Ministru kabinets apstiprina kārtību, kādā zemessargi varēs iegūt militāro izglītību

Izglītība
Sargs.lv
Zemessaru apmācība šaušanā ar ložmetēju
Foto: Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Šodien, 6. jūlijā, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par militārās izglītības iegūšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas kārtību zemessargiem, nosakot, ka turpmāk zemessargu uz aizsardzības ministra noteiktajiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem varēs nosūtīt arī Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotie komandieri.
 

Šodien valdībā apstiprinātie noteikumi paredz kārtību, kādā zemessargu nosūta paaugstināt kvalifikāciju uz aizsardzības ministra noteiktajiem kursiem vai iegūt militāro izglītību uz militārās izglītības iestādi Latvijā vai ārvalstīs vai Nacionālo bruņoto spēku vienību, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana.

Tāpat noteikumi nosaka kārtību, kādā sedz ar zemessarga kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, gadījumus, kad zemessargs neatmaksā ar kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, kā arī kārtību, kādā zemessargs proporcionāli nenodienētajam laikam kompensē attiecīgo izdevumu daļu par militārās izglītības iegūšanu  vai kvalifikācijas paaugstināšanu.

Saskaņā ar noteikumiem ar zemessargu militārās izglītības iegūšanu vai kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus sedz no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Noteikumi arī paredz, ka zemessargu var nosūtīt uz aizsardzības ministra noteiktajiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju Nacionālo bruņoto spēku komandieris vai viņa pilnvarota komandieris.

“Šogad atzīmējot Zemessardzes 30. gadadienu, ar gandarījumu varu teikt, ka laikā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Zemessardze ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un valsts aizsardzības pamatu. Militārās izglītības iespējas sekmē zemessargu individuālo izaugsmi un stiprina Zemessardzes kaujas spējas, tādēļ zemessargu apmācība arī turpmāk būs svarīga aizsardzības nozares prioritāte.”
Aizsardzības ministrs ARtis Pabriks
Aizsardzības ministrs
Artis Pabriks

Šā gada 23. augustā Zemessardzei aprit 30. gadadiena. Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās 1991. gada barikāžu dienās. Šo gadu laikā Zemessardze ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spēku struktūru un valsts aizsardzības pamatu.

Zemessardze – tā ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību, veselību un paplašināt redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 55 gadiem ar valsts valodas zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, bez kriminālās sodāmības, atbilstošu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Pieteikuma iesniegšanai kandidātam jāsazinās ar dzīves vai studiju vietai tuvāko Zemessardzes vienību, zvanot uz tālruņa numuru 1811, rakstot uz e-pasta adresi esizemessargsatmil [dot] lv () vai personīgi ierodoties vienībā. Uzzini vairāk tīmekļvietnē www.mil.lv.

Dalies ar šo ziņu