13. oktobris. Mīts par “Rīgas atbrīvošanu”

Daudz kara vētru ir dunējušas pāri mūsu zemei...1941.gada 1.jūlijā Padomju Savienības Sarkanās armijas atstātajā Rīgā ienāca Vācijas karaspēks. 1940.gada 17.jūnijā uzsākto padomju okupāciju nomainīja Vācijas okupācija. 1944.gada 13.oktobrī Rīgā ienāca Padomju Savienības Sarkanā armija, padzenot no pilsētas nacistiskās Vācijas karaspēku. Vēlreiz notika okupācijas režīmu maiņa – vācu okupācija beidzās, atjaunojās padomju okupācija, kura, savukārt, beidzās līdz ar Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu 1991.gadā. Abi okupācijas režīmi vienlīdz negatīvi izturējās pret Latvijas valstiskumu, nepieļaujot pat ierobežotu autonomiju. Abi okupācijas režīmi veica noziegumus pret latviešu tautu, kuriem nav attaisnojuma. Viena okupācijas režīma uzskatīšanu par labāku vai humānāku nav pieļaujama – šādu uzskatu pauž gan akadēmiskie vēsturnieki, gan sabiedrības vairākums. Taču joprojām atsevišķas personas, politiskās un sabiedriskās organizācijas šos un arī citus ar Latvijas vēstures traģiskajām lappusēm saistītos datumus izmanto savu savtīgo interešu realizēšanai, izraisot sabiedrības daļu pretnostatījumus.

Dalies ar šo ziņu