Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā iesaistās arī Skrunda un Rēzekne

Latvijā
8AF51C198D6D404298210288A4E27FFD.jpg

Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā iesaistās arī Skrunda un Rēzekne

7. novembrī Skrundas novadā un Rēzeknē notika sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākumi, kuros bija aicināti piedalīties visi iedzīvotāji. Aizsardzības ministrija jau otro gadu organizē lentīšu locīšanas pasākumus, Lāčplēša dienu sagaidot. Plašās atsaucības dēļ šogad tie tika organizēti ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā.

 

Skrundā lentītes loka kopā ar patruļkuģa komandu un krustmāti

7.novembrī Skrundā notika sarkanbaltsarkano lentīšu sagatavošanas svētki. Tajos kopā ar patruļdienesta kuģa P-05 „Skrunda” komandu un kuģa krustmāti, Skrundas novada pašvaldības vadītāju Nelliju Kleinbergu, bija aicināts piedalīties ikviens interesents.

 

Kuģa komanda un krustmāte viesojās Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā, Skrundas vidusskolā, Skrundas kultūras namā un aprūpes namā „Valtaiķi”.

   

Ikvienam interesentam bija iespēja pareizi salocīt lentīti, kas ir stilizēts skaitlis 11 karoga krāsā, līdzinās uzvaras simbolam „victory” un atgādina par 1919. gada 11. novembra Latvijas valsts uzvaru pār Bermonta karaspēku.

 

Pasākuma apmeklētāji uzzināja arī informāciju par Skrundas kuģi un tā vēsturi. Bija iespējams uzdot savus jautājumus, kā arī noskatīties mākslas filmu par kuģi. Kuģa apkalpe līdzi bija atvedusi dažādus glābēju tērpus, kurus interesenti arī aktīvi izmēģināja.

Rēzeknē salocīti 4000 sarkanbaltsarkano lentīšu

7.novembrī Latgales Kultūrvēstures muzejā, Rēzeknē skolēni un pieaugušie kopīgi salocīja ap 4000 sarkanbaltsarkanās svētku lentītes.

Priekšpusdiena muzejā aizritēja lielā rosībā, jo lentīšu locīšanas akcijā iesaistījās gan bērnudārza audzēkņi un skolēni, gan studenti, pieaugušie, pensionāri un robežsargi, pavisam Aizsardzības ministrijas aicinātajā sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā piedalījās 175 dalībnieki, visu akcijas laiku klāt bija Zemessardzes pārstāvji no Rēzeknes, kuri ne vien locīja lentītes, bet arī dalījās savā pieredzē.

 

Ikviens akcijas dalībnieks piesprauda pats sev sarkanbaltsarkano lentīti un lielākā daļa paņēma līdzi savam draugam, skolotājai vai ģimenei. Kad jautāju, ko jauniešiem nozīmē šāda lentīšu locīšana, kā viņi jūtas, kad ir piesprauduši sev lentīti, Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas 9.klases skolniece Jolanta Pivovarova atbildēja patiesi un aizkustinoši:

Piespraužot lentīti, es jūtu sirds siltumu un piederību savai valstij, jūtu mīlestību pret savu valsti un valodu.

Salocītās lentītes līdz pat svētkiem ikviens varēs saņemt muzejā, tāpat daļu no tām jaunsargi un zemessargi izdalīs pirms svētku pasākumiem 11.un 18.novembrī Rēzeknes ielās, tāpēc sirds siltums, ko akcijas dalībnieki ielocīja lentītēs, sasniegs otru līdzcilvēku un, manuprāt, šis ir ļoti skaists draudzības žests – būt līdzās otram, līdz galam neapjaušot, kuram tieši, bet būt vienotiem.

  

Svētku ieskaņas Latgales Kultūrvēstures muzejā turpinājās arī pēcpusdienā, kad uz tikšanos muzejā ieradās topošā patruļkuģa „Rēzekne” krustmāte Inese Pāvule un Latvijas Jūras spēku Flotiles pārstāvji – topošā patruļkuģa „Rēzekne” komandieris Artūrs Gražulis, komandiera palīgs Jānis Dābols un mehāniķis Andrejs Sotņičenko.

Sākumā Inese Pāvule atklāja interesantu stāstu par savu tēvu, kurš 20.gs. 30.gados bija radists uz Latvijas kara kuģa „Virsaitis”, pēc tam Flotiles pārstāvji prezentēja Latvijas Jūras spēku darbību vairākās videofilmās, bet vislielāko interesi piesaistīja patruļkuģa makets un Jūras spēku glābšanas ekipējuma demonstrējums.

Jaunsargi, kas bija ieradušies gan no Rēzeknes, gan Ludzas, Jēkabpils un citām. Latvijas pilsētām, izmantoja iespēju un pielaikoja glābšanas formu, citi apmeklētāji kļuva staltāki, pielaikojot kapteiņa cepuri, vēl citi aizrautīgi jautāja un klausījās Flotiles pārstāvju stāstos par kuģu ceļiem, bākugunīm, jūras viļņiem un glābšanas darbiem ikdienā.

 

Dalies ar šo ziņu