Video: NAA kadeti pilnveido prasmes lauka nometnē Ādažu militārajā poligonā

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija kadeti intensīvā apmācību procesā pilnveidoja zināšanas, prasmes un praktiskās iemaņas taktikā, kaujas šaušanā, topogrāfijā, pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī taktisko operāciju veikšanā.

Dalies ar šo ziņu