Apvienotā štāba virsseržants: instruktoram nepārtraukti ir jāattīsta savas spējas

NBS
Sargs.lv
Image
bilde
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajā štābā dibināts jauns amats – Apvienotā štāba virsseržants. Šī amata pienākumus kopš pagājušās nedēļas pilda galvenais virsseržants Ēriks Liflands. Viņš uzsver – viens no galvenajiem mērķiem ir izveidot Apvienotā štāba instruktoru karjeras plānu, kurā apkopoti iespējamie kursi, paaugstinājumi un rotācijas trīs gadu griezumā. Galvenais virsseržants gan piebilst – gaidāms ilgs process, kurš paveicams tikai kopā ar departamenta priekšniekiem un pašiem instruktoriem.

Bruņotie spēki sastāv no apakšvienībām – Gaisa spēki, Jūras spēki, Sauszemes spēki, Zemessardze, Speciālo uzdevumu vienība, Štāba bataljons un Apvienotais štābs. Nacionālo bruņoto spēku virsseržants augstākais virsseržants Edgars Joksts-Bogdanovs skaidro - pēc iekārtas reglamenta, katrai bruņoto spēku apakšvienībai ir komandieris un katrai bruņoto spēku apakšvienībai ir arī virsseržants. Augstākais virsseržants E. Joksts-Bogdanovs, kurš papildus saviem dienesta pienākumiem pildīja arī Apvienotā štāba virsseržanta amata pienākumus, uzsver, ka Apvienotais štābs nav izņēmums, un arī šai vienībai ir vajadzīgs virsseržants.

Apvienotā štāba virsseržanta uzdevumi ir uzturēt kareivju un instruktoru apmācību, morāli, disciplīnu un atbalstīt Apvienotā štāba priekšnieku ar instruktoru un kareivju uzdevumu saistītajos jautājumos.

Galvenā virsseržanta uzdevums ir rūpēties par kareivju un instruktoru attīstību un karjeru, lai arī Apvienotā štāba instruktori varētu pilnvērtīgi justies vienlīdzīgi, tāpat kā citās bruņoto spēku apakšvienībās.
bilde
Nacionālo bruņoto spēku virsseržants
augstākais virsseržants Edgars Joksts-Bogdanovs

Galvenais virsseržants Ē. Liflands skaidro - komandķēdē viņš ir vecākais instruktors, kurš, kā nosaka iekārtas reglaments, ir visu Apvienotā štāba kareivju un instruktoru tiešais priekšnieks. Viņš gan piebilst, ka viņa amata pienākumi ļoti neatšķiras no citām vienībām. Galvenais virsseržants norāda – visu vienību virsseržantiem ir jāuztur viņu vienību kareivju un instruktoru apmācība, morāle un disciplīna.

Augstākais virsseržants E. Joksts-Bogdanovs akcentē, ka, pirmkārt, virsseržantam ir ļoti svarīgi runāt individuāli ar katru Apvienotā štāba instruktoru, katru kareivi, lai izprastu viņu darbu un Apvienotā štāba dinamiku. “Izprotot šīs nianses, pēc tam jau plānu var veidot strukturēti, skaidri un izprotami, lai būtu skaidri arī šie spēles noteiktumi. Virsseržants kontrolē, pārzina un ir spējīgs  atbildēt uz dažādiem instruktoriem interesējošiem jautājumiem. Papildus runāt ar katru individuāli par viņa karjeru, par izaugsmes iespējām, vai risināt kādus sasāpējušus jautājumus,” stāsta Nacionālo bruņoto spēku virsseržants.

“Ļoti labs pamats, ka galvenais virsseržants Ēriks Liflands ir dienējis Apvienotajā štābā un viņam jau ir skaidra vīzija, kā viss notiek. Tomēr, vadot vienības, ir jāiedziļinās katrā lietā, lai saprastu, kā tu vari atbalstīt, optimizēt un kā sakārtot visas tās savstarpējās sadarbības, efektīvi izmantot katru sekundi, minūti, katru potenciālu - lai maksimāli optimizētu visu Apvienotā štāba darbu un maksimāli atbalstītu Apvienotā štāba priekšnieku,” uzsver augstākais virsseržants E. Joksts-Bogdanovs.

