Kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības pulcē jaunsargu instruktorus no visas Latvijas

Jaunsardze
Sargs.lv
Image
Jaunsargu instruktori
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Aptuveni 100 jaunsargu instruktoru no visas Latvijas pulcējas kvalifikācijas celšanas apmācībās, lai divu nedēļu laikā papildinātu zināšanas dažādos mācību kursos, tostarp šaušanas nodarbībās. Viņu vidū arī 13 jaunie instruktori, kuriem kursu noslēgumā jākārto eksāmens sertifikāta saņemšanai.

No 8. līdz 17. janvārim Mālpils profesionālās vidusskolas telpās, Mālpilī notiek seminārs, kurā piedalās aptuveni 100 jaunsargu instruktoru no visas Latvijas. Starp viņiem arī 13 jaunie instruktori, kuriem pēc lekciju noklausīšanās un praktisko nodarbību apgūšanas sekmīgi jānokārto eksāmens sertifikāta saņemšanai. Tikai tad viņi būs tiesīgi pasniegt visus šeit noklausītos kursus arī sava novada vai pilsētas jaunsargiem.

Kā stāsta Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas vadītāja kapteine Ilze Leimane, kura strādājusi pie šo apmācības kursu satura izstrādes, pirmajā apmācību nedēļā jaunie instruktori apgūst paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kursu. Jāņem vērā, ka darbs ar bērniem un jauniešiem ietver zināmu risku, īpaši, ja jaunsargu apmācības notiek nevis klasē pie galda, bet, piemēram, ārā, mežā.

Jaunsargu instruktori

Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

“Tās ir nodarbības, kurās ir paredzētas kādas aktivitātes, līdz ar to pastāv lielāks risks, ka bērni potenciāli var savainoties. Jaunsargus var vest pārgājienā pa vietējo ciemu vai ekskursijā uz muzeju – šīs netiek pieskaitītas pie paaugstinātas bīstamības aktivitātēm. Taču atsevišķas āra nodarbības, piemēram, ja jaunsargi apgūst lauka kaujas iemaņas vai izdzīvošanu āra apstākļos ar dažādiem palīglīdzekļiem, tās ietver vairāk dažādus riska faktorus,” stāsta kapteine I. Leimane.

Jaunsargu instruktoru apmācību otrajā nedēļā likts uzsvars uz praktiskajām nodarbībām. Tajās viņi apgūst paplašinātās pirmās palīdzības un stacionārās šaušanas ar mazkalibra ieroču sagatavošanas un vadīšanas kursu.

Savukārt tie jaunsargu instruktori, kuriem jau ir sertifikāti, šajās apmācībās paaugstina savu kvalifikāciju darbam ar bērniem un jauniešiem. Lekcijās tiek aptverti tādi temati, kuri līdz šim netika padziļināti apmācīti, taču nu ir iekļauti jaunajā Jaunsargu izglītības apstiprinātājā programmā, kā, piemēram, komunikācijas meistarība, jaunsargu paraugprogrammas apmācība, patriotiskā audzināšana un instruktora loma tajā, kā arī ar visaptverošas valsts aizsardzības jautājumiem saistītas tēmas. Tāpat dalīties ar savu kompetenci ir pieaicināti Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības pārstāvji, kuri stāsta par darbošanos drošā interneta vidē. Iegūstot šādas zināšanas, instruktori varēs izglītot šādos jautājumos arī jaunsargus.

Jaunsargu instruktori

Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

“Viņi šeit uzzina jaunākās tendences, gūst papildu iemaņas darbam ar jauniešiem, var teikt, ka iegūst tādu kā ķirsīti savam darbam, turklāt viņiem pēc lekciju noklausīšanās vairs nav jākārto eksāmens, kā tas ir jaunajiem kolēģiem. Tāpat šie ikgadējie semināri ir laba iespēja faktiski visiem Latvijā esošajiem jaunsargu instruktoriem satikties vienuviet, aprunāties ar kolēģiem no citiem reģioniem un gūt jaunu iedvesmu tālākam darbam.”
Ilze Leimane
Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas vadītāja
kapteine Ilze Leimane

Kvalifikācijas paagstināšanas seminārus Jaunsardzes centrs organizē, lai nodrošinātu, ka jaunsargiem nodarbībās tiek pasniegts kvalitatīvs un vienots mācību saturs, kā arī lai pārliecinātos, ka instruktoriem ir atbilstošas zināšanas un prasmes vadīt drošas nodarbības jaunsargiem.

Jaunsaru instruktori

Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Jaunsardzes centrs šādas apmācības instruktoriem organizē divas reizes gadā – janvārī un augustā.  Plānots, ka otras šī gada apmācības norisināsies no 12. līdz 21. augustam. Vasarā seminārs ir vairāk praktisks, jo galvenā apmācību tēma ir lauka kaujas iemaņas, bet papildus tiks ietvertas tādas Jaunsargu interešu izglītības programmā noteiktās praktisko nodarbību tēmas kā sporta tūrisms un orientēšanās, izmantojot arī mūsdienīgas modernās tehnoloģijas un pieejamās digitālas ierīces.

Par jaunsargu instruktoru var kļūt, nosūtot CV un pieteikuma vēstuli uz Jaunsardzes centru. Jābūt gatavam, ka divu gadu laikā ir jāapgūst obligātie mācību kursi un sekmīgi jānokārto eksāmens, pēc kura instruktors iegūst sertifikātu.

Arī šobrīd Jaunsardze darbā aicina jaunsargu instruktorus 2. novada nodaļā Latgalē – Līvānu un Vārkavas, Preiļu un Riebiņu, Aglonas un Daugavpils novados. Vairāk informācija par vakancēm šeit: https://www.jc.gov.lv/lv/node/2125  

 Šobrīd Latvijā strādā teju 130 jaunsargu instruktoru, viņu vidū vairāk nekā 20 ir svievietes.

Dalies ar šo ziņu