kuri bija cieši saistīti arī ar militārajām norisēm — janvārī Rīgas frontes iecirknī noslēdzās Ziemassvētku kaujas ar aktīvu latviešu strēlnieku piedalīšanos un milzīgiem zaudējumiem, martā — Februāra revolūcija ar tās izraisītajām pārmaiņām. Rīga kopš 1915. gada vasaras faktiski bija piefrontes pilsēta — jau 1915. gadā no tās tika evakuētas fabrikas un valsts iestādes, pilsētu atstāja daudzi iedzīvotāji. Tomēr, kad frontes līnija stabilizējās, apmēram 30 kilometru attālā
Lasīt vairāk