Apvienotā štāba virsseržants galvenais virsseržants Ē. Liflands stāsta, ka viens no viņa galvenajiem mērķiem ir vadīt Apvienotajā štābā visu instruktoru profesionālo izaugsmi un attīstību, izveidojot karjeras plānu, kurā apkopoti iespējamie kursi, paaugstinājumi un rotācijas trīs gadu griezumā, detalizēti to arī pārrunājot ar katru cilvēku individuāli.

Galvenais virsseržants gan uzsver – viņš to nedarīs viens, bet strādājot kopā ar citu departamenta vadītājiem. “Esmu tas cilvēks, kurš grasās to uzņemties un vadīt, bet darbs ir kopā ar departamentu vadītājiem. Tas ir tikai kopīgs darbs. Cilvēki, kuri vada departamentus varbūt ne vienmēr var ikdienā izrunāt daudzas lietas ar padotajiem, tāpēc to plānoju pārņemt es un darboties tādā veidā, lai instruktoriem ir redzējums nākotnē, lai viņi zina, ko konkrēti no viņiem gaida,” saka galvenais virsseržants Ē. Liflands.

Tāpat arī Apvienotā štāba virsseržants pauž pārliecību par to, ka viņu sagaida ilgs process, kas atkarīgs ne tikai no vienības. Viņš stāsta, ka ļoti daudz kas atkarīgs arī no bruņoto spēku mācību iestādēm – nereti esot nepieciešams instruktorus nosūtīt uz mācību iestādi, lai kādu laiku tur pilda savus dienesta pienākumus un pēc tam atgriežas vienībā. “Iepriekšējā dienesta vietā Zemessardzes virsseržanta amatā, mēs ar brigāžu virsseržantiem un personāldaļu izkustinājām šo lietu, un pilnībā esmu pārliecināts, ka tas darbosies,” saka galvenais virsseržants.

Viņš arī uzsver, ka instruktori nedrīkst apstāties pie viena amata, pildot tikai vienu darba pienākumus. Galvenais virsseržants Ē. Liflands norāda, ka ļoti svarīga ir nepārtraukta instruktoru attīstība. Piemēram, instruktori pilda savu dienestu, viņiem ir savi karjeras kursi - cilvēks apgūst jaunākā instruktora kursu un pēc pieciem gadiem kaut kad nākotnē viņam ir iespēja apgūt nākošo līmeni. Galvenā virsseržanta skatījums ir tāds, ka šajā četru – piecu gadu ilgajā starpposmā instruktors nevar apstāties pie viena amata un darīt tikai vienus pienākumus, jo viņā ir ieguldīts. Viņš uzskata, ka instruktoram ir jādodas uz jebkuru bruņoto spēku mācību iestādi, lai atdotu savas zināšanas jau jaunākajiem topošajiem instruktoriem.

Image
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Apvienotā štāba virsseržants arī stāsta, ka instruktoru izaugsmē ļoti svarīgi ir ne tikai karjeras posmi, ka instruktors ne tikai izglītojas, saņem pakāpi un dienē tālāk, bet arī instruktoru kvalifikācija. Apvienotā štāba virsseržants uzskata, ka jebkuram instruktoram jebkurā līmenī ir jāapgūst arī kvalifikācijas kursi - padziļinātie taktikas kursi. “Ja mēs vispārēji iemācam izglītības kursos, tad padziļināti taktisko līmeni mēs mācam kvalifikācijas kursos. Ja es uz ielas ieraugu instruktoru un viņam ir, piemēram, kaprāļa uzšuve, tad man ir skaidrs, ka viņš ir apguvis vismaz jaunākā instruktora kursu, kājnieku nodaļas komandiera kursu. Tad man ir skaidrs, ka viņš var pildīt ne tikai savus tiešos pienākumus jebkurā vienībā, šajā gadījumā Apvienotajā štābā, bet viņš spēj arī vadīt vismaz nodaļas līmeņa vienību karalaukā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi,” norāda galvenais virsseržants Ē. Liflands.

