Foto: Bruņumašīnas Patria 6X6 demonstrācija Alūksnē