Nacionālā Aizsardzības akadēmija sagatavos arī Zemessardzes vada komandierus

Izglītība
Sargs.lv
Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Līdz šim Zemessardzes mācību centrā bijis iespējams apgūt tikai kaprāļa un seržanta izglītību. Tagad Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā izveidots jauns studiju kurss, kurā zemessargi varēs iegūt arī leitnanta pakāpi. Nacionālās Aizsardzības akadēmijas rektors pulkvežleitnants Oskars Kudlis uzsver – Zemessardzes vada komandiera kurss ir jauns un svarīgs apmācību atzars, kas tapis cieši sadarbojoties ar Zemessardzi, lai sagatavotu spēcīgus un zinošus komandierus.

Nacionālās Aizsardzības akadēmijas rektors pulkvežleitnants O. Kudlis  skaidro, ka Zemessardzes vada komandiera kurss ir balstīts uz Zemessardzē jau iepriekš iegūtajām zināšanām. Tas ir kā nākamais apmācību posms, kas papildina to apmācību, kas realizēta Zemessardzē, kur zemessargi veic individuālo apmācību un pamatapmācību.

Viņš uzsver - kursa mērķis ir sagatavot Zemessardzes kājnieku vada komandierus, kuri pastāvīgi spēj veikt kājnieku vada komandiera pienākumus, pildot valsts aizsardzības uzdevumus.

“Mēs ar savu apmācības kursu sagatavojam vada komandiera līmeņa līderus, kuri būtu spējīgi gan ikdienā organizēt apmācību, uzturot kaujas gatavību, gan arī valsts apdraudējuma gadījumā būtu profesionāli komandieri, kuri vada apakšvienības,” saka pulkvežleitnants.

Zemessardzes vada komandiera kursa vadītājs kapteinis Māris Skrīvelis norāda - Zemessardzes mācību centrā pašlaik iespējams iegūt kaprāļa un seržanta izglītību, bet ne leitnanta. Savukārt Zemessardzē profesionālais dienests sākas tikai no rotas komandiera, bet vada komandieru trūkst, tāpēc izveidots kurss, kas pielāgots Zemessardzes vajadzībām.

Zemessardzes vada komandiera kursa vadītājs kapteinis M. Skrīvelis stāsta, ka kursam var pieteikties jebkurš zemessargs no jebkuras Zemessardzes vienības, viņš gan piebilst – profesionālā dienesta karavīri pieteikties nevar.  Kursā uzņem zemessargus, kuri ir augstskolu vai koledžu studenti, vai zemessargus ar vidējo vai augstāko izglītību, kā arī zemessargus, kuri sekmīgi apguvuši Militārās apmācības 1. līmeni, Jaunākā instruktora kursu, Kājnieku nodaļas komandiera apmācības kursu.

“Kurss veidots tikai zemessargiem ar mērķi papildināt zemessargu rindas. Absolvējot kursus, zemessargs paliks Zemessardzē ar leitnanta pakāpi un strādās kā Zemessardzes vada komandieris. Tomēr profesionālajā dienestā viņš ar šo pakāpi nevarēs dienēt,” skaidro kapteinis M. Skrīvelis.

Kursa laikā zemessargs apgūs vada komandiera kursa programmu, kurā ir 16 priekšmeti. Teorētiskās zināšanas zemessargi apgūs gan klātienē, gan tālmācībā “ILIAS” programmā. Savukārt praktiskās iemaņas un taktiskos vingrinājumus apgūs klātienē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai poligonā lauka apstākļos. Kapteinis M. Skrīvelis norāda – studentam jāpabeidz sekmīgi visi priekšmeti, jāpiedalās vasaras lauka nometnē, kā arī jānokārto gala pārbaudījumi.

Studenti teorētisko kursa programmu apgūs 10 nedēļas nogalēs, sākot ar šī gada septembri, līdz nākamā gada maijam. Divas reizes mēnesī zemessargam jāapmeklē klātienes nodarbības Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā. Savukārt pārējā laikā zemessargs apgūst tālmācībā “ILIAS” programmā pasniedzēja sagatavotos materiālus, kārto testus un pārbaudījumus.

Savukārt maijā pēc 10 nedēļu teorētiskās apmācības apgūšanas zemessargi kopā ar akadēmijas kadetiem piedalās divu nedēļu ilgā nometnē, ar ko arī kursa apmācība noslēdzas.

Pēc kursa beigām zemessargiem savās Zemessardzes vienībās ir jāiziet prakse, piedaloties Zemessardzes mācībās “Namejs”, “Sudraba bulta”, kā arī “Zobens”, kur zemessargs arī kārto gala pārbaudījumu.

Zemessardzes kājnieku vada kursa laikā zemessargi apgūs kājnieku vada taktiku, strēlnieku ieroču uzbūvi, netiešās uguns atbalstu, kā arī teorētiskās zināšanas militārajās tiesībās un pedagoģijā, tāpat arī starptautisko un nacionālo drošību un daudzas citas zināšanas, kas vajadzīgas, lai varētu pilnvērtīgi izpildīt vada komandiera uzdevumus.

Zemessardzes vada komandiera kurss un tā programma ir izstrādāta, Nacionālajai Aizsardzības akadēmijai sadarbojoties ar Zemessardzi. Savukārt kursa nodarbības plānos tā vadītājs kapteinis M. Skrīvelis. Viņš stāsta, ka mācību grafiks jau ir izstrādāts, tāpat arī Zemessardzes vienības ir informētas par nedēļas nogalēm, kuras zemessargiem jāpavada klātienē Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā. Tāpat arī nometne ir sinhronizēta ar akadēmijas darbu.

Kursa noslēgumā, kas plānots 2021. gada novembrī, absolventiem piešķirs virsnieka dienesta pakāpi – leitnants.

Zemessardzes vada komandiera kursa programma nav piemērojama profesionālā militārā dienesta vada komandieru apmācībai, bet ir izmantojama tikai zemessargu apmācībai.

Zemessardze ir lielisks piemērs Latvijas pilsoņu brīvprātīgai iesaistei mūsu valsts aizsardzībā, kas ir visas mūsu sabiedrības kopēja atbildība. Zemessardze – tā ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību, veselību un paplašināt savu redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Dalies ar šo ziņu