Savukārt, stāstot par to, kas ir grūtākais, esot pirmajam Apvienotā štāba virsseržantam, Ē. Liflands pauž, ka arī iepriekšējā amatā - Zemessardzes virsseržanta pozīcijā, viņam nebija, no kā pārņemt amata pienākumus. Viņš stāsta - lai arī vēsturiski viņš nebija pirmais Zemessardzes virsseržants, sešus gadus nebija neviena cilvēka, kurš šos amata pienākumus pildītu, tāpēc daudzas lietas viņu nespējot pārsteigt. Galvenais virsseržants norāda, ka viņam ir skaidrība, kā labāk rīkoties, kur virzīties, kur būt uzmanīgākam un kur būt aktīvākam. Viņš arī piebilst, ka ir jāpaiet laikam, lai ne tikai viņš adaptētos, bet arī pārējie cilvēki adaptētos un pieņemtu, ka Apvienotajā štābā ir virsseržants – ka arī šķietami ikdienišķas lietas var mainīties.

Image
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija
Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

 

Galvenais virsseržants uzsver – lai arī katrai vienībai ir savs virsseržants, tāpat arī bruņotajiem spēkiem, kur katrs atbild par instruktoru dienesta uzlabošanu, visi virsseržanti kā komanda jau ilgus gadus principā darbojas kopā, ar vienu vienīgu mērķi – maksimāli uzlabot instruktoru sastāvu, profesionalitāti, kaujas spējas un inteliģenci. “Nevar būt tikai tā, ka instruktors ir tikai tas, kurš skrien pa mežu un komandē. Nebūt nē. Mēs cenšamies to darīt un pacelt instruktoru korpusu augstākā līmenī – katra vienība iekšēji, līdz ar to arī pacelt visu bruņoto spēku instruktoru korpusu. Noteikti nav tā, ka mēs darbojamies atsevišķi, mēs darbojamies visi kopā. Mēs ejam uz vienu mērķi – uz spēcīgu bruņoto spēku instruktoru sastāvu,” akcentē Apvienotā štāba virsseržants.

Tāpat, viņš arī norāda, ka principā virsseržantu uzdevums ir ļoti vienkāršs – atbalstīt savus komandierus, maksimāli izpildot komandieru nodomus. Tāpēc katrai vienībai, arī Apvienotajam štābam, jāsasniedz savas maksimālās kaujas spējas.

Apvienotais štābs nav vienība, kā citi domā, kas tikai drukā papīrus. Arī štābam ir savi uzdevumi attiecīgajā laikā un vietā. Tādējādi mēs arī kopā strādājam, jo mums ir viens uzdevums – nodrošināt mūsu valsts brīvību.
bilde
Apvienotā štāba virsseržants
galvenais virsseržants Ēriks Liflands

Viņš arī dalās, ka vēl viens viņam svarīgs mērķis ir jau ieviesto tradīciju atdzīvināšana un jaunu ieviešana. ”Kurš gan cits, ja ne virsseržanti rūpēsies par to, lai tradīcijas tiek turpinātas un tiek veidota vēsture,” tā Apvienotā štāba virsseržants.

Savukārt Nacionālo bruņoto spēku virsseržants augstākais virsseržants E. Joksts-Bogdanovs atzīmē, ka virsseržanta amata dibināšana Apvienotajā štābā ir vēsturisks notikums visiem bruņotajiem spēkiem, akcentējot, ka gan Baltijas valstīs, gan arī NATO valstīs ir Apvienotā štāba virsseržanti. “Esam spēruši vēl vienu svarīgu soli uz priekšu. Jaunā veidolā attīstoties, attīstot bruņoto spēku kapacitāti, bruņoto spēku līmeni, latiņu jau paceļot daudz augstāk,” uzsver bruņoto spēku virsseržants.

Dalies ar šo ziņu